[Thử Miêu] – Thiên nhai lộ vi ương

0
828

Thiên nhai lộ vi ương

Tác giả: Thủy Gian Bố Oa Oa

Thể loại: Thử Miêu cổ đại, chậm nhiệt, phá án

Chuyển ngữ: Nếp

Bà Thủy Gian có 4 bộ mà mình đọc qua rất thích, nhà mình đã làm 3 bộ là Thiên sơn, Phù sinh và Thiên nhai này, còn 1 bộ Giang Nam Vũ cô Xiao đã làm rồi. Văn của Thủy Gian rất đẹp, không khí trong truyện lúc nào cũng nhẹ nhàng trầm buồn, tình cảm rất ngọt ngào, mềm mại như kẹo bông gòn vậy, đọc vào có cảm giác rất mãn nguyện, sung sướng vô cùng. Trong 4 bộ chỉ có Thiên nhai lộ vi ương là cổ đại, lại có một nét cổ phong rất riêng. Chúc mọi người đọc vui.

 

Thiên nhai lộ vi ương – THIÊN NHAI LỘ VI ƯƠNG – CHƯƠNG 1

Thiên nhai lộ vi ương – THIÊN NHAI LỘ VI ƯƠNG – CHƯƠNG 2

Thiên nhai lộ vi ương – THIÊN NHAI LỘ VI ƯƠNG – CHƯƠNG 3

Thiên nhai lộ vi ương – THIÊN NHAI LỘ VI ƯƠNG – CHƯƠNG 4

Thiên nhai lộ vi ương – THIÊN NHAI LỘ VI ƯƠNG – CHƯƠNG 5

Thiên nhai lộ vi ương – THIÊN NHAI LỘ VI ƯƠNG – CHƯƠNG 6

Thiên nhai lộ vi ương – THIÊN NHAI LỘ VI ƯƠNG – CHƯƠNG 7

Thiên nhai lộ vi ương – THIÊN NHAI LỘ VI ƯƠNG – CHƯƠNG 8

Thiên nhai lộ vi ương – THIÊN NHAI LỘ VI ƯƠNG – CHƯƠNG 9

Thiên nhai lộ vi ương – THIÊN NHAI LỘ VI ƯƠNG – CHƯƠNG KẾT

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here