Tiểu lâu truyền thuyết – Full

0
359

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Tác giả: Lão Trang Mặc Hàn

Thể loại: xuyên việt, ấm áp, hài, một chút ngược

Dịch: QT đại hiệp

Biên tập: Yển/ Độc Ảnh

[Tiểu lâu truyền thuyết]   Quyển 1   Tiếu ngữ khinh trần

Độ dài: 9 chương (Hoàn)

Giới thiệuY, là học sinh hư tùy hứng quyết tuyệt trong mắt giáo sư; y, luân hồi vạn trượng hồng trần bốn đời chỉ vì tìm kiếm tình yêu hoàn mỹ trong suy nghĩ; y, kim điện moi tim để chứng minh sự trong sạch…

Đời này, y là Sở quốc Trấn Quốc hầu, Phương Khinh Trần…

Luận đề: Luận tình yêu hoàn mỹ của đế vương cổ đại.

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 1 Tiếu ngữ khinh trần – CHƯƠNG 0: TỔNG TỰ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 1 Tiếu ngữ khinh trần – CHƯƠNG 1: NHƯỢC HỒNG TIM NÀY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 1 Tiếu ngữ khinh trần – CHƯƠNG 2: TÌNH LỢI LƯỠNG NAN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 1 Tiếu ngữ khinh trần – CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HẦU KHINH TRẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 1 Tiếu ngữ khinh trần – CHƯƠNG 4: TƯƠNG KIẾN TƯƠNG TUYỆT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 1 Tiếu ngữ khinh trần – CHƯƠNG 5: XIN XEM TIM THẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 1 Tiếu ngữ khinh trần – CHƯƠNG 6: SỬ SÁCH LUÂN HỒI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 1 Tiếu ngữ khinh trần – CHƯƠNG 7: CHÂN TƯỚNG TIỂU LÂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 1 Tiếu ngữ khinh trần – CHƯƠNG 8: LỊCH THẾ CHÂN TÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 1 Tiếu ngữ khinh trần – CHƯƠNG 9: TRỞ LẠI NHÂN GIAN

[Tiểu lâu truyền thuyết]   Quyển 2   Thả dung thiên hạ

Giới thiệuY, là ưu học sinh có thành tích xuất sắc nhất; y, là bảo mẫu siêu cấp trong mắt mọi người, lần lượt chết trên tay đứa trẻ mình nuôi nấng lại chưa từng ghi hận; y, chỉ cầu chết nhanh lại đổi lấy lệnh lăng trì…

Đời này, y là Yên quốc Tả tướng Dung Khiêm…

Luận đề: Kết cục của bề tôi nhận ủy thác.

Luận đề: Kết cục của bề tôi nhận ủy thác

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 1: THỌ YẾN KINH BIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 2: LỆNH LĂNG TRÌ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 3: TIỀN TRẦN VÃNG THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 4: THIÊN LAO DỊ HÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 5: HÌNH TRƯỜNG CHI DỊ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 6: LÂM HÌNH KHUYÊN NHAU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 7: PHÁP TRƯỜNG KINH BIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 8: KỲ HÀNH KINH THIÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 9: ỨNG BIẾN MAU LẸ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 10: GIỮA QUÂN VÀ THẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 11: PHIÊU NHIÊN MÀ ĐI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 12: XỬ PHẠT BẤT NGỜ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 13: CHÂN TƯỚNG NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 14: MẠT LỘ KỲ DUYÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 15: VIỄN KHÁCH KÍNH TIẾT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 16: DIỆU THỦ THẦN Y

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 17: KINH GIAO TRÀ QUÁN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 18: NƯƠNG TỰA LẪN NHAU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 19: ĐƯƠNG DIỆN VUỘT MẤT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 2 Thả dung thiên hạ – CHƯƠNG 20: TẠC THỊ KIM PHI

[Tiểu lâu truyền thuyết] – Quyển 3 – Bích huyết Hán Khanh

PHẦN 1: Ngoại Truyện chi Tiền Sinh

Giới thiệu: Y, là học trò khiến giáo sư đau đầu nhất; y, là người mơ hồ, ham ngủ, ngây thơ; y, vào thời khắc mệnh định đã gặp người mệnh định mà sau cùng chẳng thể bên nhau…

PHẦN 2 + 3: Ma Chủ Thiên

Giới thiệu: Y, vẫn là A Hán khờ dại ham ngủ của bảy trăm năm trước; y, vẫn không hiểu thế nào là tình yêu; y, cuối cùng khó thoát khỏi một kiếm xuyên tim của người yêu dấu kia…

Đời này, y là Tu La Ma giáo chi chủ, Phó Hán Khanh…

Luận đề: Luận những hoài nghi, ngờ vực, tàn nhẫn, độc chiếm d*c và thương tổn trong tình yêu.

