Ngồi yên, tôi tự

0
745

NGỒI YÊN, TÔI TỰ

(Tọa hảo, ngã tự kỷ động)

Tác giả: Trì Đại Tối Cường

Chuyển ngữ: Blue9x (blue9x.wordpress.com)

Thể loại: ABO, cường A công, xù lông (biệt nữu) O thụ, 1×1, HE

Độ dài: 37 chương – đã hoàn

Văn án

Không có văn án. Chỉ biết truyện dễ thương vô cùng, ha ha

 


 

CHƯƠNG 1, 2

CHƯƠNG 3, 4

CHƯƠNG 5, 6

CHƯƠNG 7, 8, 9, 10

CHƯƠNG 11, 12

CHƯƠNG 13, 14

CHƯƠNG 15, 16, 17, 18

CHƯƠNG 19, 20, 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26, 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29, 30

CHƯƠNG 31, 32

CHƯƠNG 33, 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37 (CHƯƠNG CUỐI)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here