Luôn có tình địch muốn công lược ta

0
357

[Khoái xuyên] LUÔN CÓ TÌNH ĐỊCH MUỐN CÔNG LƯỢC TA – HOÀN

Tên truyện: Luôn có tình địch muốn công lược ta.

Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu.

Edit + Beta: Thủy Ngư

Tình trạng bản gốc: Hoàn (58 CHƯƠNG )

Tình trạng edit: Hoàn.

Thể loại: Khoái xuyên, ngược tra, cường cường, sảng văn.

Couple: Muộn tao trung khuyển công x Yêu nghiệt nữ vương thụ.

Nhân vật chính: Lê Hi | Phối hợp diễn:… | Cái khác:…

NOTE: PHẦN 2 (CONVERT)

 


 

VĂN ÁN

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16 +17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20+21+22+23+24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28+29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31 +32

CHƯƠNG 33 +34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

 CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42 +43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48 (KẾTTHÚC)

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG  56 +57

CHƯƠNG  58 (KẾTTHÚC)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here