Xúc thủ sinh xuân

0
416

Tác giả: Đường Ny

Thể loại: Ma Huyễn, Tây Phương, ấm áp, pink, HE

Edit: Vũ (23 chương đầu) + Mika (phần còn lại)

Beta: Mika

Văn án

Trong thần thoại Hy Lạp, loạn luân tràn ngập khắp nơi, nó gần như đã vượt quá giới hạn cho phép, chúng ta sẽ có chút loạn luân ở đây nhưng không quá quan trọng.

Thủy quái bạch tuộc cưng chiều công V. S. Hải quái đầy mê hoặc lạc quan thụ (còn được gọi là ngây thơ thụ)

Đây là một câu chuyện về xúc tu tiểu bạch điềm văn, không cần cười nhạo logic của tác giả, tác giả viết văn này không hề có logic.

Từ khóa: Ngu Dung, Kraken, xúc tu văn

 


 

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 1

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 2

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 3

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 4

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 5

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 6

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 7

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 8

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 9

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 10

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 11

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 12

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 13

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 14

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 15

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 16

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 17

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 18

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 19

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 20

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 21

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 22

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 23

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 24

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 25

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 26

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 27

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 28

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 29

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 30

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 30

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 32

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 33

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 34

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 35 PN1

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 36 PN2

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 37 PN3

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 38 PN4

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 39 PN5

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 40 PN6

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 41 PN7

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 43 PN9

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 42 PN8

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 44 PN10

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 45 PN11

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 46 PN12

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 47 PN13

Xúc thủ sinh xuân – CHƯƠNG 48 PN14

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here