Loạn Tần

0
2325

Tác giả: Kim Linh Tử

Thể loại: ngụy phụ tử, niên hạ, trọng sinh, xuyên không, cung đình, HE.

Cp: Doanh Chính x Tần Tử Sở

Raw + QT: Xà Viện

Edit: maichan

Độ dài: 195 chương

Tình trạng: Đã hoàn thành

 

Văn án:

“Bí mật động trời, điều gì khiến lục quốc diệt vong?

Sắc đẹp hại nước, lam nhan làm lật đổ giang sơn.

Tần Tử Sở lật xem tấu chương vừa dâng lên: Chính nhi, Hàn Phi làm kế phụ của ngươi, thế nào?

Doanh Chính: “Ngày mai diệt Hàn.

Tần Tử Sở: Vậy Tứ Công tử *?

Doanh Chính: “Tiêu diệt lục quốc!

*Tứ Công tử thời Chiến Quốc:

Mạnh Thường Quân , Bình Nguyên Quân, Tín Lăng Quân, Xuân Thân Quân

Loạn Tần – CHƯƠNG 1

Loạn Tần – CHƯƠNG 2

Loạn Tần – CHƯƠNG 3

Loạn Tần – CHƯƠNG 4

Loạn Tần – CHƯƠNG 5

Loạn Tần – CHƯƠNG 6

Loạn Tần – CHƯƠNG 7

Loạn Tần – CHƯƠNG 8

Loạn Tần – CHƯƠNG 9

Loạn Tần – CHƯƠNG 10

Loạn Tần – CHƯƠNG 11

Loạn Tần – CHƯƠNG 12

Loạn Tần – CHƯƠNG 13

Loạn Tần – CHƯƠNG 14

Loạn Tần – CHƯƠNG 15

Loạn Tần – CHƯƠNG 16

Loạn Tần – CHƯƠNG 17

Loạn Tần – CHƯƠNG 18

Loạn Tần – CHƯƠNG 19

Loạn Tần – CHƯƠNG 20

Loạn Tần – CHƯƠNG 21

Loạn Tần – CHƯƠNG 22

Loạn Tần – CHƯƠNG 23

Loạn Tần – CHƯƠNG 24

Loạn Tần – CHƯƠNG 25

Loạn Tần – CHƯƠNG 26

Loạn Tần – CHƯƠNG 27

Loạn Tần – CHƯƠNG 28

Loạn Tần – CHƯƠNG 29

Loạn Tần – CHƯƠNG 30

Loạn Tần – CHƯƠNG 31

Loạn Tần – CHƯƠNG 32

Loạn Tần – CHƯƠNG 33

Loạn Tần – CHƯƠNG 34

Loạn Tần – CHƯƠNG 35

Loạn Tần – CHƯƠNG 36

Loạn Tần – CHƯƠNG 37

Loạn Tần – CHƯƠNG 38

Loạn Tần – CHƯƠNG 39

Loạn Tần – CHƯƠNG 40

Loạn Tần – CHƯƠNG 41

Loạn Tần – CHƯƠNG 42

Loạn Tần – CHƯƠNG 43

Loạn Tần – CHƯƠNG 44

Loạn Tần – CHƯƠNG 45

Loạn Tần – CHƯƠNG 46

Loạn Tần – CHƯƠNG 47

Loạn Tần – CHƯƠNG 48

Loạn Tần – CHƯƠNG 49

Loạn Tần – CHƯƠNG 50

Loạn Tần – CHƯƠNG 51

Loạn Tần – CHƯƠNG 52

Loạn Tần – CHƯƠNG 53

Loạn Tần – CHƯƠNG 54

Loạn Tần – CHƯƠNG 55

Loạn Tần – CHƯƠNG 56

Loạn Tần – CHƯƠNG 57

Loạn Tần – CHƯƠNG 58

Loạn Tần – CHƯƠNG 59

Loạn Tần – CHƯƠNG 60

Loạn Tần – CHƯƠNG 61

Loạn Tần – CHƯƠNG 62

Loạn Tần – CHƯƠNG 63

Loạn Tần – CHƯƠNG 64

Loạn Tần – CHƯƠNG 65

Loạn Tần – CHƯƠNG 66

Loạn Tần – CHƯƠNG 67

Loạn Tần – CHƯƠNG 68

Loạn Tần – CHƯƠNG 69

Loạn Tần – CHƯƠNG 70

Loạn Tần – CHƯƠNG 71

Loạn Tần – CHƯƠNG 72

Loạn Tần – CHƯƠNG 73

Loạn Tần – CHƯƠNG 74

Loạn Tần – CHƯƠNG 75

Loạn Tần – CHƯƠNG 76

Loạn Tần – CHƯƠNG 77

Loạn Tần – CHƯƠNG 78.1

Loạn Tần – CHƯƠNG 78.2

Loạn Tần – CHƯƠNG 79

Loạn Tần – CHƯƠNG 80

Loạn Tần – CHƯƠNG 81

Loạn Tần – CHƯƠNG 82

Loạn Tần – CHƯƠNG 83.1

Loạn Tần – CHƯƠNG 83.2

Loạn Tần – CHƯƠNG 84

Loạn Tần – CHƯƠNG 85

Loạn Tần – CHƯƠNG 86

Loạn Tần – CHƯƠNG 87

Loạn Tần – CHƯƠNG 88

Loạn Tần – CHƯƠNG 89

Loạn Tần – CHƯƠNG 90

Loạn Tần – CHƯƠNG 91

