Twin

0
164

Tựa đề: Twin

Tác giả: Độc nữ cầu tình

Biên tập: Viên Viên aka Tiêu Dao Cầm (tieudaocam.wordpress.com)

Thể loại: đoản văn đam mỹ, huynh đệ, cường cường, HE.


 

 

CHƯƠNG 1 (END)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here