Ràng buộc chi gông xiềng (Gông xiềng ràng buộc)

0
1035

RÀNG BUỘC CHI GÔNG XIỀNG

[Gông xiềng ràng buộc]

Tác giả: Hoán nguyệt

Dịch: QT | Edit: Miyu (miyuhikaru.wordpress.com)

Gốc: 4 quyền 111c + 1 PN

Edit: Hoàn

Thể loại: Xuyên không, phụ tử, cung đình, tiểu ngược, thanh thủy văn, 1 vs 1, HE.

 


 

CHƯƠNG 1 QUYỂN 1: TRỮ HOÀI TĨNH

CHƯƠNG 2 QUYỂN 1: THÁI HỌC VIỆN

CHƯƠNG 3 QUYỂN 1: GIÁO TRÀNG

CHƯƠNG 4 QUYỂN 1: SINH THẦN

CHƯƠNG 5 QUYỂN 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ.

CHƯƠNG 6 QUYỂN 1: LỢI DỤNG

CHƯƠNG 7 QUYỂN 1: BIÊN THÀNH

CHƯƠNG 8 QUYỂN 1: CHẬM TRỄ

CHƯƠNG 9 QUYỂN 1: YẾN HỘI [THƯỢNG]

CHƯƠNG 10 QUYỂN 1: YẾN HỘI [HẠ]

CHƯƠNG 11 QUYỂN 1: NGHỊ HÒA

CHƯƠNG 12 QUYỂN 1: THIỀU AN

CHƯƠNG 13 QUYỂN 1: MƯỢN DANH

CHƯƠNG 14 QUYỂN 1: ĐAU XÓT

CHƯƠNG 15 QUYỂN 1: NGOÀI Ý MUỐN

CHƯƠNG 16 QUYỂN 1: ĐĂNG CƠ

CHƯƠNG 17 QUYỂN 1: KHI DỄ

CHƯƠNG 18 QUYỂN 1: DỰ MƯU

CHƯƠNG 19 QUYỂN 1: ĐẠI SỰ

CHƯƠNG 20 QUYỂN 1

CHƯƠNG 1 QUYỂN 2: LÂM XUYÊN

CHƯƠNG 2 QUYỂN 2: XUẤT CỐC

CHƯƠNG 3 QUYỂN 2: GẶP NHAU

CHƯƠNG 4 QUYỂN 2: HỘI CHÙA

CHƯƠNG 5 QUYỂN 2: HỘI HOA ĐĂNG

CHƯƠNG 6 QUYỂN 2: ĐẢ KÍCH

CHƯƠNG 7 QUYỂN 2: TỨC GIẬN

CHƯƠNG 8 QUYỂN 2: HOÀI DƯƠNG

CHƯƠNG 9 QUYỂN 2: BỎ QUA

CHƯƠNG 10 QUYỂN 2: GIẢI VÂY

CHƯƠNG 11 QUYỂN 2: NÓI RÕ

CHƯƠNG 12 QUYỂN 2: CHUYỂN BIẾN

CHƯƠNG 13 QUYỂN 2: THỤ THƯƠNG

CHƯƠNG 14 QUYỂN 2: HỒN NHIÊN

CHƯƠNG 15 QUYỂN 2: CẦU THÂN

CHƯƠNG 16 QUYỂN 2: TÀN CHÚC

CHƯƠNG 17 QUYỂN 2: CHUYỆN XẤU

CHƯƠNG 18 QUYỂN 2: TÀN TÂM

CHƯƠNG 19 QUYỂN 2: NGUYÊN ĐIỂM

CHƯƠNG 20 QUYỂN 2: VÃNG TÍCH

CHƯƠNG 21 QUYỂN 2: MỎNG MANH

CHƯƠNG 22 QUYỂN 2: TÂM THƯƠNG

CHƯƠNG 23 QUYỂN 2: HỖN ĐỘN

CHƯƠNG 24 QUYỂN 2: PHẬP PHỒNG

CHƯƠNG 25 QUYỂN 2: BUÔNG TAY?