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 1 QUYỂN 1: A HÁN NGƯỜI ẤY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 2 QUYỂN 1: KHÉO BÀY BẪY RẬP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 3 QUYỂN 1: XÁC ĐỊNH LUẬN ĐỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 4 QUYỂN 1: SƠ NHẬP HỒNG TRẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 5 QUYỂN 1: CÁI GỌI LÀ KỲ DUYÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 6 QUYỂN 1: THẾ NÀO LÀ THỤ HÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 7 QUYỂN 1: VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 8 QUYỂN 1: THẾ NÀO LÀ HỒNG NHÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 9 QUYỂN 1: GIÚP NGƯỜI NÓI TỐT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 10 QUYỂN 1: BIẾN CỐ LÔI ĐÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 11 QUYỂN 1: RA MẶT CẦU TÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 12 QUYỂN 1: CÁI GIÁ LÀ BAO NHIÊU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 13 QUYỂN 1: KINH HIỆN TÌNH ĐỊCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 14 QUYỂN 1: ĐÊM ĐẦU NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 15 QUYỂN 1: XUẤT LY PHẪN NỘ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 16 QUYỂN 1: NĂM THÁNG THẦM ĐỔI THAY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 17 QUYỂN 1: CÔ LANG ĐỘC THƯƠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 18 QUYỂN 1: CHUYỆN CŨ RÕ RÀNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 19 QUYỂN 1: DỊ PHÁP LIỆU THƯƠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 20 QUYỂN 1: ÔN NHU KHÓ YÊU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 21 QUYỂN 1: LỜI HỨA GIÓ BAY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 22 QUYỂN 1: GIẢI THÍCH PHONG BA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 23 QUYỂN 1: HÌNH PHẠT LỤC TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 24 QUYỂN 1: BÁN ĐỨNG NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 25 QUYỂN 1: ĐÃ BIẾT THAN ĐAU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 26 QUYỂN 1: TỰ SÁT LÀ GÌ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 27 QUYỂN 1: CẬU LÀ VAI PHỤ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 28 QUYỂN 1: ĐỘNG CƠ NHƯ VẬY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 29 QUYỂN 1: NỖI ĐAU TUYỆT THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 30 QUYỂN 1: MA GIÁO QUẬT KHỞI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 31 QUYỂN 1: THIÊN NHAI GẶP LẠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 32 QUYỂN 1: TRUYỀN THỪA THẦN KỲ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 33 QUYỂN 1: MÀ NAY ĐÃ MẤT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 34 QUYỂN 1: THÂN TUYỆT SẮC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 35 QUYỂN 1: VƯƠNG TỬ THỞ THAN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 36 QUYỂN 1: CÔNG PHÁP THẦN KỲ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 37 QUYỂN 1: CÁCH THẾ KỲ DUYÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 38 QUYỂN 1: LỊCH THẾ BI LƯƠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 39 QUYỂN 1: PHIÊN NGOẠI – THIÊN MA CHÂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 1 QUYỂN 2: GIÁO CHỦ MA GIÁO XUI XẺO NHẤT TRONG LỊCH SỬ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 2 QUYỂN 2: CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 3 QUYỂN 2: CỬU TRÙNG THIÊN VƯƠNG TÔN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 4 QUYỂN 2: DỊ KHÁCH KINH ĐỘNG CHUÔNG MÀ ĐẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 5 QUYỂN 2: CÀN ĐẠT BÀ VƯƠNG DANH DAO QUANG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 6 QUYỂN 2: ĐỒ NGỐC VÀ NGỤY QUÂN TỬ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 7 QUYỂN 2: BÁT VƯƠNG PHONG VÂN ĐỘNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 8 QUYỂN 2: SO VỚI ĐỒ ĐẦN CÒN ĐẦN HƠN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 9 QUYỂN 2: PHƯƠNG PHÁP MƯU LỢI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 10 QUYỂN 2: KIM SÍ ĐẠI BẰNG VƯƠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 11 QUYỂN 2: CHÂN TƯỚNG BẠI LỘ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 12 QUYỂN 2: TÂN NHIỆM GIÁO CHỦ MA GIÁO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 13 QUYỂN 2: BÍCH NGỌC HÀN BĂNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 14 QUYỂN 2: THANH TÂM NHIẾP HỒN ÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 15 QUYỂN 2: NĂM ĐÓ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 16 QUYỂN 2: ĐỘC CHIẾM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 17 QUYỂN 2: TRỞ VỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 18 QUYỂN 2: TỰ HỎI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 19 QUYỂN 2: ẢNH VỆ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 20 QUYỂN 2: GIỮA THƯỢNG VÀ HẠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 21 QUYỂN 2: ĐỔI NGƯỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 22 QUYỂN 2: BẮT ĐẦU NHẬM CHỨC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 23 QUYỂN 2: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHƯ VƯƠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 24 QUYỂN 2: LÀM VIỆC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 25 QUYỂN 2: CÔNG VỤ?

