Chồng quỷ | Quỷ phu

0
1970

CHỒNG QUỶ

Quỷ Phu

Tác giả: AnTiCo

Thể loại: Linh dị, ngược luyến tình thâm, kiếp trước kiếp này, HE

Nhân vật chính: Liên Thanh x Tạ Đình Ca

Edit: Bút Chì 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Cảnh báo khẩn cấp: TRUYỆN CÓ CHI TIẾT TÌNH YÊU GIỮA ĐỨC PHẬT VÀ NGƯỜI PHÀM, CHẾ NÀO KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC XIN MỜI TẮT CỬA SỔ! CẢM ƠN!

Văn án:

Liên Thanh không may gặp phải kiệu hoa âm phủ!

Tai nạn liên tiếp xảy ra!

Đàn em khóa dưới đột nhiên chết!

Một nhóm thần bí xuất hiện!

Trò chơi giết người không thể gián đoạn….

Những đều anh nghi ngờ từng việc được công bố.

Cuối cùng ai lừa gạt ai?

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 1

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 2

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 3

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 4

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 5

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 6

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 7

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 8

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 9

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 10

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 11

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 12

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 13

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 14

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 15

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 16

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 17

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 18

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 19

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 20

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 21

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 22

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 23

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 24

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 25

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 26

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 27

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 28

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 29

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 30

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 31

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 32

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 33

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 34

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 35

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 36

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 37

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 38

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 39

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 40

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 41

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 42

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 43

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 44

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 45

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 46

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 47

Chồng quỷ Quỷ phu – CHƯƠNG 48 END

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here