Xuân lai hồ thủy lục như lam

0
774

Tác giả : Tội Hóa / Vương Thập Nhất

Thể loại : Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, bá đạo công nhược thụ, song tính nhân, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm

Tình trạng: 68 chương + vĩ thanh (hoàn)

Editor: Black Dragon

Beta – reader: Ty, Ying, Tiểu Miêu, Băng Tiêu

  • Văn án:

Đạm Thai Yến Nhiễm, con trai tộc trưởng Bách Nguyệt, có một khác biệt so với tất cả nam nhân trên thế giới này.

Đây là bí mật trăm năm của dòng tộc.

Truyền thuyết năm trăm năm trước, Bách Nguyệt từng chịu khổ nạn do bị dị tộc xâm lược, cuối cùng chỉ còn lại có một đôi nam nhân yêu nhau kiên cường chiến đấu. Thiên thần bị đôi tộc nhân ương ngạnh kia làm cho cảm động, thi triển thần tích làm cho một vị nam tử có thể hoài thai, rốt cục kéo dài huyết mạch Bách Nguyệt tộc.

Từ đó, trong Bách Nguyệt tộc liền bắt đầu có số ít nam tính đồng thời có được khả năng thụ thai cùng với thụ dựng năng lực. Bọn họ được gọi là “con của Thần”, vốn là biểu tượng cho thần linh và người dân Bách Nguyệt .

Đạm Thai Yến Nhiễm , hắn là nam tử đích thực, nhưng lại đang có thể chất thiên phú —— chỉ cần cùng một nam nhân yêu thương kết hợp, thì có khả năng sinh hạ hài tử.

Song làm hắn cảm thấy vô lực mà sợ hãi chính là trong bụng chính mình đã mơ hồ có động tĩnh của một sinh mệnh.

Một nửa sinh mệnh này, chỉ có khả năng đến từ một người.


 

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 1

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 2

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 3

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 4

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 5

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 6

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 7

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 8

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 9

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 10

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 11

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 12

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 13

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 14

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 16

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 15

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 17

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 18

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 19

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 20

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 21

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 22

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 23

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 24

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 25

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 26

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 27

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 28

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 29

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 30

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 31

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 32

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 33

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 34

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 35

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 36

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 37

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 38

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 39

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 40

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 41

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 42

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 43

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 44

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 45

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 46

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 47

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 48

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 49

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 50

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 51

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 52

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 53

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 54

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 55

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 56

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 57

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 59

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 58

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 60

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 61

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 62

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 63

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 64

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 65

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 66

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 67

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 68

Xuân lai hồ thủy lục như lam – CHƯƠNG 69

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here