Tây Lam Yêu Ca

0
926
  • .°•Tây Lam Yêu Ca•.°•

-Du Mộng Y Nhiên-

Edit: Cáo ngố Beta: Rồng béo

Thể loại: Cổ đại, cung đình, huyễn huyễn, ma pháp, phụ tử văn

Nguồn: sachobangly.wordpress.com

Văn án:

Sinh ra trong gia tộc vươn đầy tội ác từ ngàn xưa, bé thân là con trai tộc trưởng lại bị đẩy vào Luyện Ngục Huyết Trì. Linh hồn mạc nhiên của bé một lần nữa thức tỉnh, đối mặt là cung điện đổ nát, cùng mẫu phi điên cuồng.

Tác phẩm này…vốn là một áng văn dịu dàng ấm áp. [thapdathapsac]

 


 

CHƯƠNG 1 QUYỂN 1- ĐỨA BÉ TRONG QUAN TÀI BĂNG

CHƯƠNG 2 – GIA TỘC THƯỢNG CỔ

CHƯƠNG 3 – THỨC TỈNH

CHƯƠNG 4 – THÁNH VẬT BIẾN MẤT

CHƯƠNG 5 – HỒN QUY

CHƯƠNG 6 – MẠN ĐÀ LA HẮC SẮC

CHƯƠNG 7 – NỮ NHÂN BI AI

CHƯƠNG 8 – VẬN MỆNH TƯƠNG NGỘ

CHƯƠNG 9 – THỐNG KHỔ

CHƯƠNG 10 – CUNG NỮ KIÊU NGẠO

CHƯƠNG 11 – ẤN KÝ QUỶ DỊ

CHƯƠNG 12 – TÂY LAM LINH HUÂN

CHƯƠNG 13 – BÍ ẨN TRONG LÃNH CUNG

CHƯƠNG 14 – NGUYÊN TỐ KHẾ ƯỚC

CHƯƠNG 15 – PHÁT HIỆN

CHƯƠNG 16 – CÔ GÁI VÀ HIẾN TẾ

CHƯƠNG 17 – BẢO BẢO

CHƯƠNG 18 – BẢO BẢO (2)

CHƯƠNG 19 – BẢO BẢO (3)

CHƯƠNG 20 – SÓNG TO GIÓ LỚN

CHƯƠNG 21 – NHƯỢC PHI

CHƯƠNG 22 – MỜ MỊT

CHƯƠNG 23 – ĐẾ VƯƠNG VÔ TÌNH

CHƯƠNG 24 – MƯU KẾ CỦA VIỆN PHI

CHƯƠNG 25 – SUY NGHĨ ĐẾ VƯƠNG

CHƯƠNG 26 – SUY NGHĨ ĐẾ VƯƠNG (2)

CHƯƠNG 27 – CÔNG CHÚA Y LIÊN HOA

CHƯƠNG 28 – TRỞ LẠI LÃNH CUNG

CHƯƠNG 29 – ĐIÊN CUỒNG

CHƯƠNG 30 – SÁT Ý KHÁT MÁU

CHƯƠNG 31 – TỬ MÂU

CHƯƠNG 32 – BIỂU TƯỢNG MA TỘC

CHƯƠNG 33 – HÀNH CUNG TIÊN HOÀNG

CHƯƠNG 34 – THIẾU NIÊN HẮC SẮC

CHƯƠNG 35 – THIẾU NIÊN HẮC SẮC (2)

CHƯƠNG 36 – MẠN LA

CHƯƠNG 37 – TRUYỀN THUYẾT ĐÔNG LĂNG

CHƯƠNG 38 – TRUYỀN THUYẾT ĐÔNG LĂNG (2)

CHƯƠNG 39 – SỨC MẠNH PHONG BẠO

CHƯƠNG 40 – CHUẨN BỊ TRƯỚC NGHI LỄ

CHƯƠNG 41 – TIN ĐỒN

CHƯƠNG 42 – HOÁN NHI

CHƯƠNG 43 – THÁNH LINH CHI HOA

CHƯƠNG 44 – THÁNH LINH CHI HOA (2)

