Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên

0
147

.ღ°•Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên•.ღ°•

-Y Lạc Thành Hỏa-

Thể loại : Xuyên qua dị giới, thú nhân, ấm áp, ngốc công, nghiêm túc thụ, HE

Văn Án: Đây là một câu chuyện xưa về một ngốc công cùng nghiêm túc thụ?

Xin đừng tin hàng trên, không chính xác a. Câu chuyện thực ra là vầy:

Ngày nọ, có một cậu nhân viên được thủ trưởng kéo tới suối nước nóng, rồi sau đó lúc đang ngâm mình thì bị xuyên qua——

Này đại khái là một thụ khá nghiêm túc đi, sau khi tới thế giới thú nhân, cậu bị một con sư tử hoàng kim l**m tỉnh, sau đó là quá trình đồng hành nhận thức thế giới này cùng con sư tử kia… Thẳng đến lúc tới bộ tộc của con sư tử cậu mới phát hiện, nơi này hóa ra không phải là căn cứ nghiên cứu gì cả–

Về phần đây là một câu chuyện ấm áp không ngược kết thúc He thì ta nghĩ không cần phải nhấn mạnh nữa…

Edit: Cáo ngố

Beta Rồng béo

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 1: LÀNG SUỐI NƯỚC NÓNG…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 1.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 2: SƯ TỬ HOÀNG KIM

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 2.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 3: KIẾM ĂN…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 3.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 4: THẢN ĐỒ…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 4.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 5: SUY LUẬN CÙNG PHỦ ĐỊNH…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 5.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 6: NGHE LẦM?

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 6.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 7: NGƯỜI QUEN TRONG BỘ LẠC…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 7.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 8: CẶP SONG SINH…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 8.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 9: TỘC TRƯỞNG…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 9.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 10: QUYẾT ĐỊNH CỦA TÔ SÁCH…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 10.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 11: CÙNG THẢN ĐỒ VỀ NHÀ…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 11.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 12: TÔ SÁCH CỰ TUYỆT…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 12.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 13: LÝ DO CỰ TUYỆT…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 13.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 14: HƯƠNG VỊ HẤP DẪN…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 14.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 15: RỬA CHÉN…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 15.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 16: TẮM RỬA…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 16.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 17: LÀM BẾP TRƯỞNG…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 17.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 18: KHÁCH…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 18.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 19: MỜI CƠM CẶP SONG SINH…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 19.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 20: HIỂU LẦM KHÔNG NÓI NÊN LỜI…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 20.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 21: HỒNG TÀM…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 21.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 22: TÔ SÁCH BỊ BỆNH…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 22.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 23: QUYẾT ĐỊNH CỦA TÔ SÁCH…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 23.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 24: CẦU HÔN…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 24.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 25: CƠ THỂ BIẾN HÓA…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 25.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 26: THỂ CHẤT BIẾN HÓA…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 26.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 27: NGHI THỨC…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 27.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 28: ĐÊM TÂN HÔN…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 28.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 29: SAU NGÀY THÀNH HÔN…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 29.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 30: HẸN HÒ…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 30.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 31: THỰC NHÂN ĐIÊU…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 31.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 32: LÀM NÔNG CÙNG THU HOẠCH…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 32.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 33: VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 33.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 34: KHÁCH…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 34.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 35: PHIỀN NÃO CỦA GIỐNG ĐỰC…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 35.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 36: THỤY ÂN TƯ ĐẾN…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 36.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 37: THẢN ĐỒ ỦY KHUẤT…

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 37.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 38: HỎA VŨ LỄ 

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 38.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 39: CẦU YÊU

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 39.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 40: BI THƯƠNG

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 40.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 41: THỤY ÂN TƯ GHÉ THĂM

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 41.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 42: TỚI NHÀ TẠP MẠCH NHĨ

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 42.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 43: NGÀY DU SĂN

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 43.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 44: RỜI KHỎI BỘ LẠC

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 44.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 45: CUỘC CHIẾN

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 45.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 46: NGỦ NGOÀI TRỜI

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 46.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 47: THẾ GIỚI HAI NGƯỜI

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 47.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 48: TUNG TÍCH HỌC TRƯỞNG

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 48.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 49: MANG THAI

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 49.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 50: NGỐC BA BA THẢN ĐỒ

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 50.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 51.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 52: MANG THAI

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 52.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 53: HỌC TRƯỞNG

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 53.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 54: QUYẾT ĐỊNH CỦA A SÁCH

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 54.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 55: MÁY THAI

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 55.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 56: ÔN NHU

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 56.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 57: CẢM GIÁC BỊ SÉT ĐÁNH

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 57.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 58: CẢM GIÁC BỊ SÉT ĐÁNH

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 58.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 59: SẮP SINH

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 59.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 60: SINH ẤU TỂ

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 60.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 61: SINH XONG

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 61.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 62: TẠP MẠCH NHĨ LO LẮNG

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 62.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 63: DƯƠNG HÀN PHÁT ĐIÊN

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 63.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 64: KHÔNG THỂ NÀO XUỐNG TAY

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 64.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 65: BIẾN HÓA

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 66: LÀM VÚ EM THẬT KHÓ

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 66.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 67: ĐẶT TÊN

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 67.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 68: SÉT ĐÁNH GIỮA TRỜI QUANG

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 68.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 69: HỌC TRƯỞNG THỰC RỐI RẮM

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 69.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 70: CẢM GIÁC TÌNH YÊU

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 70.

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 71: CHÍNH VĂN HOÀN

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 72: PN [1] BA THÁNG

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 73: PN [2] BA THÁNG (2)

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 74: PN [3] BA THÁNG (3)

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 75: PN [4] BA THÁNG (4)

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 76: PN [5] HỌC TRƯỞNG SINH ĐẢN KÝ (1)

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 77: PN [6] HỌC TRƯỞNG SINH ĐẢN KÝ (2)

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 78: PN [7] SINH TRỨNG BẢO BẢO

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – CHƯƠNG 79: PN [8] SAU ĐÓ

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here