CHƯƠNG 26 QUYỂN 2: LƯU LUYẾN

CHƯƠNG 27 QUYỂN 2: NĂM NĂM

CHƯƠNG 1 QUYỂN 3: QỦY Y

CHƯƠNG 2 QUYỂN 3: YẾT BẢNG

CHƯƠNG 3 QUYỂN 3: THIỆN THỦY ĐIỆN

CHƯƠNG 4 QUYỂN 3: NGOÀI Ý MUỐN

CHƯƠNG 5 QUYỂN 3: CHIA SẺ TÂM TƯ

CHƯƠNG 6 QUYỂN 3: GÔNG XIỀNG

CHƯƠNG 7 QUYỂN 3: DỰC NGUYỆT

CHƯƠNG 8 QUYỂN 3: CỰC KÌ HÂM MỘ

CHƯƠNG 9 QUYỂN 3: ĐẠI HỘI

CHƯƠNG 10 QUYỂN 3: TƯƠNG TÍCH [ĐÔI BÊN LUYẾN TIẾC]

CHƯƠNG 11 QUYỂN 3: LUẬN VÕ

CHƯƠNG 12 QUYỂN 3: VI LAN

CHƯƠNG 13 QUYỂN 3: TỤ HỌP

CHƯƠNG 14 QUYỂN 3:

CHƯƠNG 15 QUYỂN 3:

CHƯƠNG 16 QUYỂN 3:

CHƯƠNG 17 QUYỂN 3: LƯU LUYẾN

CHƯƠNG 18 QUYỂN 3: SẮC PHONG

CHƯƠNG 19 QUYỂN 3: THIÊU THÂN

CHƯƠNG 20 QUYỂN 3: PHỦ ĐỆ

CHƯƠNG 21 QUYỂN 3: NÓNG NẢY

CHƯƠNG 22 QUYỂN 3: HOÀNG TUYỀN TRẤN

CHƯƠNG 23 QUYỂN 3: BÍ ẨN

CHƯƠNG 24 QUYỂN 3: ĐÊM TUYẾT

CHƯƠNG 25 QUYỂN 3: BỊ THƯƠNG

CHƯƠNG 26 QUYỂN 3: GẶP LẠI

CHƯƠNG 27 QUYỂN 3: THẤT TUNG

CHƯƠNG 28 QUYỂN 3: QUÁ ĐỘ

CHƯƠNG 29 QUYỂN 3: XOAY CHUYỂN

CHƯƠNG 30 QUYỂN 3: LÃM NGUYỆT

CHƯƠNG 31 QUYỂN 3: TƯƠNG TỰ

CHƯƠNG 32 QUYỂN 3: LINH LUNG TRẤN

CHƯƠNG 33 QUYỂN 3: BẠCH HOAN

CHƯƠNG 34 QUYỂN 3: CHÚ TÂM

CHƯƠNG 35 QUYỂN 3: ĐỘT PHÁ VÒNG VÂY

CHƯƠNG 36 QUYỂN 3: LAN NGUYỆT

CHƯƠNG 37 QUYỂN 3: LÂM BỒN

CHƯƠNG 38 QUYỂN 3: KHÓ SINH

CHƯƠNG 39 QUYỂN 3: CHÂN TƯỚNG

CHƯƠNG 40 QUYỂN 3: CỨU TRỊ

CHƯƠNG 41 QUYỂN 3: VỀ THÀNH

CHƯƠNG 42 QUYỂN 3: KẾT THÚC?

CHƯƠNG 43 QUYỂN 3: KIẾP PHÙ DU

CHƯƠNG 1 QUYỂN 4: ĐỐ KỊ

CHƯƠNG 2 QUYỂN 4: LOẠN NHẬP

CHƯƠNG 3 QUYỂN 4: MA ÂM

CHƯƠNG 4 QUYỂN 4: TRÒ CHUYỆN

CHƯƠNG 5 QUYỂN 4: SẦU LO

CHƯƠNG 6 QUYỂN 4: TRÙ TÍNH

CHƯƠNG 7 QUYỂN 4: LƯU LUYẾN

CHƯƠNG 8 QUYỂN 4: THÂN TÌNH

CHƯƠNG 9 QUYỂN 4: KHÚC NHẠC DẠO

CHƯƠNG 10 QUYỂN 4: TIỆC CHÚC THỌ

CHƯƠNG 11 QUYỂN 4: KHÁC THƯỜNG

CHƯƠNG 12 QUYỂN 4: CỐ NHÂN

CHƯƠNG 13 QUYỂN 4: TÍCH VŨ

CHƯƠNG 14 QUYỂN 4: TỨC GIẬN

CHƯƠNG 15 QUYỂN 4:

CHƯƠNG 16 QUYỂN 4: CHUYỆN CŨ

CHƯƠNG 17 QUYỂN 4: BẠI LỘ

CHƯƠNG 18 QUYỂN 4: ĐÊM GIAO THỪA

CHƯƠNG 19 QUYỂN 4: TÂM Ý

CHƯƠNG 20 QUYỂN 4: SÁNG TỎ

CHƯƠNG 21 QUYỂN 4: KẾT CỤC

CHƯƠNG 22 QUYỂN 4: PHIÊN NGOẠI – HOÀN TUYỀN

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here