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 26 QUYỂN 2: QUYỀN HẠN CỦA GIÁO CHỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 27 QUYỂN 2: CÁI GỌI LÀ XIN CHỈ THỊ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 28 QUYỂN 2: TRỪNG PHẠT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 29 QUYỂN 2: GIẢI THOÁT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 30 QUYỂN 2: BIẾT HẾT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 31 QUYỂN 2: QUYẾT ĐỊNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 32 QUYỂN 2: MỖI NGƯỜI MỖI NGẢ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 33 QUYỂN 2: THÓI QUEN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 34 QUYỂN 2: TA LÀ NGƯỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 35 QUYỂN 2: TRỌNG BÀNG TẠC ĐẠN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 36 QUYỂN 2: ĐỀU TỰ TÍNH TOÁN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 37 QUYỂN 2: BÁI KIẾN GIÁO CHỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 1.1 QUYỂN 3: TỰ CHƯƠNG – KINH BIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 1.2 QUYỂN 3: CHÂN GIẢ GIÁO CHỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 2 QUYỂN 3: XỬ LÝ NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 3 QUYỂN 3: THIỆN LƯƠNG CỐ CHẤP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 4 QUYỂN 3: THANH THẾ TO LỚN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 5 QUYỂN 3: DỊ KHÁCH HỌ PHONG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 6 QUYỂN 3: CÂU HỎI BẤT CHỢT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 7 QUYỂN 3: NHẤT THỜI LỠ LỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 8 QUYỂN 3: TRÒ CHƠI VẤN ĐÁP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 9 QUYỂN 3: CHÂN TƯỚNG TIỂU LÂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 10 QUYỂN 3: XỬ ÁN NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 11 QUYỂN 3: QUA LẠI VỘI VÀNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 12 QUYỂN 3: KHỔ HÌNH CHÍ TRỌNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 13 QUYỂN 3: VIỄN HÀNH ĐỚI QUỐC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 14 QUYỂN 3: SỰ KIỆN THÍCH QUÁN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 15 QUYỂN 3: THỊ PHI ĐÚNG SAI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 16 QUYỂN 3: KẺ LƯỜI ĐA SỰ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 17 QUYỂN 3: AI LÀ VÔ LẠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 18 QUYỂN 3: ĐẠO LÝ NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 19 QUYỂN 3: QUYẾT ĐỊNH LUẬN VÕ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 20 QUYỂN 3: ĐẤU VÕ MƯU SÁT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 21 QUYỂN 3: ĐỘT NHIÊN KINH HOÀNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 22 QUYỂN 3: TIỀN CỨ HẬU CUNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 23 QUYỂN 3: THẦN UY NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 24 QUYỂN 3: THẦN THOẠI TỒN TẠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 25 QUYỂN 3: MỘT NGỮ KINH TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 26 QUYỂN 3: SỰ KIỆN THẦN BÍ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 27 QUYỂN 3: NGƯỜI TÀI NGƯỜI BẬN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 28 QUYỂN 3: TÂM Ý ĐÃ ĐỊNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 29 QUYỂN 3: NHÂN SINH HOANG MANG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 30 QUYỂN 3: THẾ NÀO LÀ TẬN TRÁCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 31 QUYỂN 3: ĐẠI HỘI BẤT NGỜ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 32 QUYỂN 3: CẮN TAY ĂN THỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 33 QUYỂN 3: ĐỘC TÍ LANG QUÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 34 QUYỂN 3: MẠC DANH NHẤT CHIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 35 QUYỂN 3: CỤC DIỆN QUỶ DỊ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 36 QUYỂN 3: DỊ TƯỞNG THIÊN KHAI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 37 QUYỂN 3: LỜI LẼ ĐANH THÉP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 38 QUYỂN 3: NẮM GIỮ TOÀN CỤC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 39 QUYỂN 3: MINH ƯỚC CẢI CÁCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 40 QUYỂN 3: MỆT QUÁ THIẾP ĐI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 41 QUYỂN 3: NGỦ ĐI NGỦ ĐI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 42 QUYỂN 3: ĐÂU MỚI THẬT LÀ TA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 43 QUYỂN 3: CÔNG THÀNH LUI THÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 44 QUYỂN 3: TỰ TƯ TỰ LỢI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 45 QUYỂN 3: LÀM SAO BỎ XUỐNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 46 QUYỂN 3: ĐẠI YÊN QUYỀN TƯỚNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 47 QUYỂN 3: GIỮA QUÂN VÀ THẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 48 QUYỂN 3: THỜI GIAN HẠNH PHÚC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 49 QUYỂN 3: TIỂU DUNG CỨU MẠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 50 QUYỂN 3: LỜI ĐỒN NAM PHONG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 51 QUYỂN 3: BÀN TÍNH NHƯ Ý

