Mê thất – Điển Y

0
190

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại, nhất thụ lưỡng công, thụ song tính, lưỡng công là huynh đệ, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Translator: QT ca ca

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Tuyết Lâm

Sơ lược

Năm mười tám tuổi, Trữ Chí Hoà mang theo tất cả di sản của cha mẹ cùng một lòng tràn đầy hy vọng đi tới bệnh viện tốt nhất nước để làm giải phẫu bỏ đi bộ phận sinh dục của giới nữ, bởi vì hắn vốn là một người song tính, từ bé chỉ mong ước được làm một người đàn ông bình thường, lấy vợ sinh con sống một cuộc đời như những người khác, vì hắn như thế này mà hắn cũng không dám có bạn gái dù rằng không ít cô gái cũng thầm yêu hắn.

Cũng chính tại bệnh viện này đã làm Chí Hoà gặp gỡ người sẽ thay đổi số phận của hắn – Lâm Nam – Nhị thiếu gia nhà họ Lâm.

Vốn chỉ là gặp gỡ vài lần tại bệnh viện, rủ nhau về nhà chơi vậy mà lại làm cho Lâm Hạo – anh trai Lâm Nam cường bạo sỉ nhục hắn, vì Lâm Hạo nghĩ hắn là muốn bám theo Lâm Nam, muốn lợi dụng để “đào mỏ” Lâm Nam.

Tưởng rằng chuyện như thế là kết thúc, ngờ đâu hắn lại mang thai đứa con của Lâm Hạo, bị Lâm Hạo giam cầm hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, hắn nghĩ Lâm Hạo vì đứa con mới giam cầm hắn, nhưng hắn đã sai, sinh một đứa con trai cho Lâm Hạo để rồi đổi lấy một câu nói:

“Ta có nói chỉ cần người sinh con xong sẽ thả ngươi đi sao? Ngươi thật ngây thơ! Trước khi ta chơi đùa chán thì người đừng mơ có thể rời khỏi ta.”

Trích Băng Tiêu.

