Phượng hoàng đồ đằng

0
393

Phượng Hoàng Đồ Đằng

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: đam mỹ, cổ trang cung đình, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ…

Nguồn: jacquelynnshin.wordpress.com

Văn án: (Trích, theo Jude)

“Người đẹp nhà ai hồn nhiên say ngủ, má đỏ bồ quân?

Giang sơn của ai mịt mù nghiêng ngửa, một mảnh trời xanh?

Giáp bạc tóc đen, cuồng đao loạn kiếm,

Sông mờ khói tỏa, mộng đến Giang Nam…”

 


 

CHƯƠNG 1 : THÂM DẠ TIẾN CUNG [ĐÊM KHUYA VÀO CUNG]

CHƯƠNG 2 : TỂ TƯỚNG ĐỀ THÂN [TỂ TƯỚNG ĐẾN CẦU THÂN]

CHƯƠNG 3 : BẠCH NHẬT TUYÊN DÂM [BAN NGÀY BAN MẶT TỈNH BƠ LÀM CHUYỆN BẬY BẠ]

CHƯƠNG 4 : HẬU CUNG ÁM ĐẤU

CHƯƠNG 5 : DẠ SẮC MỆNH BÁC [ĐOẠT MẠNG TRONG BÓNG ĐÊM] 

CHƯƠNG 6: SINH HỮU HÀ HOAN [SỐNG, CÓ GÌ VUI?] 

CHƯƠNG 7 : TỬ HỰU HÀ CỤ [CHẾT, LẠI CÓ GÌ ĐÁNG SỢ?] 

CHƯƠNG 8: ĐÔNG SONG SỰ PHÁT [MỌI CHUYỆN ĐÃ BẠI LỘ] ()

CHƯƠNG 9 : DƯ SINH DƯ TỬ [CHO SỐNG THÌ ĐƯỢC SỐNG, BẮT CHẾT THÌ PHẢI CHẾT]

CHƯƠNG 10: DƯ THỦ DƯ CẦU [TA THÍCH THÌ TA LÀM ^^] 

CHƯƠNG 11 : TỰ TỰ TÂM THƯƠNG [ĐAU LÒNG (VÌ) TỪNG CHỮ TỪNG CHỮ MỘT]

CHƯƠNG 12 : THÙY BIỆN NGƯ LONG [ĐÃ PHÁT HIỆN ĐƯỢC NGƯ LONG () LÀ AI]

CHƯƠNG 13 : SỞ PHI ĐƯỜNG TIỀN [NỖI ĐAU CỦA VỢ LỚN TRƯỚC MẶT VỢ BÉ]

CHƯƠNG 14 : DIỄM SẮC THÙ CHÚNG [SẮC ĐẸP HƠN HẲN CHÚNG NHÂN]

CHƯƠNG 15: XUÂN VI SÁCH VẤN (KỲ THI VẤN ĐÁP MÙA XUÂN)

CHƯƠNG 16 : THU QUÁ ĐIÊU LƯƠNG

CHƯƠNG 17 :GIANG NAM MỘNG OANH (MỘNG GIANG NAM TỰA GIÓ THOẢNG)

CHƯƠNG 18: MỘNG LÝ VÔ THƯỜNG (GIẤC MỘNG XÁO TRỘN)

CHƯƠNG 19:THẬP NGŨ CUNG ĐĂNG

CHƯƠNG 20:THẬP LỤC THIÊN HỎA

CHƯƠNG 21:KIỀN VẠN DI CHIẾU

CHƯƠNG 22:PHƯỢNG HOÀNG BẢO CHÂU

CHƯƠNG 23:CỬU TRỌNG MIẾU ĐƯỜNG

CHƯƠNG 24:THÁNH NHÂN THƯ PHÒNG

CHƯƠNG 25:THANH LÂU NHẤT MỘNG

CHƯƠNG 26: DIỆU PHÁP LIÊN HOA

CHƯƠNG 27: KHAI XUÂN TUYỂN TÚ

CHƯƠNG 28: HUYẾT TRUNG CHI HUYẾT

CHƯƠNG 29: CỐT TRUNG CHI CỐT

CHƯƠNG 30: MỆNH TRUNG CHI MỆNH

CHƯƠNG 31: TÂY GIAO LIỆP TRƯỜNG

CHƯƠNG 32: QUỐC SƯ TRÁC NGỌC

CHƯƠNG 33: LỆ PHONG BẤT NHẬN

CHƯƠNG 34: ĐÀO HOA THIÊN CHƯỚNG

CHƯƠNG 35: CHUYỆN NGOÀI LỀ: THÂM CUNG CHI MỘNG

CHƯƠNG 36: TRUYỀN THỪA PHƯỢNG ẤN

CHƯƠNG 37: HOÀNG HÔN VĨNH DẠ

CHƯƠNG 38: TƯƠNG TƯ NHẤT TRƯỜNG

CHƯƠNG 39: THÂM SƠN DẠ TẬP

CHƯƠNG 40: SƠN GIAN DẠ MIẾU

CHƯƠNG 41: CỰ THẠCH CHI TRẬN

CHƯƠNG 42: THANH LONG KHAI ẤN

CHƯƠNG 43: NGỌC MINH HƯƠNG ĐẠM

CHƯƠNG 44: THANH TRINH THẦN KHỞI

CHƯƠNG 45: CUNG TRUNG LƯU THIỆN

CHƯƠNG 46: UYÊN ƯƠNG TÌNH THÂM

CHƯƠNG 47: KHỞI BINH TẠO PHẢN

CHƯƠNG 48: VIỄN CỔ THƯƠNG CA

CHƯƠNG 49: NHƯ PHONG NHƯ SỎA

CHƯƠNG 50: NHƯ SI NHƯ CUỒNG

CHƯƠNG 51: DẠ YẾN NGUYỆT THỊ

CHƯƠNG 52: LÃNH NGUYỆT CUNG KHUYNH

CHƯƠNG 53: VŨ TIỀN HÒA TĨNH

CHƯƠNG 54: NGỰ TỨ LIỆP TRƯỜNG

CHƯƠNG 55: NHẤT TIỄN QUANG HÀN

CHƯƠNG 56: TUYỆT MỆNH TRUY ĐÀO

CHƯƠNG 57: ÁM ĐỘ TRẦN THƯƠNG

CHƯƠNG 58: GIANG NAM XUÂN SẮC

CHƯƠNG 59: TÀ Ỷ HỒNG LÂU

CHƯƠNG 60: NGỌC LỘ KIM PHONG

CHƯƠNG 61: THỬ KHỨ KINH NIÊN

CHƯƠNG 62: LƯƠNG THẦN HƯ THIẾT

CHƯƠNG 63: DỮ HÀ NHÂN THUYẾT

CHƯƠNG 64: PHÚ QUÝ NHÀN NHÂN

CHƯƠNG 65: THẾ GIAN NHƯ MỘNG

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here