Trọng sinh chi kim sinh vô hối

0
469

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối

Tác giả: Tử Thần Nhược Hy

Thể Loại: Phụ tử, huynh đệ, trọng sinh, huấn văn, HE

Tình Trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Tú Tú tỷ

Tình trạng bản edit: End

[Văn án]

Là Huấn văn đơn thuần không phải Đam mỹ

Kiếp trước, hắn bị mẫu thân coi là nỗi ô nhục

Kiếp trước, hắn bị phụ thân cho là kẻ lòng lang dạ sói

Kiếp trước, hắn lại bị sư phụ xem là sai lầm lớn nhất của đời mình

Kiếp trước, hắn một thân võ nghệ phi phàm, thiên hạ vô địch thủ

Kiếp trước, hắn một thân y thuật, độc thuật thiên hạ vô song

Kiếp trước, thân thể cùng trái tim hắn đều đau thương chồng chất

Kiếp này, mẫu thân hắn chỉ là một nha hoàn thấp kém, bò lên giường chủ tử mà hại chết Liễu chủ mẫu, hắn khi đó còn có nơi nào để đi?

Nhìn xem, hắn kiên cường vô địch của Hiên gia, chinh phục được cả phụ thân, chinh phục cả ca ca, chinh phục được một đám tiểu hài tử xấu xa.

Hắn có thể sẽ hài lòng, cũng có thể sẽ đau lòng nhưng tuyệt đối không bi thương hay hối tiếc!

Tuy ở đâu cũng có gia pháp nhưng tuyệt đối không thiếu đi tình thương

Tuy là răn dạy có tình có lý nhưng tuyệt đối không chỉ nói qua loa bên ngoài

Nhân vật

Tiêu Dật Hiên ( nhân vật chính )

Phụ thân: Tiêu Hán Thần

Đại ca: Tiêu Dật Vân

Nhị ca : Tiêu Dật Phong

Tam ca: Tiêu Dật Hi

Tứ đệ: Tiêu Dật Túc

Ngũ đệ: Tiêu Dật Hoành

Lục muội: Tiêu Dật Tuyết

Con trai của Thừa tướng: Tống Khang

Thái tử: Đông Phương Trữ

Giáo chủ ma giáo: Đoạn Tử Vũ

Mẹ của Đoạn Tử Vũ: Liễu Tố Nhan

Thể loại: Cường giả, răn dạy gia pháp, trọng sinh, phụ tử huynh đệ

 

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – [VĂN ÁN] TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 1)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 2)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 3)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 4)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM VÔ HỐI (CHƯƠNG 5)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 6)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SIN CHI KIM VÔ HỐI (CHƯƠNG 7)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM VÔ HỐI (CHƯƠNG 8)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM VÔ HỐI (CHƯƠNG 9)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM VÔ HỐI (CHƯƠNG 10)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM VÔ HỐI (CHƯƠNG 11)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM VÔ HỐI (CHƯƠNG 12)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM VÔ HỐI (CHƯƠNG 13)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM VÔ HỐI (CHƯƠNG 14)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM VÔ HỐI (CHƯƠNG 15)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 16)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 17)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 18)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 19)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 20)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 21)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 22)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 23)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 24)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 25)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIẾP KHÔNG HỐI HẬN (CHƯƠNG 26)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 27)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 28)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 29)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 30)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 31)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 32)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 33)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 34)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 35)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 36)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 37)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 38)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 39)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 40)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 41)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 42)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 43)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 44)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 45)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 46)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 47)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 48)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 49)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 50)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 51)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 52)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 53)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 54)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 55)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 56)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 57)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 58)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 59)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 60)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 61)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SAINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 62)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SAINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 63)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 64)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 65)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 66)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 67)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 68)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh vô Hối – TRỌNG SINH CHI KIM SINH VÔ HỐI (CHƯƠNG 69- END)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here