Con nói con không cần gia sư!

0
101

Con Nói Con Không Cần Gia Sư!

Tác Giả : Mã Dũng Tùng Nhân

Nguồn : 【Amour】(Thanks bạn Tiểu Tú Tú vì đã share raw bộ này)

Thể Loại : ấm áp văn, sủng ái, học đường thầy trò, 1×1, HE.

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn.

Tình trạng bản edit:  Hoàn (Mãi mới thấy được chữ này)

Edit: Hoa Vô Các (ginnycandy.wordpress.com)


 

TIẾT TỬ

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here