Loạn Tần – CHƯƠNG 92

Loạn Tần – CHƯƠNG 93

Loạn Tần – CHƯƠNG 94

Loạn Tần – CHƯƠNG 95.1

Loạn Tần – CHƯƠNG 95.2

Loạn Tần – CHƯƠNG 96

Loạn Tần – CHƯƠNG 97

Loạn Tần – CHƯƠNG 98

Loạn Tần – CHƯƠNG 99

Loạn Tần – CHƯƠNG 100

Loạn Tần – CHƯƠNG 101

Loạn Tần – CHƯƠNG 102

Loạn Tần – CHƯƠNG 103

Loạn Tần – CHƯƠNG 104

Loạn Tần – CHƯƠNG 105

Loạn Tần – CHƯƠNG 106

Loạn Tần – CHƯƠNG 107

Loạn Tần – CHƯƠNG 108

Loạn Tần – CHƯƠNG 109

Loạn Tần – CHƯƠNG 110.1

Loạn Tần – CHƯƠNG 110.2

Loạn Tần – CHƯƠNG 110.3

Loạn Tần – CHƯƠNG 111

Loạn Tần – CHƯƠNG 112

Loạn Tần – CHƯƠNG 113

Loạn Tần – CHƯƠNG 114

Loạn Tần – CHƯƠNG 115

Loạn Tần – CHƯƠNG 116

Loạn Tần – CHƯƠNG 117

Loạn Tần – CHƯƠNG 118

Loạn Tần – CHƯƠNG 119

Loạn Tần – CHƯƠNG 120

Loạn Tần – CHƯƠNG 121

Loạn Tần – CHƯƠNG 122

Loạn Tần – CHƯƠNG 123

Loạn Tần – CHƯƠNG 124

Loạn Tần – CHƯƠNG 125

Loạn Tần – CHƯƠNG 126

Loạn Tần – CHƯƠNG 127

Loạn Tần – CHƯƠNG 128

Loạn Tần – CHƯƠNG 129

Loạn Tần – CHƯƠNG 130

Loạn Tần – CHƯƠNG 131

Loạn Tần – CHƯƠNG 132

Loạn Tần – CHƯƠNG 133

Loạn Tần – CHƯƠNG 134

Loạn Tần – CHƯƠNG 135

Loạn Tần – CHƯƠNG 136.1

Loạn Tần – CHƯƠNG 136.2

Loạn Tần – CHƯƠNG 137

Loạn Tần – CHƯƠNG 138

Loạn Tần – CHƯƠNG 139

Loạn Tần – CHƯƠNG 140

Loạn Tần – CHƯƠNG 141

Loạn Tần – CHƯƠNG 142

Loạn Tần – CHƯƠNG 143

Loạn Tần – CHƯƠNG 144

Loạn Tần – CHƯƠNG 145

Loạn Tần – CHƯƠNG 146

Loạn Tần – CHƯƠNG 147.1

Loạn Tần – CHƯƠNG 147.2

Loạn Tần – CHƯƠNG 148

Loạn Tần – CHƯƠNG 149

Loạn Tần – CHƯƠNG 150

Loạn Tần – CHƯƠNG 151

Loạn Tần – CHƯƠNG 152

Loạn Tần – CHƯƠNG 153.1

Loạn Tần – CHƯƠNG 153.2

Loạn Tần – CHƯƠNG 154

Loạn Tần – CHƯƠNG 155.1

Loạn Tần – CHƯƠNG 155.2

Loạn Tần – CHƯƠNG 156

Loạn Tần – CHƯƠNG 157

Loạn Tần – CHƯƠNG 158

Loạn Tần – CHƯƠNG 159.1

Loạn Tần – CHƯƠNG 159.2

Loạn Tần – CHƯƠNG 160

Loạn Tần – CHƯƠNG 161

Loạn Tần – CHƯƠNG 162

Loạn Tần – CHƯƠNG 163

Loạn Tần – CHƯƠNG 164

Loạn Tần – CHƯƠNG 165

Loạn Tần – CHƯƠNG 166

Loạn Tần – CHƯƠNG 167

Loạn Tần – CHƯƠNG 168

Loạn Tần – CHƯƠNG 169

Loạn Tần – CHƯƠNG 170

Loạn Tần – CHƯƠNG 171

Loạn Tần – CHƯƠNG 172

Loạn Tần – CHƯƠNG 173

Loạn Tần – CHƯƠNG 174

Loạn Tần – CHƯƠNG 175

Loạn Tần – CHƯƠNG 176.1

Loạn Tần – CHƯƠNG 176.2

Loạn Tần – CHƯƠNG 177

Loạn Tần – CHƯƠNG 178

Loạn Tần – CHƯƠNG 179

Loạn Tần – CHƯƠNG 180

Loạn Tần – CHƯƠNG 181

Loạn Tần – CHƯƠNG 182

Loạn Tần – CHƯƠNG 183

Loạn Tần – CHƯƠNG 184

Loạn Tần – CHƯƠNG 185

Loạn Tần – CHƯƠNG 186

Loạn Tần – CHƯƠNG 187

Loạn Tần – CHƯƠNG 188

Loạn Tần – CHƯƠNG 189

Loạn Tần – CHƯƠNG 190

Loạn Tần – CHƯƠNG 191

Loạn Tần – CHƯƠNG 192

Loạn Tần – CHƯƠNG 193

Loạn Tần – CHƯƠNG 194

Loạn Tần – CHƯƠNG 195

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here