Lão tử muốn từ chức

0
312

Lão tử muốn từ chức

Tác giả: Tuyệt sắc Hồ Tiểu Ly

Thể loại: Hoan hỉ oan gia, tạc mao thụ x cường thế công

Editor: Chè đậu đỏ ~

Văn án

Một người là điều dưỡng viên cao cấp

Một người là con em của cán bộ cao cấp

Một người là tạc mao thụ

Một người là cường thế công

“Tóm lại, tóm lại, tôi nhất định phải từ chức. Đâu phải tôi bán thân cho anh đâu, tôi có quyền từ chức.”

“Dù gì cậu cũng sẽ đi, tôi đành phải ăn tươi tên Tiểu Bạch Thái cậu trước khi cậu đi mới được, tôi đây sẽ không khách sáo đâu nha.”

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 1

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 2

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 3

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 4

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 5

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 6

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 7

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 8

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 9

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 10

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 11

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 12

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 13

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 14

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 15

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 16

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 17

Lão tử muốn từ chức – CHƯƠNG 18: PHIÊN NGOẠI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here