CHƯƠNG 45 – BẢO BẢO GÂY RỐI

CHƯƠNG 46 – CUNG PHI KINH HÃI

CHƯƠNG 47 – HOÀNG HẬU Y TÔ NA

CHƯƠNG 48 – SỢ HÃI

CHƯƠNG 49 – TRÒ ĐÙA CỦA HOA TINH LINH

CHƯƠNG 50 – CẦU KIẾN

CHƯƠNG 51 – TÀI VỤ ĐẠI THẦN ĐAU LÒNG

CHƯƠNG 52 – TÂY LAM CHI HOA

CHƯƠNG 53 – SỰ THỰC KHÓ TIẾP NHẬN

CHƯƠNG 54 – NHẤT CHI ĐỘC TÚ

CHƯƠNG 55 – LĂNG TIÊU DUY NHẤT

CHƯƠNG 56 – KẾT CỤC CỦA VIỆN PHI

CHƯƠNG 57 – KẾT CỤC CỦA VIỆN PHI (2)

CHƯƠNG 58 – NGHI THỨC HOÀNG GIA

CHƯƠNG 59 – NGHI THỨC HOÀNG GIA (2)

CHƯƠNG 60 – NGHI THỨC HOÀNG GIA (3)

CHƯƠNG 61 – SỨ GIẢ ĐÔNG LĂNG

CHƯƠNG 62 – ĐẾ LUYỆN THỦ HỘ CHI KIẾM

CHƯƠNG 63 – YẾN TIỆC

CHƯƠNG 64 – PHONG ẤN

CHƯƠNG 65 – LINH HỒN THIẾU NIÊN

CHƯƠNG 66 – KẾT GIỚI

CHƯƠNG 67 – KẾT GIỚI (2)

CHƯƠNG 68 – KẾT GIỚI (3)

CHƯƠNG 69 – KẾT GIỚI (4)


CHƯƠNG 1 QUYỂN 2 – SÁU NĂM

CHƯƠNG 2 – NỘI THỊ

CHƯƠNG 3 – XUẤT CUNG

CHƯƠNG 4 – DAO CƠ PHU NHÂN

CHƯƠNG 5 – PHONG GIA PHỦ ĐỆ

CHƯƠNG 6 – NGOẠI BÀ BÍ ẨN

CHƯƠNG 7 – BI THƯƠNG CỦA DAO CƠ PHU NHÂN

CHƯƠNG 8 – PHONG GIA TIỂU THIẾU GIA

CHƯƠNG 9 – PHONG DIỆP

CHƯƠNG 10 – DẠ XUẤT MINH VŨ LÂU

CHƯƠNG 11 – DẠ XUẤT LẠC NHẬT

CHƯƠNG 12 – DẠ MẠC, MA TỘC

CHƯƠNG 13 – KHẾ ƯỚC THÚ BƯỚNG BỈNH

CHƯƠNG 14 – NGƯỜI KÝ KHẾ ƯỚC LÀ AI?

CHƯƠNG 15 – TÂY DIỆP LA HỌC VIỆN

CHƯƠNG 16 – MẠC TÀ

CHƯƠNG 17 – DAO CƠ PHU NHÂN TỚI THĂM

CHƯƠNG 18 – THIÊN LÝ BĂNG PHONG

CHƯƠNG 19 – SỰ TRỞ LẠI CỦA PHONG VÔ KỲ

CHƯƠNG 20 – PHONG THỊ TRƯỞNG TÔN

CHƯƠNG 21 – CƠ THẦN THỆ

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23 – TÂY DIỆP CẤM HỒN CƯ

CHƯƠNG 24 – TÂY DIỆP CẤM HỒN CƯ (2)

CHƯƠNG 25 – TÊ HOÀNG UYỂN

CHƯƠNG 26 – NGUYỆT BÁN

CHƯƠNG 27 – ĐẠO SƯ ĐÁNG SỢ

CHƯƠNG 28 – NHIỄU CHỈ NHU

CHƯƠNG 29 – HỒN QUY

CHƯƠNG 30 – HẮC NGUYỆT

CHƯƠNG 31 – CỔ DƯỢC HỌC

CHƯƠNG 32 – ĐỊA CUNG NGHI HOẶC

CHƯƠNG 33 – CẤM ĐẠI ĐÍCH TRUYỆN NGÔN

CHƯƠNG 34 – MỸ NỮ ĐẠO SƯ

CHƯƠNG 35 – DƯỢC CƠ

CHƯƠNG 36 – DƯỢC VƯƠNG ĐỈNH

CHƯƠNG 37 – HẮC DẠ ĐÍCH KÍCH TÌNH

CHƯƠNG 38 – TƯƠNG NHẬN

CHƯƠNG 39 – TƯƠNG NHẬN (2)

