Nhật kí tiểu M

0
1615

Tác giả : Muộn

Thể loại : đam mỹ,  H văn, 1×1, HE

Cặp đôi : Trình Lãng x Trình Hạo

Tình trạng:  Hoàn ( 12 chương – 9 phiên ngoại )

Edit : ♥ Tiểu Lang ♥ (jonghyunnuna.wordpress.com0

Chú thích :  dành cho số ít bạn trẻ còn trong sáng =A=

S =  Sadism – Tính thích ngược đãi (nói nhẹ là thế), Tính bạo d*m (cái nài là nghĩa chuẩn =A=)

M = Masochism – Tính thích bị ngược (nói giảm nói tránh), chứng t**h d*c biến thái (nghĩa chuẩn T^T)

Và SM thì …

.: Giới thiệu :.

SM chỉ đại diện cho đau đớn cùng thương tổn sao ?

Chủ nhân làm thế nào có năng lực khiến cho nô lệ phục tùng ?

Chủ nhân làm thế nào có khả năng khiến cho nô lệ cam tâm bị ngược ?

(cái giới thiệu mình nhặt được, dễ hiểu hơn văn án T^T)

.: Văn án :.

Làm công chính là mệnh của tiểu công

Ta là tiểu công của tiểu M Hạo Hạo đơn thuần khả ái.

Hắn thích đùa giỡn, thế nên bảo hắn điều giáo là điều không thể được.

Hắn thiện lương, thế nên hắn thuận tay cứu người xa lạ thích bị ngược đãi …

Từ này trở đi,  lại có kẻ thứ ba tham gia, uy hiếp bất chính… Đợi một chút tiếp cận rồi tiến đến.

Nếu ta là S của hắn, ta có trách nhiệm làm cho hắn vĩnh viễn hạnh phúc khoái nhạc, không lo nghĩ !

Chúng ta chính là đồng tính luyến ái không rõ ràng, ngẫu nhiên ngoạn SM …

Thế nhưng, chúng ta là như vậy yêu thương lẫn nhau.


 

CHƯƠNG 1 – KINH NGHIỆM LÀM CHÓ

CHƯƠNG 2 – CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA TA VÀ A LÃNG

CHƯƠNG 3 – SINH HOẠT NÔ LỆ CỦA TA

CHƯƠNG 4 – NGƯỢC CHỦ NHÂN CỦA TA

CHƯƠNG 5 – A LÃNG KHÔNG CÓ Ở NHÀ

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9: PHIÊN NGOẠI – NHẬT KÍ TIỂU S

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here