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 52 QUYỂN 3: NHÂN TÍNH NHƯ MỘT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 53 QUYỂN 3: QUY TẮC SỬA ĐỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 54 QUYỂN 3: THƯƠNG TÂM THAN THỞ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 55 QUYỂN 3: CỐ HẠ QUYẾT TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 56 QUYỂN 3: TỎ TÌNH NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 57 QUYỂN 3: TA ĐÁP ỨNG NGƯƠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 58 QUYỂN 3: LÀM TÌNH NHÂN CỦA NGƯƠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 59 QUYỂN 3: CỐNG NGẦM LẬT THUYỀN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 60 QUYỂN 3: KÍCH NỘ NHƯ CUỒNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 61 QUYỂN 3: GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 62 QUYỂN 3: CHÂN TƯỚNG ẨN LỘ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 63 QUYỂN 3: LẠT THỦ VÔ TÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 64 QUYỂN 3: HỖN ĐỘN SẮP MỞ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 65 QUYỂN 3: CÓ YÊU CẦU GÌ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 66 QUYỂN 3: MUỐN MỘT TÌNH NHÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 67 QUYỂN 3: VAI CHÍNH VAI PHỤ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 68 QUYỂN 3: THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TỐT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 69 QUYỂN 3: MẬT ĐÀM KHÔNG HIỂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 70 QUYỂN 3: CÓ THÂM Ý KHÁC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 71 QUYỂN 3: CHÂN TƯỚNG THẢM LIỆT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 72 QUYỂN 3: YẾN HỘI KỲ BIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 73 QUYỂN 3: U MINH DẠ XOA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 74 QUYỂN 3: ĐÀM THOẠI ĐƠN ĐỘC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 75 QUYỂN 3: LÀ ĐÚNG HAY SAI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 76 QUYỂN 3: TIỀN LỘ MỊT MÙ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 77 QUYỂN 3: NGUYỆN VỌNG NGÂY THƠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 78 QUYỂN 3: THỰC CHÍ DANH QUY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 79 QUYỂN 3: HỐI HẬN QUÁ MUỘN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 80 QUYỂN 3: TÌNH NÀY KHẢ ĐÍNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 81 QUYỂN 3: VUỘT MẤT CHÂN TƯỚNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 82 QUYỂN 3: CHIA RẼ UYÊN ƯƠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 83 QUYỂN 3: THỜI GIAN NƯỚC CHẢY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 84 QUYỂN 3: THẾ SỰ BIẾN HÓA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 85 QUYỂN 3: CHÂN TÌNH GIẢ TƯỢNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 86 QUYỂN 3: NGU DỐT THÔNG MINH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 87 QUYỂN 3: TÂM ĐỊA KIỂU NÀO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 88 QUYỂN 3: CỐ KỴ TRÙNG TRÙNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 89 QUYỂN 3: SINH LINH ĐỒ THÁN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 90 QUYỂN 3: ĐẠI KẾ BỎ TRỐN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 91 QUYỂN 3: NHÂN SINH NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 92 QUYỂN 3: MẠT NHẬT ĐÀO VONG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 93 QUYỂN 3: NĂM THÁNG THẦN TIÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 94 QUYỂN 3: THẾ GIỚI BI THẢM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 95 QUYỂN 3: TÂM TÌNH KHÔNG HIỂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 96 QUYỂN 3: THẾ GIỚI LƯU LY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 97 QUYỂN 3: TOÁI TÂM CHI BIỆT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 98 QUYỂN 3: LỰA CHỌN SINH TỬ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 99 QUYỂN 3: LÝ DO CỦA ÂM MƯU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 100 QUYỂN 3: BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 101 QUYỂN 3: ĐÊM TRƯỚC GIÔNG BÃO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 102 QUYỂN 3: DẦN LỘ MANH MỐI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 103 QUYỂN 3: LẤY TĨNH CHỜ BIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 104 QUYỂN 3: ÂM HIỂM ĐÀNH VẬY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 105 QUYỂN 3: LẤY GÌ LƯỠNG TOÀN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 106 QUYỂN 3: THÂN THỂ TÀN TẠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 107 QUYỂN 3: CỐ NHÂN TRỞ VỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 108 QUYỂN 3: KHÓI LỬA SẮP NỔI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 109 QUYỂN 3: MỘT LỜI HỨA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 110 QUYỂN 3: MỸ NHÂN TÔ MI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 111 QUYỂN 3: YÊN HOA ĐÊM ĐÓ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 112 QUYỂN 3: ĐÊM HÈ GẶP LẠI (THƯỢNG)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 114.1 QUYỂN 3: CHUYỆN CŨ NĂM ĐÓ (THƯỢNG)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 114.2 QUYỂN 3: CHUYỆN CŨ NĂM ĐÓ (HẠ)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 115 QUYỂN 3: BIẾN HÓA NHƯ THẾ (THƯỢNG)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 116 QUYỂN 3: BIẾN HÓA NHƯ THẾ (HẠ)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 117.1 QUYỂN 3: NGƯỜI NÀO ĐÁNG TIN (THƯỢNG)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 117.2 QUYỂN 3: NGƯỜI NÀO ĐÁNG TIN (HẠ)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 118.1 QUYỂN 3: AI LÀ NỘI GIAN (THƯỢNG)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 118.2 QUYỂN 3: AI LÀ NỘI GIAN (HẠ)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 119 QUYỂN 3: HOÀNG TƯỚC ĐƯỜNG LANG (CHIM SẺ VÀ BỌ NGỰA)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 120 QUYỂN 3: CHIẾN TRƯỜNG KINH BIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 121 QUYỂN 3: ĐƯỜNG CÙNG LỘ MẶT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 122 QUYỂN 3: LƯƠNG TÂM LỰA CHỌN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 123 QUYỂN 3: MỘT CHIÊU CUỐI CÙNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 124 QUYỂN 3: NHÂN VÀ PHI NHÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 125 QUYỂN 3: SAO CÓ THỂ LƯỠNG TOÀN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 126 QUYỂN 3: BỘI TÍN NUỐT LỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 127 QUYỂN 3: ÁNH SÁNG HẠT GẠO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 128 QUYỂN 3: NƯỚC CẠN TÔM DIỄN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 129 QUYỂN 3: THIÊN HẠ DUY NHẤT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 130 QUYỂN 3: AI CÓ THỂ KHÔNG HẬN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 131 QUYỂN 3: NGỌC NÁT VÔ TÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 132 QUYỂN 3: MỘNG ĐẸP XUÂN THU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 133 QUYỂN 3: TÌNH NGƯỜI ẤM LẠNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 134 QUYỂN 3: LÒNG NGƯỜI VÔ TẬN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 135 QUYỂN 3: NHÂN DUYÊN SƯƠNG SỚM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 3 Bích huyết Hán Khanh – CHƯƠNG 136 QUYỂN 3: KẾT CỤC

[Tiểu lâu truyền thuyết] – Quyển 4 – Phong trung kính tiết

Giới thiệuY, là người toàn tài không gì không làm được; y, phong lưu tiêu sái cười trông nhân sinh; y, từ bỏ gia sản khuynh quốc, dấn thân quân ngũ, bảo vệ quốc gia, hàm oan mà chết lại là kết quả duy nhất của y…

Đời này, y là Triệu quốc đại thương nhân Phong Kính Tiết…

Luận đề: Lựa chọn của trung thần.

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 0: TIẾT TỬ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 1: THỤY VƯƠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 2: NHẬN TỘI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 3: KHINH MẠN CÔNG ĐƯỜNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 4: NHẬP GIAM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 5: TRONG NGỤC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 6: MƯU HẠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 7: PHI HÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 8: MỘNG TƯỞNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 9: LƯ ĐÔNG LY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 10: TUẦN NGỤC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 11: PHÓNG THÍCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 12: BÁI TẠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 13: GẶP GỠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 14: KẾT GIAO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 15: MÔNG OAN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 16: HIỆP ĐẠO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 17: GẶP LẠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 18: HÀN LÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 19: THĂNG QUAN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 20: GIÚP ĐỠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 21: THÀNH THÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 22: TRỞ VỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 23: KIẾN CÔNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 24: TRÙNG PHÙNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 25: KINH BIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 26: XUẤT BINH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 27: TOÀN THẮNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 28: VỀ KINH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 30: CHÂN TƯỚNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 31: LUẬN ĐỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 32: LỢI DỤNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 33: NHẬM CHỨC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 34: HỌC TẬP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 35: LAI KHÁCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 36: CHÍ THÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 37: GIÁO HUẤN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 38: BẤT HÒA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 39: ĐỒNG HÀNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 40: LỜI ĐỒN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 41: KỲ BIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 42: QUÂN PHÁP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 43: CHIẾN TRANH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 44: DIỄN TẬP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 45: TIỄN BIỆT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 46: TƯƠNG TRI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 47: KINH NHIỄU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 48: NGHIỆM CHỨNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 49: ĐỒNG HÀNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 50: ĐỘT TẬP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 51: THAM SINH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 52: LỰA CHỌN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 53: KHỔ HẬU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 54: TƯƠNG THỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 55: CHẤN KINH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 56: CHUYỆN CŨ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 57: TRỞ VỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 58: PHU THÊ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 59: SƠ HỘI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 60: LƯƠNG Y