CHƯƠNG 40 – TƯƠNG NHẬN (3)

CHƯƠNG 41 – TƯƠNG NHẬN (4)

CHƯƠNG 42 – TƯƠNG NHẬN (5)

CHƯƠNG 43 – TƯƠNG NHẬN (6)

CHƯƠNG 44 – LUYỆN DƯỢC

CHƯƠNG 45 – DU UYÊN

CHƯƠNG 46 – BỈ DỰC

CHƯƠNG 47 – ÁM CUNG DI NGUYỆT

CHƯƠNG 48 – KIỀN TƯƠNG MẠC TÀ

CHƯƠNG 49 – DẠ, KÍCH TÌNH

CHƯƠNG 50 – BẢO BẢO THỨC TỈNH

CHƯƠNG 51 – NGUYỆT BÁN CÙNG BẢO BẢO

CHƯƠNG 52 – PHÁT HIỆN CỦA CÁP LÝ TƯ

CHƯƠNG 53 – HOA TINH LINH

CHƯƠNG 54 – TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 55 – PHƯỢNG TÊ MỘC

CHƯƠNG 56 – TẾ TỰ TINH QUANG

CHƯƠNG 57 – ĐẢ ĐẤU

CHƯƠNG 58 – GẶP LẠI TỘC NHÂN

CHƯƠNG 59 – THỨC TỈNH

CHƯƠNG 60 – THỨC TỈNH (2)

CHƯƠNG 61 – THỨC TỈNH (3)

CHƯƠNG 62 – THỨC TỈNH (4)

CHƯƠNG 63 – QUYỀN TRƯỢNG THẤT LẠC

CHƯƠNG 64 – HỒI CUNG

CHƯƠNG 65 – DƯ ÂM ĐỒN ĐÃI

CHƯƠNG 66 – TÂY LAM VỤ DỊCH

CHƯƠNG 67 – XUẤT CUNG

CHƯƠNG 68 – NGỌC DỊCH QUỲNH LÂU

CHƯƠNG 69 – NGỌC DỊCH QUỲNH LÂU (2)

CHƯƠNG 70 – NGỌC DỊCH QUỲNH LÂU (3)

CHƯƠNG 71 – NGỌC DỊCH QUỲNH LÂU (4)

CHƯƠNG 72 – NGỌC DỊCH QUỲNH LÂU (5)


CHƯƠNG 1 QUYỂN 3 – ĐOẠN THỦY TRỪU ĐAO

CHƯƠNG 2 – SƠN TẶC

CHƯƠNG 3 – KHUYNH QUỐC HỌA THỦY

CHƯƠNG 4 – SÁT PHẠT DẠ VÔ TỘC

CHƯƠNG 5 – SÁT PHẠT DẠ VÔ TỘC (2)

CHƯƠNG 6 – A NỖ BỈ TƯ

CHƯƠNG 7 – A NỖ BỈ TƯ (2)

CHƯƠNG 8 – THẤT NGUYỆT HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 9 – BÓNG DÁNG QUEN THUỘC

CHƯƠNG 10 – TÂY NGÔ CUNG

CHƯƠNG 11 – SÁT LỤC TƯỚNG QUÂN

CHƯƠNG 12 – SÁT LỤC TƯỚNG QUÂN (2)

CHƯƠNG 13 – SÁT LỤC TƯỚNG QUÂN (3)

CHƯƠNG 14 – ÁM THIÊN THÍNH LÂU

CHƯƠNG 15 – QUỐC SƯ

CHƯƠNG 16 – QUỐC SƯ (2)

CHƯƠNG 17 – THI ĐẤU

CHƯƠNG 18 – THI ĐẤU (2)

CHƯƠNG 19 – THI ĐẤU (3)

CHƯƠNG 20 – THI ĐẤU (4)

CHƯƠNG 21 – THI ĐẤU (5)

CHƯƠNG 22 – THI ĐẤU (6)

