Luyến tình

0
3111

Luyến Tình

Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, song tính, sinh tử, bá đạo lưu manh tra công, d*m đãng mỹ thụ, cường công nhược thụ, cao H văn

Edit: Giải (krystalk246.wordpress.com)

Văn Án

Hắn là một song tính nhân, một quái vật nhất định bị thượng đế vứt bỏ.

Một cái vĩnh viễn chỉ có thể tránh ở âm câu lý sinh tồn kẻ đáng thương!

Hắn đã cực kỳ bất hạnh, vì cái gì cố tình lão thiên gia còn muốn làm cho hắn gặp được cái kia siêu cấp ác ma.

Vì cái gì cái kia trứng thối tổng yếu khi dễ hắn, không chỉ có đem hắn đánh cho mình đầy thương tích.

Làm cho hắn khi hắn nô lệ, hiện tại thế nhưng còn cường bạo hắn! ?

Muốn hắn làm nữ nhân của y ???

Trời ạ! Hắn không cần! Ai tới cứu cứu hắn a…


 

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11: PHIÊN NGOẠI – HOA QUẢ THIÊN

CHƯƠNG 12: PHIÊN NGOẠI – TUẦN TRĂNG MẬT

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here