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 61: KHỔ TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 62: LY BIỆT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 63: PHÁ CHƯỚNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 64: TRANH SAI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 65: BÁO THÙ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 66: TỘI TRÁCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 67: THỤ HÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 68: THÂM Ý

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 69: LỰA CHỌN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 70: NGUY CƠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 71: NGÂY THƠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 72: QUYẾT BIỆT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 73: MỐI NGHI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 74: TAI NẠN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 75: CHÂN TƯỚNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 76: NGU TRUNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 77: VỨT BỎ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 78: AN BÀI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 79: TUYỆT VỌNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 80: ĐỘC SINH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 81: KỲ THỐNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 82: ĐỒNG TỬ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 83: CẦU CỨU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 84: SỬA ÁN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 86: BỊ LỪA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 87: TÀN TẬT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 88: LƯU LẠC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 89: THÊ NHI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 90: BẠI LỘ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 91: LỚN LÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 92: ĐÁNH LÉN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 93: ĐẢO NGƯỢC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 94: LẨN TRỐN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 95: TRỞ VỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 4 Phong trung kính tiết – CHƯƠNG 96: ĐÊM NAY ĐÊM NAO

[Tiểu lâu truyền thuyết] – Quyển 5 – Phong vân tế hội

~o~

Chuyện của bốn người bị móc nối một cách xảo diệu, vận mệnh của họ sẽ vì các bên mà thay đổi chứ?

Phương Khinh Trần sống lại làm cho Sở quốc hỗn loạn yên bình trở lại, nhưng y và Sở Nhược Hồng liệu có thể tái tục tiền duyên, Khinh Trần quyết tuyệt có thể tìm được tình yêu hoàn mỹ hay không…

Tiểu Dung vĩnh viễn chỉ biết bỏ ra liệu có định cùng Thanh Cô che giấu đứa bé y một tay dẫn dắt, một mình đối mặt với mưa gió, khi Khinh Trần tính kế Yến Lẫm của y, y lại sẽ thế nào…

A Hán đang ngủ say bất tỉnh liệu có tỉnh lại? Địch Cửu có tiến vào Tiểu Lâu không, y thật sự sẽ chết sao? Địch Nhất nhiều lần tìm người trong Tiểu Lâu cầu trợ, cuối cùng ai sẽ giúp y…

Phong Kính Tiết vi quy vào đời lần nữa, tìm được hảo bằng hữu Lư Đông Ly của y, y phải làm thế nào để Lư Đông Ly nhận ra mình, tình cảm của y với Lư Đông Ly thật sự chỉ đơn thuần là nghĩa bằng hữu ư…

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 1.1: TIẾT TỬ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 1.2: TÂM LẠNH NHƯ THIẾT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 2: SƠN TRÙNG THỦY PHỤC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 3: ĐẠI KỲ DA HỔ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 4: SINH TỬ MỘT NIỆM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 5: GIỮA BINH VÀ SOÁI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 6: THIÊN Y VÔ PHÙNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 7: KHÔNG LIÊN QUAN TI TIỆN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 8: ĐEN TRẮNG RÕ RÀNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 9: MẬT THẤT MƯU ĐÀM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 10: CHUYỆN XƯA RA SAO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 11: VŨ SẬU PHONG CUỒNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 12: THIÊN BÌNH NHÂN TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 13: LOẠN THẾ KHINH TRẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 14: QUÁ KHỨ KHÓ QUÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 15: SỞ QUỐC GIA SỰ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 16: KHÔNG CẦN NGƯƠI CHỌN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 17: AI NHẪN TÂM HƠN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 18: CÓ THỂ ĐỒNG HÀNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 19: TRỜI SINH ANH HÙNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 20: VẠN CHÚNG QUY TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 21: GIANG CHÂU KINH BIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 22: ANH HÙNG CHỨNG KIẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 23: ĐÊM TRĂNG CÚNG TẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 24: NHÂN SINH NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 25: HÌNH DẠNG CỦA ÁC MA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 26: KÝ ỨC BỤI PHỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 27: BA ĐÀO CHỢT NỔI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 28: MỘT SAI HAI SAI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 29: BA RỒI LẠI BỐN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 30: BUỘC VÀO MỘT THÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 31: ANH HÙNG ĐỒNG MỆNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 32: PHÙ TRỢ LẪN NHAU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 33: ĐỊA NGỤC NƯỚC LỬA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 34: TUYỆT ĐỊA CÔ QUÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 35: NHẬT NGUYỆT CÙNG SÁNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 36: THÔNG MINH TIẾC NHAU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 37: CHIÊU HÀNG VỤNG VỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 38: CÔ THÂN MỘT MÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 39: KẺ NGỐC KHÔNG ĐỔI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 40: ĐỐI CHỌI GAY GẮT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 41: KHĂNG KHĂNG CỐ CHẤP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 42: LẤY LÝ MÀ LỪA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 43: THUẬT HẬU HẮC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 44: ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 45: SƯỢT VAI MÀ QUA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 46: GẦN NGƯỜI TÌNH KHIẾP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 47: KHÚC HẾT NGƯỜI TAN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 48: NGƯỜI QUỶ CHUNG ĐƯỜNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 49: GẶP LẠI KHÔNG GẶP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 50: THIÊN Ý TRÊU NGƯỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 51: KHÔNG ÔM HẢO Ý