CHƯƠNG 23 – YÊU ĐỒNG

CHƯƠNG 24 – ĐẾ LUYỆN TÀ ĐẾN

CHƯƠNG 25 – ĐẾ LUYỆN TÀ ĐẾN (2)

CHƯƠNG 26 – MINH ÂM CHI ĐỊA

CHƯƠNG 27 – MINH ÂM CHI ĐỊA (2)

CHƯƠNG 28 – ĐỨA NHỎ YÊU DỊ

CHƯƠNG 29 – HIỆP LỘ TƯƠNG PHÙNG

CHƯƠNG 30 – HIỆP LỘ TƯƠNG PHÙNG (2)

CHƯƠNG 31 – HIỆP LỘ TƯƠNG PHÙNG (3)

CHƯƠNG 32 – HIỆP LỘ TƯƠNG PHÙNG (4)

CHƯƠNG 33 – PHỦ QUỐC SƯ

CHƯƠNG 34 – TỘC NHÂN

CHƯƠNG 35 – TỘC NHÂN (2)

CHƯƠNG 36 – GẶP LẠI CỐC KIẾN

CHƯƠNG 37 – TRỞ LẠI ĐẾ LUYỆN TỘC

CHƯƠNG 38 – TRỞ LẠI ĐẾ LUYỆN TỘC (2)

CHƯƠNG 39 – ĐỊA NGỤC HỒNG LIÊN

CHƯƠNG 40 – ĐỊA NGỤC HỒNG LIÊN (2)

CHƯƠNG 41 – ĐỊA NGỤC HỒNG LIÊN (3)

CHƯƠNG 42 – ĐẠI KẾT CỤC


CHƯƠNG 1 QUYỂN 4 – TÂY ẨN SƠN

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3 – KINH DIỄM

CHƯƠNG 4 – HÀNH CUNG TIÊN HOÀNG

CHƯƠNG 5 – ÁCH NÔ

CHƯƠNG 6 – MẪU PHI

CHƯƠNG 7 – HỒI CUNG

CHƯƠNG 8 – TÂN BÍ

CHƯƠNG 9 – TÂN BÍ (2)

CHƯƠNG 10 – TÂN BÍ (3)

CHƯƠNG 11 – HOA QUÝ PHI

CHƯƠNG 12 – HOA QUÝ PHI (2)

CHƯƠNG 13 – HOA QUÝ PHI (3)

CHƯƠNG 14 – HOA QUÝ PHI (4)

CHƯƠNG 15 – KHIÊU KHÍCH

CHƯƠNG 16 – KHIÊU KHÍCH (2)

CHƯƠNG 17 – KHIÊU KHÍCH (3)

CHƯƠNG 18 – HOA LẠC

CHƯƠNG 19 – THẦN HÀNG

CHƯƠNG 20 – DẠ CƠ PHU NHÂN

CHƯƠNG 21 – HUYẾT SẮC CHI DẠ

CHƯƠNG 22 – XUẤT SỰ

CHƯƠNG 23 – NAM CUNG THANH THANH

CHƯƠNG 24 – PHONG NHƯỢC LIỄU

CHƯƠNG 25 – A MAN

CHƯƠNG 26 – KHUÊ LA CHI TRẬN

CHƯƠNG 27 – THÁNH NỮ TRỞ VỀ

CHƯƠNG 28 – MAN THIÊN CHI NGUYỆT

CHƯƠNG 29 – GHEN TỊ

CHƯƠNG 30 – MẦM MÓNG BIẾN MẤT

CHƯƠNG 31 – MẦM MÓNG BIẾN MẤT (2)

CHƯƠNG 32 – CỔ THÁP TÂY TƯ

CHƯƠNG 33 – TÀN CUNG

CHƯƠNG 34 – TÂY LAM MẶC NHIÊN

CHƯƠNG 35 – THƯƠNG LAM ĐIỆN

CHƯƠNG 36 – VÂN THƯỜNG CUNG

CHƯƠNG 37 – ĐẾ ĐÔ TỨ CÔNG TỬ

CHƯƠNG 38 – ĐẾ ĐÔ TỨ CÔNG TỬ (2)

