Lương Chúc hệ liệt – Thủ linh

0
788

Lương Chúc Hệ Liệt

Tác giả: Trần Dạ

Tác phẩm: Lương Chúc hệ liệt

Minh họa: Cửu Nguyệt Tử

Thể loại: 1×1, hiện đại, linh dị thần quái, điều tra phá án, HE.

Tình trạng: Hoàn (3 phần)

Dịch giả: QT ca ca (Dĩ nhiên)

Edit: Hàn anh tử.

Phần 1: Thủ linh

Cặp đôi: Lương Sam Bách x Chúc Ánh Đài

Sơ lược: Lương Sam Bách đi tìm người bạn học của mình là Chúc Ánh Đài, không ngờ lọt vào một ngôi nhà hoang quỷ dị. Ở đây, anh gặp Chúc Ánh Đài, đồng thời bị cuốn vào câu chuyện bi thảm do những hồn ma tạo dựng nên, phục hiện lại một mối tình bi thiết vào hơn tám mươi năm trước.

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 01

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 02

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 03

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 04

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 05

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 06

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 07

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 08

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 09

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 10

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 11

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 12

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 13

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 14

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 15

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 16

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 17

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 18

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 19

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 20

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 21

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 22

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 23

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 24

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 25

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 26

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 27

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 28

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 29

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 30

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 31

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 32

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 33

Lương Chúc hệ liệt Thủ linh – CHƯƠNG 34

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here