Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại

0
103

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại

Tác giả: Thiểu Tương Nữ

Biên tập: Mỡ

Văn án

Cậu dùng tình cảm thầm mến trong ba năm, nhặt vị nam thần làm ăn thất bại kia về nhà.

Nấu cơm cho anh, làm bộ ngốc nghếch để chọc anh vui, vì anh mà bôn ba khắp nơi tạo quan hệ.

Chờ đến ngày anh Đông Sơn tái khởi(*), cậu sẽ yên lặng rời đi.

Đông Sơn tái khởi: trở lại như xưa.

Trích dẫn

“Khang Ngôn. Cậu phải nhớ rằng tình yêu cũng có lòng tự trọng của riêng nó. Sau này cậu có người yêu, thì đừng yêu họ đến mức bất chấp mạng sống, cũng đừng thỏa hiệp vì lợi ích gì của họ, càng không được để bản thân phải khóc, đừng tự chà đạp bản thân, nghe không?” – Phương Tĩnh Thu.

Không có ai quy định bạn dùng hết chân tình của bản thân, sẽ đổi về được phần tình cảm tương tự.

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 1

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 2

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 3

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 4

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 5

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 6

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 7

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 8

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 9

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 10

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 11

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 12

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 13

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 14

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 15

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 16

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 17

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 18

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 19

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 20

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 21

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 22

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 23

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 24

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 25

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 26

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 27

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 28

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 29

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 30

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 31

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 32

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 33

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 34

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 35

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 36

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 37

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 38

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 39

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 40

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại – CHƯƠNG 41: PHIÊN NGOẠI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here