Cấm lửa | Luật lệ thuần thú

0
1375

☢ CẤM LỬA ☢

Tác giả: Vẫn thiên nô | gia vốn thuần lương. (Ú: cái tên tác giả khiến tôi suy nghĩ)

Editor: Kem, Bánh Ú

Thể loại: hắc bang, cường x cường, ngược thân ngược tâm. Chống chỉ định với phụ nam phụ nữ yếu tim, thận hư không hoạt động, phụ nữ có thai và phụ nam cho con bú.

Nội dung nhãn mác: mạnh mẽ cướp đoạt tình cừu, hắc bang.

Tình yêu giống như là ngọn lửa dữ, đốt cháy bản thân ngươi, nuốt chửng thân tâm ngươi.

Văn án:

Lão đại rất biến thái, cưỡng bức trước sau đó mới nói chuyện, dạy dỗ trước sau đó mới nói yêu.

Em là của tôi! Không được ăn đồ người khác cho, không được cười với người khác, không được cãi lời tôi, phải luôn nhìn tôi, không được……….

Em muốn hay cần gì đều phải hướng về tôi mà cầu xin, tôi không nhất định sẽ làm em hài lòng, nhưng người làm hài lòng em chỉ có thể là tôi!

 

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 1

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 2

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 3

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 4

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 5

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 6

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 7

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 8

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 9

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 10

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 11

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 12

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 13

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 14

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 15

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 16

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 17

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 18

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 19

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 20

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 21

CẤM LỬA – CHƯƠNG 22 -CẤM LỬA

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 23

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 24

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 25

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 26

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 27

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 28

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 29.1

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 29.2

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 30

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 31

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 32

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 33

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 34

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 35

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 36

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 37

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 38

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 39

CẤM LỬA – CẤM LỬA – CHƯƠNG 40

CẤM LỬA – CẤM LỬA – TOÀN VĂN HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here