Thiên hạ

0
175

THIÊN HẠ

Author : Canh Triệt Y Y

Editor : Suju Hiên Chul

Cuople : Hàn Canh – Hy Triệt, Thủy Nguyên – Khởi Phạm.

Pairing : cổ trang, Mỹ công mỹ thụ, huynh đệ, Nc17 (lúc nào có sẽ cảnh báo nhưng ít thôi.)

Tình trạng bản gốc: 62 chương + hơn mười phiên ngoại – Hoàn

Thiên hạ – CHƯƠNG 1

Thiên hạ – CHƯƠNG 2

Thiên hạ – CHƯƠNG 3

Thiên hạ – CHƯƠNG 4

Thiên hạ – CHƯƠNG 5

Thiên hạ – CHƯƠNG 6

Thiên hạ – CHƯƠNG 7

Thiên hạ – CHƯƠNG 8

Thiên hạ – CHƯƠNG 9

Thiên hạ – CHƯƠNG 10

Thiên hạ – CHƯƠNG 11

Thiên hạ – CHƯƠNG 12

Thiên hạ – CHƯƠNG 13

Thiên hạ – CHƯƠNG 14

Thiên hạ – CHƯƠNG 15

Thiên hạ – CHƯƠNG 16

Thiên hạ – CHƯƠNG 17

Thiên hạ – CHƯƠNG 18

Thiên hạ – CHƯƠNG 19

Thiên hạ – CHƯƠNG 20

Thiên hạ – CHƯƠNG 21

Thiên hạ – CHƯƠNG 22

Thiên hạ – CHƯƠNG 23

Thiên hạ – CHƯƠNG 24

Thiên hạ – CHƯƠNG 25

Thiên hạ – CHƯƠNG 26.

Thiên hạ – CHƯƠNG 27

Thiên hạ – CHƯƠNG 28

Thiên hạ – CHƯƠNG 29

Thiên hạ – CHƯƠNG 30

Thiên hạ – CHƯƠNG 31

Thiên hạ – CHƯƠNG 32

Thiên hạ – CHƯƠNG 33

Thiên hạ – CHƯƠNG 34

Thiên hạ – CHƯƠNG 35

Thiên hạ – CHƯƠNG 36

Thiên hạ – CHƯƠNG 37

Thiên hạ – CHƯƠNG 38

Thiên hạ – CHƯƠNG 39

Thiên hạ – CHƯƠNG 40

Thiên hạ – CHƯƠNG 41

Thiên hạ – CHƯƠNG 42

Thiên hạ – CHƯƠNG 43

Thiên hạ – CHƯƠNG 44

Thiên hạ – CHƯƠNG 45

Thiên hạ – CHƯƠNG 46

Thiên hạ – CHƯƠNG 47

Thiên hạ – CHƯƠNG 48

Thiên hạ – CHƯƠNG 49

Thiên hạ – CHƯƠNG 50

Thiên hạ – CHƯƠNG 51

Thiên hạ – CHƯƠNG 52

Thiên hạ – CHƯƠNG 53

Thiên hạ – CHƯƠNG 54

Thiên hạ – CHƯƠNG 55

Thiên hạ – CHƯƠNG 56

Thiên hạ – CHƯƠNG 57

Thiên hạ – CHƯƠNG 58

Thiên hạ – CHƯƠNG 59

Thiên hạ – CHƯƠNG 60

Thiên hạ – CHƯƠNG 61

Thiên hạ – CHƯƠNG 62

Thiên hạ – CHƯƠNG 63 PN1 : MÁU MŨI CỦA CƠ PHẠM

Thiên hạ – CHƯƠNG 64 PN2 : NHIỆM VỤ CỦA HÁCH TẠI (1)

Thiên hạ – CHƯƠNG 65 PN3 : NGƯỜI THỪA KẾ CỦA HÀN CANH (1)

Thiên hạ – CHƯƠNG 66 PN4 : THIÊN TÀI HAY NGU NGỐC?

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here