Phòng 401, khu chung cư số 35

0
172

[ Mục lục ] Phòng 401, khu chung cư số 35

Tên gốc: Ba mươi lăm đống phòng bốn lẻ một

Tác giả:Toái Toái Cửu Thập Tam

Edit: Tiểu Vi

Beta: Blue (chương 1-14)

Emerald (từ chương 15)

Thể loại: hiện đại, 1×1, ấm áp, HE, có H ở phiên ngoại

Số chương: 38 chương chính văn + 9 chương phiên ngoại

Nhân vật chính: Đổng Thư x Giản Đan

Văn án: Một con thú ngơ ngác gặp được một con thú ngơ ngác khác. Một tiểu trạch nam chuyên ăn hàng thụ gặp một ôn nhu công.

Tôi đã nói tôi không phải vợ tên điên này mà!

Ngày nào cũng gõ cửa có biết phiền không? Cái gì? Tôi là vợ anh? A! ai biết anh là ai đâu???

 

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 1

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 2

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 3

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 4

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 5

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 6

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 7

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 8

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 9

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 10

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 11

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 12

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 13

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 14

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 15

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 16

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 17

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 18

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 19

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 20

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 21

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 22

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 23

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 24:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 25:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 26:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 27:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 28:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 29:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 30:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 31:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 32:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 33:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 34:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 35:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 36:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 37:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 38:

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 39: CHUYỆN CỦA ĐỔNG THƯ

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 40: BỆNH TÂM THẦN (1):

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 41: BẠCH NGUYỄN VÀ LÍ KIÊM HIỀN

Phòng 401, khu chung cư số 35 – CHƯƠNG 42: ĐÊM THẤT TỊCH:

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here