Thần y, ngươi thật cao lãnh! | Thần y, ngài thật lạnh lùng mà!

0
679

Thần y, ngươi thật cao lãnh!

(Giải thích một chút. Theo mình hiểu thì cao lãnh nghĩa là cao ngạo và lạnh lùng.)

Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương.

Tình trạng bản gốc: Hoàn. (4 quyển.)

Tình trạng biên tập: Hoàn

Biên tập: Tiểu Phương

Beta: Chụt

Mù lòa bạo bao công x thần y cường dụ thụ.

Nội dung: Phá hung sát án, trinh thám. Không ngay lập tức chứng minh các loại suy luận (?).

Tình cảm: 1×1, HE, lộ tuyến khôi hài. Để hai người cùng hợp tác, mấy chương trước đùa giỡn khá nhiều, về sau tình cảm xen kẽ tình tiết.

Gỡ mìn: Bề ngoài cao lãnh, nội tâm hết sức nhộn nhạo thụ. Khi phá án là chủ công, lúc tình cảm nhìn từ hai phía.

Gỡ mìn: Tìm tòi nghiên cứu đảng, xin ngươi đừng nghiên cứu ta! Ta không qua nổi đâu.

Nội dung nhãn: Huyền nghi, trinh thám, điềm văn.

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] VĂN ÁN

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 1

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 2

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 3

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 4

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 5

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 6

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 7

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 8

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 9

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 10

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 11

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 12

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 13

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 14

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 15

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 16

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 17

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 18

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 19

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 20

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 21

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 22

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 23

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 24

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 25

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 26

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 27

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 28

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 29

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 30

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 31

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 32

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 33

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 34

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 35

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 361

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 362

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 37

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 38

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 0391

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 392

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 40

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 41

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 42

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 43

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 44

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 45

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 46

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 47

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 48

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 49

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 50

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 51

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 52

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 53

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 54

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 55

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 56

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 57

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 58

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 59

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 60

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 61

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 62

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – [TYNHCL] CHƯƠNG 63 HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here