[YunJae Fanfic] – Cảnh giới phong vân

0
904

CẢNH GIỚI PHONG VÂN

Tác giả: Tố Nhan_ Agoni

Thể loại: hình sự phá án, tâm lý tội phạm, 1×1, hài, HE

Parring: YunJae, một chút 2M (TT_TT)….

Nguồn raw và QT: S Hermione12 tks s đã share

Tình trạng bản raw: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn – 49 chương

Editor: Jeremy

Beta: Khiếu Nguyệt

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 1

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 2

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 3

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 4

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 5

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 6

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 7

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 8

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 9

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 10

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 11

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 12

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 13

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 14

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 15

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 16

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 17

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 18

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 19

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 20

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 21

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 22

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 23

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 24

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 25

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 26

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 27

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 28

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 29

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 30

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 31

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 32

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 33

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 34

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 35

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 36

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 37

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 38

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 39

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 40

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 41

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 42

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 43

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 44

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 45

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 46

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 47

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 48

Cảnh giới phong vân – CHƯƠNG 49

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here