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 52: NGƯỜI BAY TRÊN TRÀ LÂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 53: TÂM TÂM NIỆM NIỆM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 54: TIN ĐỒN THẤT THIỆT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 55: CÁ CHẬU VẠ LÂY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 56: ĐẤT BẰNG NỔI SÓNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 57: HÌNH CÁO THỊ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 58: MẠC DANH KỲ DIỆU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 59: HỎA HOA VĂNG KHẮP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 60: TÁM LẠNG NỬA CÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 61: BÁT GẠO THỔI NỐT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 62: TRẢM PHÁCH LY HỒN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 63: TỰ LÀM TỰ CHỊU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 64: LÝ NÀO LẠI THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 65: NHẤT TÂM NHỊ DỤNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 66: PHONG THỦY LUÂN LƯU CHUYỂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 67: HỖN ĐỘN KHÔNG MỞ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 68: SỚM BIẾT HÔM NAY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 69: ĐỐI ĐÃI CHÂN THÀNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 70: CĂN NGUYÊN RA SAO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 71: KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 72: NGƯỜI TUYỆT TÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 73: HẬN CŨ THÙ MỚI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 74: NHÂN QUẢ TUẦN HOÀN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 75: NÊN ĐOẠN THÌ ĐOẠN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 76: MẠO DANH THAY THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 77: NHÂN DIỆN ĐÀO HOA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 78: CỞI ĐỒ KIỂM TRA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 79: ĐỐI DIỆN KHÔNG NHẬN RA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 80: NHƯỢC NỮ TÌM CHỒNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 81: KHANH TƯỚNG ÁO VẢI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 82: XIN TRẢ CHO TÔI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 83: PHÀM NHÂN PHÀM TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 84: ĐẾN VỰC THÈM CÁ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 85: CƠN GIẬN CỦA THIÊN TỬ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 86: LIÊN TỤC KHÔNG NGỪNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 87: CHỦ NGHĨA HÌNH THỨC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 88: CHÂN TÌNH GIẢ Ý

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 89: HỮU TÂM VÔ LỰC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 90: ĐẤU VÕ CÙNG SÓI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 91: NGƯỜI THUA NGƯỜI THẮNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 92: QUÂN TỬ TIỂU NHÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 93: QUẢ KHÔNG HOA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 94: DƯỚI CHÂN THIÊN TỬ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 95: NÓNG LÒNG MUỐN THỬ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 96: TẬN LỰC MÀ LÀM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 97: GIỮA TÌNH VÀ LÝ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 98: TỰ LÀM TỰ CHỊU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 99: SAO KHÔNG BUỒN BỰC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 100: BÓNG MA LẮC LƯ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 101: ÔM CÂY ĐỢI THỎ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 102: DỤ RẮN KHỎI HANG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 103: NGƯỜI ĐA TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 104: CỪU NON THẾ TỘI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 105: ĐẠO HẮC BẠCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 106: NỬA ĐÊM KINH HỒN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 107: TÍNH TOÁN KHÔNG SÓT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 108: LÒNG ÔM QUỶ KẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 109: THẾ GIỚI BA NGƯỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 110: YÊU AI YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 111: ĐẢO KHÁCH THÀNH CHỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 112: KÊU GỌI AI NGHE

