Bất luân ái – Ái bất luân

0
556

Tác giả: Bổn Trà Mai

Dịch: memoon86 (Kidlove) và Tùy Nhã

Thể loại: phi hiện đại, song tử, BE, 1×1, huynh đệ, tương hỗ, đoản văn.

Bối cảnh triều đại:

Là quốc gia cổ đại, do quân chủ cùng tế ti cùng quản lý. Chế độ Quân chủ là chế độ dựa vào huyết mạch theo hình thức cha truyền con nối, mà tế ti được dân chúng chọn lựa.

Là quốc gia tập quyền chuyên chế, quyền lực của quân chủ là cao nhất, tế ti tuy có quyền lực tương xứng với quân chủ nhưng chung quy vẫn ở dưới.

Tế ti ở trong lòng bách tính được tôn sùng như thần linh tại thượng. Quân chủ chính là  sự tồn tại tuyệt đối trong nhà nước.

Giới thiệu nhân vật:

Chu Lang Vương

Là người anh trong hai anh em song sinh, mười chín tuổi. Là một người phóng lãng, yêu em trai mình sâu đậm, đồng thời là quan văn bên cạnh quân chủ.

Tế Vương

Là người em trong hai anh em song sinh, mười chín tuổi, là một người vì yêu anh trai cam nguyện hi sinh tất cả, bị chọn làm tế ti của “Tế phẩm”.

Trại Da Tư

Tình nhân của hai anh em song sinh, hai mươi sáu tuổi, vốn là người yêu của Chu Lang Vương, em trai của quân chủ nhưng chỉ là một người hư danh, không có tư cách trở thành quân chủ nhất.

Triệu Ngang.

Là anh trai của Trại Da Tư, vua của nước, hai mươi tám tuổi, là một người ít nói, thầm mến Tế Vương.

Linh Lưu  Phách Nhĩ Nhĩ Cách Tư Đặc (gọi tắt Linh Lưu )

Là thần của quốc gia này, tạm thời tá túc trong cơ thể của mỗi một quân chủ quốc gia.

 

Bất luân ái Ái bất luân – CHƯƠNG 1

Bất luân ái Ái bất luân – CHƯƠNG 2

Bất luân ái Ái bất luân – CHƯƠNG 3

Bất luân ái Ái bất luân – CHƯƠNG 4

Bất luân ái Ái bất luân – CHƯƠNG 5

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here