Xuyên việt chi gia hữu hiền thê (Nhà có vợ ngoan)

0
1420

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê (Hoàn)

Tác giả: Lãng Hoa Điểm Điểm

Thể loại: trọng sinh, nam nam thế giới, nhược công x cường thụ, ôn nhu công, anh tuấn  nhân thê thụ, sinh tử, ấm áp làm ruộng văn, HE

Edit: Em Soup

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: Gekkabijin (Bạn nào muốn đọc QT trước thì ghé nhà Gekkabijin down nha :)) )

Đôi lời: Mình thích bộ này, thích thể loại văn như thế này, cơ mà khi đọc QT thì thấy câu chữ nó cứ lộn tùng phèo lên rất khó chịu nên vừa đọc vừa ngồi gõ lại. Mình không biết tiếng Trung nên cái bản này chỉ là edit lại từ QT. Vì QT bộ này dễ hiểu lắm nên ai không thích coi bản edit chỉ bằng QT của mình thì cứ kiếm QT nhé. Mình làm vì mình thích, chứ chẳng phải vì tâm huyết hay gì đâu, căn bản là mình lười lắm.

Vì đã quá chán với thể loại thụ xuyên rồi được công sủng nên gặp đc 1 bộ công xuyên được thụ sủng thế này cảm thấy thích lắm.

Văn án

Dương Dật rất không may, nhưng cũng thực may mắn, hắn xuyên đến một thế giới chỉ có toàn nam nhân.

Kiếp trước hắn là cô nhi, ở kiếp này, hắn có một gia đình, có một đứa con béo béo, có một ái nhân cần cù.

Chỉ đáng tiếc, nguyên bản chủ nhân của thân thể này không thích người nam nhân ấy. Được rồi, nếu hiện tại đã tiếp nhận thân thể này, Dương Dật sẽ hảo hảo mà quý trọng hai người kia.

Nghĩ vậy, hắn liền trộm cười đến khóe miệng cong cong.

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – Chương 1

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 1

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 2

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 3

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 4

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 5

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 6

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 7

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 8

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 9

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 10

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 11

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 12

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 13

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 14

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 15

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 16

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 17

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 18

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 19

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 20

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 21

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 22

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 23

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 24

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 25

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 26

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 27

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 28

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 29

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 30

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 31

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 32

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 33

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 34

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 35

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 36

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 37

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 38

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – BẢO VỆ: XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 39

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – BẢO VỆ: XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 40

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 41

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 42

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 43

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 44

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 45

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 46

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 47

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 48

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 49

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 50

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 51

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 52

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 53

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 54

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 55

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 56

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 57

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 58

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 59

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 60

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 61

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 62

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 63

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 64

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 65

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 66

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 67

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 68

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 69

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 70

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 71

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 72

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 73

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 74

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 75

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 76

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – CHƯƠNG 77 (HOÀN)

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – PHIÊN NGOẠI 1

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê – XUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ – PHIÊN NGOẠI 2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here