Cố sự của di động chan và tai nghe san

0
260

CỐ SỰ CỦA DI ĐỘNG-CHAN VÀ TAI NGHE-SAN

Tác giả: Cao Lãnh Đích Kiều Ca

Editor: Bánh Ú, Bầu

Beta: Bánh Ú

Nguồn: sieucapbaoboi.wordpress.com

Văn án:

Di động-chan thất tình gặp được tai nghe-san dịu dàng, sau đó không hiểu vì sao lại thích lẫn nhau, tạo nên một đoạn cố sự nhỏ đáng yêu.

Nội dung: ảo tưởng không gian.

Diễn viên chính: di động-chan. Diễn viên phụ: tai nghe-san. Nhân vật khác: bộ sạc, cửa hàng di động.


 

CHƯƠNG 1. QUAN HỆ CỦA DI ĐỘNG CÙNG BỘ SẠC.

CHƯƠNG 2. TAI NGHE-SAN RA TRẬN

CHƯƠNG 3.VÔ ĐỀ

CHƯƠNG 4. TỰA ĐỀ CÙNG NỘI DUNG KHÔNG QUAN HỆ.

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9. KẾT CỤC

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here