Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công

0
811

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công

ADMIN: phụ ái như sơn = tình yêu của cha cao như núi. Huynh hữu đệ công = nói chệch “huynh hữu đệ cung” – thành ngữ chỉ việc anh em thuận hòa, tôn trọng nhau.

 

Tác giả: Khiếu Nhã Tiểu Nhục Nhục

Editor: Jung Min Hyo

Thể loại: Nhất thụ lưỡng công, ngụy phụ tử, huynh đệ, dưỡng thành, ngọt sâu răng, H, H… và H (~80%), HE.

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn.

Warning: Bộ này nói thẳng ra thì nó gần như s*x show, nội dung có nhưng không nhiều đâu, ai không đọc được thì đừng có click vào. Ta từng gặp thành phần đã không đọc được H văn nhưng lại cố thù cắm đầu vào mấy bộ H nặng rồi dài mồm chê kinh vs chả tởm nên phải nhắc trước cho chắc ăn. Không thèm đọc cảnh báo cứ lao đầu vào rồi kêu là ta cho out ngay và luôn đấy.

Giới thiệu sơ qua một chút: Kiếm được bộ này trong lúc đang đói H, tuy không thích NP lắm nhưng lại thích được bộ này vì nó ngọt và kiểu H đúng khẩu vị. Khiếu Nhã Tiểu Nhục Nhục viết H rất hooootttt, mợ ấy là tác giả của bộ 3 truyện mà chắc nhiều người đã đọc rồi: Giám đốc thỉnh đến đẩy ngã ta, Không cẩn thận bị baba ăn mất & Điều giáo thê đệ ngày ngày đêm đêm. Nhìn vậy là biết chất lượng truyện thế nào rồi nhỉ, giờ thì nhào vô nào!

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 1

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 2

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 3

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 4

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 5

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 6

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 7

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 8

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 9

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 10

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 11

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 12

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 13

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 14

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 15

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 16

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 17

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 18

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 19

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 20: PHIÊN NGOẠI – NGƯỜI TA YÊU NHẤT (THƯỢNG)

Phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công – CHƯƠNG 21: PHIÊN NGOẠI – NGƯỜI TA YÊU NHẤT (HẠ)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here