Chung thân chế nô tài | Trọn đời làm nô tài

0
1801

CHUNG THÂN CHẾ NÔ TÀI

(Trọn đời làm nô tài)

Tác giả: Mai Bát Xoa

Thể loại: đam mỹ cổ trang, niên hạ, phúc hắc chủ tử cường công x trung khuyển ảnh vệ cường thụ, ân oán giang hồ, HE. (có H)

Cặp: Nhuế Minh x Vệ Thập Nhị (Ôn Nhã Đình)

Dịch: Lôi Uyển

Dịch từ: RAW

Gồm: 4 quyển = 84 chương + Các phiên ngoại

Bên lề: Hệ liệt gồm 2 bộ, đây là bộ 1 (gồm 4 quyển) 2 hình bên trên đều là hình của bộ 1, bộ 2 là nói về cặp Trầm Hạo x Tiêu Phương – 2 nhân vật có góp mặt trong bộ này. Đợi edit xong bộ 1 có hứng thú sẽ làm tiếp bộ 2 =))

Văn án:

Trên đời này, đến tột cùng có ảnh vệ, tử sĩ hay không?

Trên đời này, thật sự có người cam tâm tình nguyện cả đời làm nô tài hay không?

Trên đời này, lại có ai có thể dưỡng được loại hung khí vi diệu ngàn năm có một, lại trung tâm như vậy?

Thế nhưng, tựa hồ thật sự có. Chẳng qua số lượng được tạo ra thật sự quá ít, mà bọn họ đến vô tung đi vô ảnh, sát thủ trung thành lãnh huyết chỉ những người trước khi chết mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, khi đó đã là quá muộn, bởi vì người chết vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi biết, ảnh vệ chân chính đến tột cùng là có bộ dạng gì.

Bất quá có một việc có thể khẳng định, những người này một khi đi lên con đường này, liền không thể quay đầu lại, cả đời không thể tự do.

Thật đúng với danh xưng, chung thân chế nô tài.

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 1 (Quyển 1: Hắc y ảnh vệ)

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 2

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 3

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 4

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 5

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 6

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 7

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 8

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 9

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 10

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 11

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 12

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 13

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 14

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 15

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 16

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 17

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 18

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 19

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 20

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 21

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 22

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 23

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 24

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 25

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 26

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 27

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 28

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 29

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 30

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 31

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 32

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 33

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 34 (PHIÊN NGOẠI 1)

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 35

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 36

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 37

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 38

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 39

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 40

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 41

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 42

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 43

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 44

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 45

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 46

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 47

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 48

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 49

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 50

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 51

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 52

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 53

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 54

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 55

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 56

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 57

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 58.1

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 58.2: CHƯƠNG ĐẶC BIỆT

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 59

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 60

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 61

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 62

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 63

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 64

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 65

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 66

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 67

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 68

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 69

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 70

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 71

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 72

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 73

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 74

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 75

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 76

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 77

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 78

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 79

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 80

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 81

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 82

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 83

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 84

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 85 PN1: (ĐANG UPDATE)

Chung thân chế nô tài – CHƯƠNG 86 PN2: (ĐANG UPDATE)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here