Bia đỡ đạn tiên sinh, chuyển chính đi!

0
373

Tác giả: Ốc sên nhỏ chạy vội

Dịch giả: Quick Translator

Biên tập: Sao (twinklestar2706.wordpress.com)

Thể loại: nhất thụ nhất công, võng phối, ấm áp, nhẹ nhàng

Tình trạng bản gốc: Kết thúc 21 chương

Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành

Văn án

Tần Luật: “Tất cả những bộ kịch hợp tác với em anh đều đóng vai bia đỡ đạn?”

Hướng Trạch: “Ừm.”

Tần Luật: “Vậy, bia đỡ đạn tiên sinh có bằng lòng chuyển chính thức không?”

Hướng Trạch: “Cầu còn không được…”

.

Fan 1: Minh Nguyệt–sama, Khổ Đinh Trà–sama quả nhiên là chân ái nha!

Fan 2: Lẽ nào chỉ có tôi nghĩ Khổ Đinh Trà–sama là đắng nhất sao? ╮(╯▽╰)╭

.

Đây là Diễn đàn Giảo cơ ~o(*≧▽≦)ツ

Hoan nghênh đồng bọn: 322293025 ở BS

Cầu trang bìa ~ Vô cùng cảm ơn Tiểu Hắc Miêu ~ yêu~ moah moah ╭(╯3╰)╮


 

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here