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 113: CỐ NHÂN NƠI NÀO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 114: ĐẨY SÓNG TRỢ SÓNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 115: KHÔNG MỘT KHE HỞ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 116: CHÂU LIÊN BÍCH HỢP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 117: NGƯỜI CHUNG TÂM NÀY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 118: NGHÌN NGƯỜI CHỈ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 119: LIỆT DIỄM HỒNG NHAN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 120: RỤC RỊCH NGÓC ĐẦU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 121: TÌM TA LÀM GÌ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 122: TIỂU LÂU HỘI NGHỊ (THƯỢNG)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 123: TIỂU LÂU HỘI NGHỊ (HẠ)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 124: SỨT ĐẦU MẺ TRÁN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 125: DIỄU VÕ DƯƠNG OAI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 126: HỐI TỪ ĐÂU ĐẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 127: NGƯỢC ĐƯỜNG MÀ PHI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 128: KHÔNG THẸN LÒNG TA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 129: NHỜ CẬY PHƯƠNG ĐÔNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 130: TRỜI NƯỚC GIƯƠNG BUỒM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 131: CAN QUA NGỌC BẠCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 132: CỰU VĂN TÂM SỰ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 133: KẺ XƯỚNG NGƯỜI HỌA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 134: ĐƯỢC HỮU NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 135: CƯỚI VỢ CƯỚI AI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 136: GIẢ PHƯỢNG HƯ HOÀNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 137: “HỈ” BẤT NGỜ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 138: HỈ TỪ ĐÂU ĐẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 139: VUA MỘT NƯỚC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 140: CẢI TRANG VI HÀNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 141: BIẾN SINH SÁT NÁCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 142: RÚT GÂN LỘT DA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 143: ĐƯỜNG VỀ NƠI NÀO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 144: MỚI NGHE CHUYỆN XƯA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 145: VẾT KÍNH VỠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 146: LÒ LỚN TRĂN TRỞ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 147: RẮP TÂM Ở ĐÂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 148: THỊT NGƯỜI TAY NGẮN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 149: RỤC RỊCH NGÓC ĐẦU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 150: ĐĂNG MÔN BÁI PHỎNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 151: BỒI NGƯƠI ĐƯỢC KHÔNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 152: NGƯƠI LÀ GHEN TỊ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 153: TAI ƯƠNG CÁ CHẬU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 154: DUNG TƯỚNG CỨU MẠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 155: NGƯỜI CHÍ TRỌNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 156: NGƯƠI TRỐN TA ĐUỔI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 157: KIM TÍCH HÀ TỊCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 158: DÃ TÂM BỒNG BỘT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 159: CÓ THỂ LÀM GÌ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 160: ĐẦU ĐƯỜNG CHỢT GẶP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 161: BÊN DƯỚI CÁNH CHIM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 162: VÔ THỨC TANG THƯƠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 163: CHUYÊN QUYỀN ĐỘC ĐOÁN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 164: LẠC TỬ VÔ HỐI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 165: SĨ BIỆT BA NGÀY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 166: ĐỊCH HỮU KHÓ PHÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 167: TRỊNH TRỌNG KỲ SỰ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 168: ĐI CÙNG NGƯỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 168: ĐI CÙNG NGƯỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 169: ĐUỔI VỀ QUÊ CŨ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 170: CÒ KÈ MẶC CẢ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 171: LỜI KHÔNG THÍCH ĐÁNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 172: ĐÊM NAY KHÔNG NGỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 173: TIỄN QUÂN NGÀN DẶM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 174: NHỔ TẬN GỐC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 175: TRỜI CÓ HAI MẶT TRỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 176: AI MUỐN LÀM VƯƠNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 177: TA ĐÃ VÔ TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 178: CẢNH CÒN NGƯỜI MẤT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 179: TA CẦN TA CỨ LẤY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 180: LY BIỆT SỚM MUỘN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 181: NGÀN HỨA MỘT LÒNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 182: CHIM RỜI LỒNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 183: HỮU TÂM VÔ TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 184: CON NGƯỜI BUỒN CƯỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 185: MẤY NĂM ẨN NHẪN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 186: TA KHÔNG ĐÁP ỨNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 187: MỘT TIẾNG THỞ DÀI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 188: LẤY MẠNG CÙNG LIỀU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 189: MỘT ĐI KHÔNG VỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 190: NHÂN SINH TỰ CHỌN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 191: NƯỚC CHẢY BÈO TRÔI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 192: MUỐN NGỪNG KHÔNG THỂ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 193: AI CÓ THỂ MỞ LỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 194: ĐỂ NGƯỜI THỪA CƠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 195: MIỆNG CỌP GAN THỎ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 196: NHÂN SINH NHƯ MỘNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 197: KHÔNG KỊP PHÒNG BỊ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 198: CHÂN TÌNH CHÂN TÍNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 199: ĐẠO DỤNG BINH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 200: THÂN CỰC NHƯ SƠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 201: DIỆU KẾ CẨM NANG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 202: TỊNH MÃ ĐỒNG HÀNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 203: LẪM LẪM KHIÊM KHIÊM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 204: OAI CỦA MỘT TÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 205: NGHỊCH THIÊN MÀ LÀM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 206: MÌNH NHŨN NHƯ BÔNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 207: BIẾT VẬY CHẲNG LÀM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 208: NGÀN DẶM ĐI VỘI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 209: LUÂN PHIÊN RA TRẬN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 210: KHÔNG DƯNG TỰ VƯỚNG BẬN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 211: HAI MẮT VỪA MỞ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 212: NGƯỜI ĐI NƠI NÀO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 213: ỨNG THÁN ĐA TÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 214: THÀ RẰNG CHẲNG GẶP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 215: TÌNH LẤY GÌ KHAM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 216: PHONG LỘ TRUNG TIÊU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 217: THẦN Y GIÁ LÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 218: THUẬT QUỶ THẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 219: NGÀY XƯA THỜI NAY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 220: NHÂN GIAN VÔ THẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 221: NGƯƠI TRỞ VỀ ĐI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 222: AI CÓ THỂ BUÔNG TAY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 223: LÀM SAO VĨNH QUYẾT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 224: LÀM BẠN KHÔNG RỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 225: DƯỢC LỢI BỆNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 226: ĐẦY VƯỜN XUÂN SẮC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 227: NGƯỜI NÀO CHÍ TRỌNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 228: CẦU GẢ CẦU CƯỚI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 229: TRÂN TRỌNG ĐỪNG KHI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 230: CHẲNG QUA NHƯ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 231: LÒNG NGƯƠI LÒNG TA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 232: ĐÊM DÀI KHÔNG NGỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 233: NGÀY XUÂN ẤM ÁP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 234: GIÓ TÂY VẮNG LẶNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 235: TÁN BINH TÀN DŨNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 236: THẬT LÀ BẤT HẠNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 237: NHƯ ĐI TRÊN BĂNG MỎNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 238: SỞ NHÂN PHƯƠNG THỊ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 239: ĐẠO ĐÃI KHÁCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 240: BÓ TAY BÓ CHÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 241: TÂM NGOAN THỦ LẠT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 242: NGOAN CỐ CHỐNG CỰ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 243: CÓ KẾ THOÁT THÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 244: KHÍ KHÁI ANH HÙNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 245: VIỆN BINH NƠI NÀO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 246: TÊN KHỐN KIẾP NGƯƠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 247: BẤT QUÂN BẤT THẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 248: CỰ NGƯỜI NGÀN DẶM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 249: VỪA ĐẤM VỪA XOA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 250: KHÔNG BIẾT YÊU QUÝ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 