Miêu mễ trận tuyến liên manh | Những con mèo ở khu Đông

0
245

MIÊU MỄ TRẬN TUYẾN LIÊN MANH

[ Những Con Mèo Ở Khu Đông ]

Tác giả: Mạc Thanh Vũ

Thể loại : đam mỹ, ảo tưởng không gian, dị năng, nhân cách hóa, 1×1, HE

Bản gốc: 63 chương Hoàn

Bản dịch: 63 chương Hoàn

Edit: Linh Phong

Văn án

Tử Hữu là một con mèo đực, cùng thổ thần trao đổi khế ước, vừa là mèo hoang vừa có thể biến thân thành người. Y thích phơi nắng cùng ngủ, thích ăn cá nướng, làm mèo thì thực phế, làm người thì vẫn như cũ bảo lưu lại tính cách loài vật.

Nơi này có hữu tình ấp ám, có tình yêu đích thực.

Hiện tại bạch miêu đi bên cạnh hắc miêu tựa hồ vẫn thù địch Tử Hữu. Con mèo đuôi ngắn luôn bị luôn bị mèo Nauy khi dễ. Mèo Xiêm tự cao tự đại luôn cười nhạo thêm phỉ báng bộ mặt chú mèo Garfield. Hơn nữa toàn bộ tòa nhà cư nhiên chỉ có một con mèo cái.

Ngủ thì tứ chi chổng vó, lộ ra bộ móng vuốt phấn nộn , thật sự là làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay a!

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [ MIÊU MỄ ] CHƯƠNG 1

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [ MIÊU MỄ ] CHƯƠNG 2

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [ MIÊU MỄ ] CHƯƠNG 3

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [ MIÊU MỄ ] CHƯƠNG 4

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [ MIÊU MỄ ] CHƯƠNG 5

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 6

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 7

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 8

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 9

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 10

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 11

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 12 – PHIÊN NGOẠI THỨ NHẤT

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 13

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 14

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 15

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 16

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 17

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 18

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 19

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 20

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 21

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 22

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 23-24

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 25

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 26

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 27

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 28

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 29

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 30

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 31

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 32

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIỄU MỄ] CHƯƠNG 33

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 34 – PHIÊN NGOẠI THỨ HAI

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 35

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 36

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – BẢO VỆ: [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 37

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 38

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 39

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [ MIÊU MỄ] CHƯƠNG 40

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 41

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 42

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 43

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 44

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 45

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 46

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 47 – PHIÊN NGOẠI THỨ BA

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 48

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 49

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 50

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ[CHƯƠNG 51

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 52

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 53

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 54

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 55 – PHIÊN NGOẠI THỨ TƯ

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 56

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 57

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 58

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 59

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 60

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 61

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 62

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh – [MIÊU MỄ] CHƯƠNG 63 – KẾT

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here