Mê Thất – CHƯƠNG 1

Mê Thất – CHƯƠNG 2

Mê Thất – CHƯƠNG 3

Mê Thất – CHƯƠNG 4

Mê Thất – CHƯƠNG 5

Mê Thất – CHƯƠNG 6

Mê Thất – CHƯƠNG 7

Mê Thất – CHƯƠNG 8

Mê Thất – CHƯƠNG 9

Mê Thất – CHƯƠNG 10

Mê Thất – CHƯƠNG 11

Mê Thất – CHƯƠNG 12

Mê Thất – CHƯƠNG 13

Mê Thất – CHƯƠNG 14

Mê Thất – CHƯƠNG 15

Mê Thất – CHƯƠNG 16

Mê Thất – CHƯƠNG 17

Mê Thất – CHƯƠNG 18

Mê Thất – CHƯƠNG 19

Mê Thất – CHƯƠNG 20

Mê Thất – CHƯƠNG 21

Mê Thất – CHƯƠNG 22

Mê Thất – CHƯƠNG 23

Mê Thất – CHƯƠNG 24

Mê Thất – CHƯƠNG 25

Mê Thất – CHƯƠNG 26

Mê Thất – CHƯƠNG 27

Mê Thất – CHƯƠNG 28

Mê Thất – CHƯƠNG 29

Mê Thất – CHƯƠNG 30

Mê Thất – CHƯƠNG 31

Mê Thất – CHƯƠNG 32

Mê Thất – CHƯƠNG 33

Mê Thất – CHƯƠNG 34

Mê Thất – CHƯƠNG 35

Mê Thất – CHƯƠNG 36

Mê Thất – CHƯƠNG 37

Mê Thất – CHƯƠNG 38

Mê Thất – CHƯƠNG 39

Mê Thất – CHƯƠNG 40

Mê Thất – CHƯƠNG 41

Mê Thất – CHƯƠNG 42

Mê Thất – CHƯƠNG 43

Mê Thất – CHƯƠNG 44

Mê Thất – CHƯƠNG 45

Mê Thất – CHƯƠNG 46

Mê Thất – CHƯƠNG 47

Mê Thất – CHƯƠNG 48

Mê Thất – CHƯƠNG 49

Mê Thất – CHƯƠNG 50

Mê Thất – CHƯƠNG 51

Mê Thất – CHƯƠNG 52

Mê Thất – CHƯƠNG 53

Mê Thất – CHƯƠNG 54

Mê Thất – CHƯƠNG 55

Mê Thất – CHƯƠNG 56

Mê Thất – CHƯƠNG 57

Mê Thất – CHƯƠNG 58

Mê Thất – CHƯƠNG 59

Mê Thất – CHƯƠNG 60

Mê Thất – CHƯƠNG 61

Mê Thất – CHƯƠNG 62

Mê Thất – CHƯƠNG 63

Mê Thất – CHƯƠNG 64

Mê Thất – CHƯƠNG 65

Mê Thất – CHƯƠNG 66

Mê Thất – CHƯƠNG 67

Mê Thất – CHƯƠNG 68

Mê Thất – CHƯƠNG 69

Mê Thất – CHƯƠNG 70

Mê Thất – CHƯƠNG 71

Mê Thất – CHƯƠNG 72

Mê Thất – CHƯƠNG 73

Mê Thất – CHƯƠNG 74

Mê Thất – CHƯƠNG 75

Mê Thất – CHƯƠNG 76

Mê Thất – CHƯƠNG 77

Mê Thất – CHƯƠNG 78

Mê Thất – CHƯƠNG 79

Mê Thất – CHƯƠNG 80

Mê Thất – CHƯƠNG 81

Mê Thất – CHƯƠNG 82

Mê Thất – CHƯƠNG 83

Mê Thất – CHƯƠNG 84

Mê Thất – CHƯƠNG 85

Mê Thất – CHƯƠNG 86

Mê Thất – CHƯƠNG 87

Mê Thất – CHƯƠNG 88

Mê Thất – CHƯƠNG 89

Mê Thất – CHƯƠNG 90

Mê Thất – CHƯƠNG 91

Mê Thất – CHƯƠNG 92

Mê Thất – CHƯƠNG 93

Mê Thất – CHƯƠNG 94

Mê Thất – CHƯƠNG 95

Mê Thất – CHƯƠNG 96

Mê Thất – CHƯƠNG 97

Mê Thất – CHƯƠNG 98

Mê Thất – CHƯƠNG 99

Mê Thất – CHƯƠNG 100

Mê Thất – CHƯƠNG 101

Mê Thất – CHƯƠNG 102

Mê Thất – CHƯƠNG 103

Mê Thất – CHƯƠNG 104

Mê Thất – CHƯƠNG 105

Mê Thất – CHƯƠNG 106

Mê Thất – CHƯƠNG 107

Mê Thất – CHƯƠNG 108

Mê Thất – CHƯƠNG 109

Mê Thất – CHƯƠNG 110

Mê Thất – CHƯƠNG 111

Mê Thất – CHƯƠNG 112

Mê Thất – CHƯƠNG 113

Mê Thất – CHƯƠNG 114

Mê Thất – CHƯƠNG 115

Mê Thất – CHƯƠNG 116

Mê Thất – CHƯƠNG 117

Mê Thất – CHƯƠNG 118

Mê Thất – CHƯƠNG 119

Mê Thất – CHƯƠNG 120

Mê Thất – CHƯƠNG 121

Mê Thất – CHƯƠNG 122

Mê Thất – CHƯƠNG 123

Mê Thất – CHƯƠNG 124

Mê Thất – CHƯƠNG 125

Mê Thất – CHƯƠNG 126

Mê Thất – CHƯƠNG 127

Mê Thất – CHƯƠNG 128

Mê Thất – CHƯƠNG 129

Mê Thất – CHƯƠNG 130

Mê Thất – CHƯƠNG 131

Mê Thất – CHƯƠNG 132

Mê Thất – CHƯƠNG 133

Mê Thất – CHƯƠNG 134

Mê Thất – CHƯƠNG 135

Mê Thất – CHƯƠNG 136

Mê Thất – CHƯƠNG 137

Mê Thất – CHƯƠNG 138

Mê Thất – CHƯƠNG 139

Mê Thất – CHƯƠNG 140

Mê Thất – CHƯƠNG 141

Mê Thất – CHƯƠNG 142

Mê Thất – CHƯƠNG 143

Mê Thất – CHƯƠNG 144

Mê Thất – CHƯƠNG 145

Mê Thất – CHƯƠNG 146

Mê Thất – CHƯƠNG 147

Mê Thất – CHƯƠNG 148

Mê Thất – CHƯƠNG 149

Mê Thất – CHƯƠNG 150

Mê Thất – CHƯƠNG 151

Mê Thất – CHƯƠNG 152

Mê Thất – CHƯƠNG 153

Mê Thất – CHƯƠNG 154

Mê Thất – CHƯƠNG 155

Mê Thất – CHƯƠNG 156

Mê Thất – CHƯƠNG 157

Mê Thất – CHƯƠNG 158

Mê Thất – CHƯƠNG 159

Mê Thất – CHƯƠNG 160

Mê Thất – CHƯƠNG 161

Mê Thất – CHƯƠNG 162

Mê Thất – CHƯƠNG 163

Mê Thất – CHƯƠNG 164

Mê Thất – CHƯƠNG 165

Mê Thất – CHƯƠNG 166

Mê Thất – CHƯƠNG 167

Mê Thất – CHƯƠNG 168

Mê Thất – CHƯƠNG 169

Mê Thất – CHƯƠNG 170

Mê Thất – CHƯƠNG 171

Mê Thất – CHƯƠNG 172

Mê Thất – CHƯƠNG 173

Mê Thất – CHƯƠNG 174

Mê Thất – CHƯƠNG 175

Mê Thất – CHƯƠNG 176: PHIÊN NGOẠI – VÔ TRÁCH NHIỆM

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here