[Bất lương đạo sĩ hệ liệt] – Xui xẻo nhặt được một quả trứng

0
749

[BẤT LƯƠNG ĐẠO SĨ HỆ LIỆT]

XUI XẺO NHẶT ĐƯỢC MỘT QUẢ TRỨNG

Tên gốc: Đảo môi kiểm đáo nhất mai đản

AUTHOR: Cẩu Oa Tử/Thiên Nhất

EDITOR & BETA: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

THỂ LOẠI: Huyễn nhuyễn, nhất thụ nhất công, nhẹ nhàng, hài, ấm áp, HE.

Ngũ Trảo Kim Long x Tán Tiên Nghiện Rượu .

TÌNH TRẠNG: Ưỡn ngực tự hào mà nói: TOÀN VĂN HOÀN

___________________

Văn án

Cố sự kể về một Tán tiên(1) nhặt được một quả trứng;

Cố sự kể về một tiểu công được ấp từ trứng thành rồng;

Cố sự kể về một kẻ luyến đồng(2);

Cố sự kể về một kẻ không hề luyến đồng;

Ai~dôôô….. 囧

Cố sự rốt cuộc kể về cái gì aaaa?

Thỉnh tiểu công mau mau lớn nhanh đi aaaa~~~

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…

(1) Tán Tiên: Nửa người nửa tiên.


CHƯƠNG 1: VÔ TÌNH NHẶT ĐƯỢC MỘT QUẢ TRỨNG.

CHƯƠNG 2: TỬU QUỶ XUẤT HIỆN.

CHƯƠNG 3: TUYỆT KỸ CỦA TIỂU CÔNG.

CHƯƠNG 4: SÂU RƯỢU DẪN SÂU RƯỢU ĐI ĂN TRỘM…

CHƯƠNG 5: TIỂU CÔNG PHÁ NHÀ.

CHƯƠNG 6: CHUYỆN KÌ LẠ NHẤT.

CHƯƠNG 7: TỰ LÀM TỰ CHỊU.

CHƯƠNG 8: LƯU MANH DẪN LƯU MANH ĐI CƯỚP CẠN.

CHƯƠNG 9: BỊ CƯỚP CẠN, KHÓC KHÔNG RA NƯỚC MẮT!

CHƯƠNG 10: TIỂU CÔNG BỎ NHÀ ĐI BỤI.

CHƯƠNG 11: THIÊN NGỤC.

CHƯƠNG 12: TỬU PHẨM CÓ CHỖ NÀO KÌ DIỆU?!

CHƯƠNG 13: LƯU MANH GẶP ĐẠI KIẾP?!

CHƯƠNG 14: TUYẾT LINH HẦU ĐẠI GIÁ QUANG LÂM!!

CHƯƠNG 15: LƯU MANH LỘ RÕ TÍNH BẤT LƯƠNG.

CHƯƠNG 16: KHAI SƠ TỔ SƯ HUYỀN CƠ ĐẠO MÔN TOÀN LÀ MỘT LŨ KEO KIỆT, BỦN XỈN??!!

CHƯƠNG 17: NGƯƠI LÀ DO TIÊN THÚ NÀO SINH RA?!

CHƯƠNG 18: THỦY TINH CUNG.

CHƯƠNG 19: QUỶ TỬU~~RỐT CUỘC NGƯƠI CÓ LAI LỊCH NHƯ THẾ NÀO?!!

CHƯƠNG 20: LƯU MANH GẶP ĐẠI KIẾP ĐẠI NẠN!! MAU CHẠY ĐI A~~

CHƯƠNG 21: LƯU MANH CỨU MẠNG LƯU MANH~~AI~DÔ~VẬY RỐT CUỘC LƯU MANH KIA THÂN PHẬN NHƯ THẾ NÀO A~

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23: LƯU MANH CÓ THỰC SỰ LÀ MỘT HẢO SƯ HUYNH?!

CHƯƠNG 24: KHÔNG NÊN XEM THƯỜNG LƯU MANH!

CHƯƠNG 25: LƯU MANH XÚI GIỤC TRẺ NHỎ LÀM CHUYỆN XẰN BẬY A~

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here