Lãnh thảo hàm trì

0
163

Lãnh thảo hàm trì

Tác giả: Nam Chi

Thể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, 1×1, công sủng thụ, HE

Cp: Mạc Vũ Hạo x Sở Tụ

Độ dài: ( 5 quyển )

Edit: Kriez

Beta: Suzaku

 

Văn án

Cậu mới vừa xuyên qua một thân thể mới, Dịch Sở Tụ bị đưa đi làm nam sủng cho hoàng đế, may mắn là ba tấc miệng lưỡi ăn nói của cậu chưa  có thối rữa vẫn còn hữu hiệu, bảo vệ thân thể mưu cầu quan chức, vốn lúc ban đầu nghĩ vì dân vì nước hảo hảo làm quan, không nghĩ tới lại bỡi vì say rượu mà cùng hoàng đế xảy ra quan hệ.

Số phận nhiều sai trái  Sở Tụ không thể làm gì khác nên buộc lòng phải bỏ chạy, sau lại nhìn về, bách tính trăm họ khó khăn đau khổ, buộc lòng phải quay về kế tục chức vị người làm quan , cần cù và thật thà làm công tác, đối với hoàng đế  duy trì cao độ cảnh giác , một đường thăng quan như diều gặp gió, có tiền có quyền, cũng chẳng phải sợ hoàng đế.

Chẳng qua chỉ là, rõ ràng là muốn làm thừa tướng giúp vua, vì cái gì cuối cùng không ngờ lại làm hoàng hậu!

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 1 QUYỂN 1: SỐNG LẠI

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 2 QUYỂN 1: PHI HOA TỰ MỘNG

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 3 QUYỂN 1: BỐI THỦY CHI CHIẾN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 4 QUYỂN 1: VŨ LONG ĐIỆN SÁCH

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 5 QUYỂN 1: NHẤT THỐNG TAM QUỐC LUẬN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 6 QUYỂN 1: THẦN TỬ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 7 QUYỂN 1: CÔNG CHÚA TẦN NGUYỆT

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 8 QUYỂN 1: NGUYÊN NHÂN PHỤC BÚT

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 9 QUYỂN 1: QUYẾT ĐẤU

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 10 QUYỂN 1: MỘT NGÀY MỚI

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 11 QUYỂN 1: THU NHẬN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 12 QUYỂN 1: XUẤT CUNG

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 13 QUYỂN 1: QUÁ ĐỘ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 14 QUYỂN 1: ĐÀO KHÊ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 15 QUYỂN 1: BÍ MẬT HỘI ĐÀM

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 16 QUYỂN 1: LEO NÚI

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 17 QUYỂN 1: TRANH ĐẤU

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 18 QUYỂN 1: PHIỀN MUỘN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 19 QUYỂN 1: CÓ VẺ NHƯ GHEN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 20 QUYỂN 1: HỔ LANG CHI QUỐC

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 21 QUYỂN 1: QUYẾN RŨ CÔNG CHÚA CHI TỘI

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 22 QUYỂN 1: CÀNG NHÁO CÀNG LỚN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 23 QUYỂN 1: CHUYỆN LƯƠNG THIỆN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 24 QUYỂN 1: HÁI ĐÀO

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 25 QUYỂN 1: THƯỢNG DƯỢC CÙNG TÌNH THI

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 26 QUYỂN 1: TÍNH VẬT HẸN ƯỚC

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 1 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 2 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 3 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 4 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 5 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 6 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 7 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 8 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 9 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 10 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 11 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 12 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 13 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 14 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 15 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 16 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 17 QUYỂN 2

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 18 QUYỂN 2: TẦN NGUYỆT PHẪN NỘ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 19 QUYỂN 2: PHIÊN NGOẠI – TẦN NGUYỆT TẦM PHU KÝ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 1 QUYỂN 3: QUY TÂM

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 2 QUYỂN 3: TRỞ LẠI

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 3 QUYỂN 3: GẶP MẶT

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 4 QUYỂN 3: THỪA KHẢI

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 5 QUYỂN 3: ĐỊA PHỦ MỘT NGÀY ẦM Ỹ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 6 QUYỂN 3: THỐNG TRỊ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 7 QUYỂN 3: NGƯỜI TRONG BỨC HỌA

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 8 QUYỂN 3: VI QUAN (VÂY XEM)

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 9 QUYỂN 3: ĐÀO HOA TỬU

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 10 QUYỂN 3: CÂU DẪN VÀ CỰ TUYỆT

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 11 QUYỂN 3: THỌ YẾN THÁI SƯ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 12 QUYỂN 3: CHÂN TƯỚNG THỐNG KHỔ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 13 QUYỂN 3: NĂM ĐÓ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 14 QUYỂN 3: KHÔNG THA

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 15 QUYỂN 3: ĐƯA RƯỢU

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 16 QUYỂN 3: BÁN MÌNH

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 1 QUYỂN 4: SÁNG MỜ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 2 QUYỂN 4: MẬT Ý

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 3 QUYỂN 4: ĐAU ĐỚN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 4 QUYỂN 4: THƯƠNG TÂM

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 5 QUYỂN 4: LÀM MAI

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 6 QUYỂN 4: GIẢI THÍCH

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 7 QUYỂN 4: TRỘM HỘI

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 8 QUYỂN 4: TIẾT MỤC

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 9 QUYỂN 4: ĐÙA GIỠN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 10 QUYỂN 4: HỢP HOAN TỬU

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 11 QUYỂN 4: CỰ TUYỆT

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 12 QUYỂN 4: DƯỠNG NHAN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 13 QUYỂN 4: NỘI TÌNH

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 14 QUYỂN 4: TẦN LAM PHONG

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 15 QUYỂN 4: CẦU TÌNH

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 16 QUYỂN 4: CÃI NHAU

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 17 QUYỂN 4: GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 18 QUYỂN 4: KHÔNG TRONG SẠCH

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 19 QUYỂN 4: TỈNH LẠI

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 20 QUYỂN 4: HỒNG NHAN DỊCH LÃO

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 1 QUYỂN 5: LƯỠNG TÂM

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 2 QUYỂN 5: CÁO BẠCH (THÔNG BÁO)

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 3 QUYỂN 5: BÃO TÁP TRONG CUNG

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 4 QUYỂN 5: XÁC ĐỊNH

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 5 QUYỂN 5: ÚC KẾT VU TÂM (TÍCH TỤ TRONG TÂM)

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 6 QUYỂN 5: KHÚC MẮC (1)

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 7 QUYỂN 5: KHÚC MẮC (2)

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 8 QUYỂN 5: KHÚC MẮC (3)

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 9 QUYỂN 5: KHÚC MẮC (4)

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 10 QUYỂN 5: KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 11 QUYỂN 5: CẢI BIẾN VỀ SAU

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 12 QUYỂN 5: TÂM Ý TƯƠNG THÔNG

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 13 QUYỂN 5: DỜI ĐÔ

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 14 QUYỂN 5: LIÊN LÝ (LIỀN CÀNH TÌNH NGHĨA PHU THÊ)

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 15 QUYỂN 5: BUỔI SÁNG TÂN HÔN

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 16 QUYỂN 5: PHIÊN NGOẠI – XUẤT DU

Lãnh thảo hàm trì – CHƯƠNG 17 QUYỂN 5: PHIÊN NGOẠI – MƠ VỀ QUÁ KHỨ VÀ HÔM NAY

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here