Giai nhân là trộm

0
548

Giai Nhân Là Trộm [Hoàn]

by HunhHn786

Tác giả: Khinh Sa Mặc Vũ

Thể loại: đàm mỹ, cổ trang, xuyên không, thần trộm đại thúc thụ, vương gia phúc hắc lãnh khốc công, niên hạ, ngọt văn, ngược, hài, H, 1×1, HE.

Nhân vật: Hàn Vận x Hiên Viên Hủ

Cặp phụ: Lam Tuyết x Tà Thiên Viêm

Tình trạng: 113 chương + PN

Giai nhân thế nhưng lại làm trộm. Đây là chuyện về một đại thúc xuyên qua thành một thần trộm. Đại thúc trộm bảo vật chọc đến ác lang bị ăn sạch sẽ.

Mỹ đại thúc yêu tiền, lại keo kiệt đến vắt chày ra nước. Lãnh khốc vương gia bắt đại thúc, gạt người không tính, còn lừa tiền.

Đại thúc liều mình không buông tiền, không biết sống chết đấu với Vương gia. Cùng xem mỹ đại thúc đê tiện làm sao đấu cùng Vương gia phúc hắc lãnh khốc vô tình.

 

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 1: BẢN LĨNH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 2: XUYÊN QUA

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 3: TẠO PHÚC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 4: TRỔ TÀI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 5: MẪU ĐƠN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 6: PHỒN HOA

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 7: THANH BÍCH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 8: ÔNG CHỦ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 9: HUẤN LUYỆN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 10: CHE DẤU

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 11: THẤT THỦ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 12: BỊ BẮT

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 13: ĐÙA GIỠN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 14: HỦ VƯƠNG PHỦ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 15: VƯỢT NGỤC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 16: HIỂM CẢNH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 17: BÔI THUỐC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 18: DẠO VƯƠNG PHỦ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 19: VỘI VÀNG RỜI ĐI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 20: KỲ KÈO

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 21: TẬP KÍCH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 22: GIAO DỊCH THÀNH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 23: VÕ LÂM MINH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 24: PHƯỢNG TIÊU TƯƠNG

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 25: VÕ LÂM MINH CHỦ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 26: HUYẾT MẠN THÀNH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 27: LẺN VÀO

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 28: LAM CÔNG TỬ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 29: BỊ PHÁT HIỆN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 30: THOÁT HIỂM

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 31: GIÚP ĐỠ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 32: THƯƠNG LƯỢNG

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 33: TÌNH THẾ THAY ĐỔI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 34: LIỀU MÌNH CÙNG ‘ÂN TỬ’

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 35: ĐI TÁC NGHIỆP

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 36: THẢ NGƯỜI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 37: TRỞ LẠI VÕ LÂM MINH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 38: NỮ TỬ THẦN BÍ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 39: TỨ TIÊN TỬ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 40: TỰ DO

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 41: ĐỤNG CHẠM

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 42: NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 43: NGỌC BỘI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 44: LẦN ĐẦU GẦN GŨI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 45: ĐẠI HỘI VÕ LÂM (1)

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 46: ĐẠI HỘI VÕ LÂM (2)

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 47: ĐẠI HỘI VÕ LÂM (3)

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 48: ĐẠI HỘI VÕ LÂM (4)

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 49: PHÁT SINH NGOÀI Ý MUỐN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 50: GIỤC NGỰA KHỞI HÀNH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 51: ĐỘNG LÒNG

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 52: THỎA HIỆP

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 53: MÂU THUẪN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 54: HIÊN VIÊN TIÊU THỤY

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 55: NGỌC QUÂN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 56: LÀM VIỆC TỐT

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 57: PHONG HÀN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 58: VÀO CUNG

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 59: THÍCH KHÁCH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 60: GHÉ THĂM

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 61: THẨM VẤN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 62: HAI TÊN ĐẦU ĐẤT

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 63: QUY THUẬN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 64: MƯỢN SỨC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 65: ĐƯỢC ĐỀN BÙ MONG MUỐN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 66: TUYẾT RƠI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 67: GẶP NGƯỜI QUEN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 68: MỸ NAM KẾ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 69: THÁP NHĨ QUỐC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 70: GẶP LẠI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 71: NỔI GIẬN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 72: TỈNH TÁO LẠI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 73: MẤT TRÍ NHỚ ?

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 74: KIÊU NGẠO

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 75: TẬT XẤU KHÓ BỎ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 76: NGÀY NGHỈ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 77: PHẢN CÔNG THẤT BẠI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 78: CHÍNH NHI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 79: RỜI KHỎI KINH THÀNH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 80: KẾ SÁCH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 81: NGƯỜI ĐỘC DƯỢC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 82: THIÊN DƯƠNG THÀNH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 83: QUAN TÀI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 84: GẶP LẠI ĐỆ ĐỆ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 85: NGHI NGỜ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 86: GẶP SÓI

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 87: CÁ CƯỢC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 88: TRÚNG ĐỘC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 89: DƯỢC LIỆU QUÝ GIÁ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 90: NÓI CHUYỆN VỚI NHAU

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 91: ANH HÙNG CỨU MỸ THÚC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 92: THI ĐỘC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 93: KHÔNG KHỐNG CHẾ ĐƯỢC

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 94: KHÁCH ĐIẾM QUỶ DỊ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 95: VĂN TIỂU THƯ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 96: GHEN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 97: TÌM TỚI CỬA

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 98: THẲNG THẮN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 99: TỚI QUÂN DOANH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 100: HỎA THIÊU

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 101: BIẾN CỐ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 102 : HẢI TÂM ĐẠI LỘ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 103: NGƯỜI TRUYỀN TIN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 104: TỰ GIẢI QUYẾT

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 105: THỂ DIỆN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 106: CÂY SINH MỆNH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 107: NGUYỆT THANH XÀ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 108: TẾ LỄ

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 109: TÁC DỤNG PHỤ CỦA LÁ SINH MỆNH

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 110: DÂN CHẠY NẠN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 111: VÔ ƯU

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 112: TỨ HÔN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 113: THÀNH THÂN

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 114: PN LAM TUYẾT VÀ TÀ THIÊN VIÊM (1)

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 115: PN LAM TUYẾT VÀ TÀ THIÊN VIÊM (2)

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 116: PN LAM TUYẾT VÀ TÀ THIÊN VIÊM (3)

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 117: PN LAM TUYẾT VÀ TÀ THIÊN VIÊM (4+5+6)

Giai nhân là trộm – CHƯƠNG 118: PN LAM TUYẾT VÀ TÀ THIÊN VIÊM (7+8+9)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here