CHƯƠNG 39 – NỮ HÀI NHA NHI

CHƯƠNG 40 – DUNG NHAN THIẾU NỮ

CHƯƠNG 41 – TÂM LINH XÚC ĐỘNG

CHƯƠNG 42 – HẤP HUYẾT MA ĐẰNG

CHƯƠNG 43 – HẤP HUYẾT MA ĐẰNG (2)

CHƯƠNG 44 – HẤP HUYẾT MA ĐẰNG (3)

CHƯƠNG 45 – HẤP HUYẾT MA ĐẰNG (4)

CHƯƠNG 46 – HẤP HUYẾT MA ĐẰNG (5)

CHƯƠNG 47 – HẤP HUYẾT MA ĐẰNG (6)

CHƯƠNG 48 – MẠN LA • TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 49 – MINH VƯƠNG • XUẤT HIỆN

CHƯƠNG 50 – ĐẠI GIỚI

CHƯƠNG 51 – ĐẠI GIỚI (2)

CHƯƠNG 52 – ĐẠI GIỚI (3)

CHƯƠNG 53 – HẬU TỤC

CHƯƠNG 54 – PHỒN PHỤC CUNG TRANG

CHƯƠNG 55 – YẾN HỘI TRƯỚC NGHI THỨC

CHƯƠNG 56 – BẮC TANG HIẾN VŨ

CHƯƠNG 57 – THÁI TỬ VỊ

CHƯƠNG 58 – TẾ THIÊN • TẾ ĐÀN

CHƯƠNG 59 – QUANG MANG • TIÊU THẤT

CHƯƠNG 60 – HỒNG HOANG CỔ MỘ

CHƯƠNG 61 – CÔNG CHÚA NHỎ PHÙ DIÊU

CHƯƠNG 62 – YÊU THÚ CỔ ĐẰNG

CHƯƠNG 63 – YÊU THÚ CỔ ĐẰNG (2)

CHƯƠNG 64 – THỨC TỈNH

CHƯƠNG 65 – THỨC TỈNH (2)

CHƯƠNG 66 – HOA HẠ

CHƯƠNG 67 – THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI

CHƯƠNG 68 – QUÝ GIA

CHƯƠNG 69 – MA PHÁP HỆ THỦY

CHƯƠNG 70 – QUÁN CAFE

CHƯƠNG 71 – GẶP LẠI

CHƯƠNG 72 – GẶP LẠI (2)

CHƯƠNG 73 – GẶP LẠI (3)

CHƯƠNG 74 – GẶP LẠI (4)

CHƯƠNG 75 – GẶP LẠI (5)

CHƯƠNG 76 – THĂM HỎI

CHƯƠNG 77 – CỔ MỘ • ĐẠO SĨ

CHƯƠNG 78 – PHỤC HI CỔ CẦM

CHƯƠNG 79 – PHỤC HI CỔ CẦM (2)

CHƯƠNG 80 – PHỤC HI CỔ CẦM (3)

CHƯƠNG 81 – TÌNH CỜ GẶP LẠI

CHƯƠNG 82 – MINH PHỦ LAI KHÁCH

CHƯƠNG 83 – NGŨ NIÊN KHÔNG BÍCH

CHƯƠNG 84 – NGŨ NIÊN KHÔNG BÍCH (2)

CHƯƠNG 85 – BÀI CA TỬ THẦN

CHƯƠNG 87 – ĐẠO SĨ CÙNG CON DƠI

CHƯƠNG 87 – ĐẠO SĨ CÙNG CON DƠI (2)

CHƯƠNG 88 – ĐẤU CHUYỂN TINH DI

CHƯƠNG 89 – PHÙ TÔ

CHƯƠNG 90 – ĐẠI KẾT CỤC

CHƯƠNG 91 – ĐẠI KẾT CỤC (2)

CHƯƠNG 92: PHIÊN NGOẠI – MẠC TÀ (1)

CHƯƠNG 93: PHIÊN NGOẠI – MẠC TÀ (2)

CHƯƠNG 94: PHIÊN NGOẠI – MẠC TÀ (3)

CHƯƠNG 95: PHIÊN NGOẠI – MẠN LA

CHƯƠNG 96: PHIÊN NGOẠI – ĐẾ LUYỆN TÀ (1)

CHƯƠNG 97: PHIÊN NGOẠI – ĐẾ LUYỆN TÀ (2)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here