251: TƯ TÌNH TƯ NGHỊ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 252: NHƯ NGHIÊN NHƯ MÀI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 253: AI LÀ NGƯỜI TỐT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 254: LỰA CHỌN CỦA QUÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 255: MỌI SỰ SẴN SÀNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 256: MỘNG ĐẸP SAY SƯA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 257: LÀM BẠN VỚI NGƯƠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 258: THẮNG THUA KHÓ ĐỊNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 259: CHÂM NGÒI LY GIÁN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 260: NỘI ỨNG NGOẠI HỢP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 261: TẦN NHÂN TẦN ĐÔ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 262: CHỈ NÊN DO TA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 263: NAY CÓ BẰNG XƯA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 264: TRẺ THƠ VÔ TRI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 265: GIANG SƠN ĐÃ ĐỊNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 266: Ý MUỐN THẾ NÀO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 267: CÀN KHÔN ĐIÊN ĐẢO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 268: MỘT NGỮ KINH THIÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 269: HẬN KHÔNG LÀM SỚM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 270: ĐAU HAY KHÔNG ĐAU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 271: DO NGƯƠI TỰ CHỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 272: HỒ LY NGUYÊN HÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 273: HÒA THƯỢNG TRƯỢNG HAI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 274: LẤY THÂN BẢO VỆ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 275: MỘT LUI HAI LUI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 276: TRÁNH CŨNG KHÔNG THỂ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 277: KHÓ ĐƯỢC HỒ ĐỒ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 278: THẢN NHIÊN ĐỐI MẶT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 279: TRI TÂM TRI KỶ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 280: Y LÀ NGƯỜI NÀO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 281: NGUYỆN CHỜ QUÂN VỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 282: ĐẠI SỰ KHÔNG ỔN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 283: TỰ TÌM PHIỀN NÃO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 284: PHU LẠI NGHI GÌ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 285: TỤ TẬP DƯỚI MỘT MÁI NHÀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 286: BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 287: LÀM SAO LÀM SAO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 288: ĐÓNG CỬA TÁN GẪU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 289: ĐƯỢC MẤT LÒNG TA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 290: LẤY THÂN LÀM MỒI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 291: ĐỀU PHÓ NÓI CƯỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 292: NẮM TAY ĐI GIỮA HOA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 293: DẮT TAY BUÔNG TAY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 294: XƯA ĐÂU BẰNG NAY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 295: ĐẤT BẰNG NỔI SÓNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 296: XA GẦN THÂN SƠ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 297: SƯƠNG MÙ TRÙNG TRÙNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 298: HOÀNG CUNG DẠ YẾN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 299: PHÒNG HOẠN CHƯA XẢY RA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 300: LỘ RÕ CHÂN TƯỚNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 301: NGHỊCH LÂN CỦA RỒNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 302: SÂU THẲM TRONG LÒNG TA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 303: SƠN MỘC CÓ CÀNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 304: ẤM LẠNH TỰ BIẾT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 305: GANG TẤC CHỜ NHAU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 306: CUNG KHUYẾT SÂU THẲM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 307: DỰA NHAU MÀ NGỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 308: KHÔNG CẦN XẤU HỔ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 309: THUẬN THEO TỰ NHIÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 310: KHÔNG VỀ TA QUẢN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 311: ĐỀU KHÔNG BỚT LO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 312: SƠN ĐẠO GẬP GHỀNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 313: CHÍNH CHỦ XUẤT TRƯỜNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 314: NHÃN LỰC THẾ NÀO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 315: ĐẢ ĐỘNG BẰNG TÌNH CẢM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 316: ĐƯỜNG CÙNG LỘ MẶT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 317: SỐNG TẠM LÀM GÌ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 318: ĐẢO KHÁCH THÀNH CHỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 319: DẪN DẮT TỪNG BƯỚC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 320: CÓ GÌ KHÔNG TỐT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 321: KHÔNG PHỤ KHÔNG BỎ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 322: CHẾT SỐNG BẤT LUẬN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 323: HAI LỰA CHỌN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 324: QUYỀN BIẾT CHUYỆN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 325: CẦU NHÂN ĐƯỢC NHÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 326: SÂU TRONG VẠN SƠN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 327: LIỆU CÓ THỂ NHỚ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 328: ẢO MÀ CŨNG THỰC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 329: SỞ THÍCH NGHIỆP DƯ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 330: KHÔNG CÓ VIỆC THÌ TÌM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 331: KHÔNG NHƯỜNG MỘT BƯỚC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 332: VẤN ĐỀ CÁ NHÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 333: ĐẠI CÔNG CÁO THÀNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 334: HAI VƯỚNG BẬN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 335: PHÁ CHƯỚNG HỒNG TRẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 336: NƯỚC CHẢY HOA RƠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 337: THÂN TÂM ĐỀU MỆT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 338: HỖN ĐỘN THẤT KHIẾU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 339: LÝ ĐƯƠNG NHIÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 340: THÌ RA LÀ THẾ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 341: NGƯƠI TÌNH TA NGUYỆN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 342: SỚM ĐÃ MINH BẠCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 343: TÌNH ĐỜI LÒNG NGƯỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 344: ĐẦU CƠ TRỤC LỢI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 345: TÙY Ý LÀM BẬY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 346: AI CŨNG CHẤP NHẤT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 347: ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 348: ĐẠI MỘNG VỪA TỈNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 349: CHẲNG BUỒN QUAN TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 350: KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 351: THỜI GIAN VÔ TÌNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 352: MỘT VỆT NƯỚC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 353: LÀM SAO ĐỐI MẶT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 354: TRĂNG SAO NHƯ XƯA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 355: MỘT DẠNG ĐỎ THẮM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 356: QUAY ĐẦU KHÔNG ĐƯỜNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 357: TRẦN DUYÊN LỊCH TẬN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 358: KHÔNG QUAY ĐẦU NỮA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 359: CÁCH MỘT GIỚI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 360: KHUYÊN BẢO HẾT NƯỚC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 361: CÔNG BẰNG Ở ĐÂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 362: NÓI DỐI KHÔNG DỄ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 363: TRỜI SỤP ĐẤT NỨT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 364: MUÔN SÔNG NGHÌN NÚI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 365: QUỲ GỐI BÁI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 366: ĐƯỜNG ĐI PHƯƠNG NÀO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 367: THÀ VUI ĐỒNG TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 368: DỊ BIẾN CHỢT SINH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 369: ĐỜI NÀY KỲ QUÂN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 370: DƯƠNG LIỄU CHƯA GÃY

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 371: QUAY VỀ TIỂU LÂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 372: TRĂNG SAO SAY NGỦ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 373: DO DỰ BẤT ĐỊNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 374: AI ĐI AI Ở (MỞ RA ĐẠI KẾT CỤC)

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 375: NGỒI NHÌN HỒNG TRẦN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 376: NHẤT LAO VĨNH DẬT

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 377: NGƯỜI BAY TRÊN KHÔNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 378: GIỮA ĐI VÀ Ở

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 379: KHIÊM KHIÊM QUÂN TỬ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 380: QUY ĐỊNH NGÀN NĂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 381: MỘT ĐIỀU CUỐI CÙNG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 382: LỆNH BÀI NHÀ GIÀU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 383: NHIỀU NGÀY KHÔNG GẶP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 384: KHÔNG THỂ THỎA HIỆP

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 385: CÙNG ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 386: MỖI NĂM HÓNG GIÓ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 387: TỐT LẮM TỐT LẮM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 388: THIÊN THƯ CÓ CHỮ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 389: NẾU CÓ KIẾP SAU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 390: ĐỒ VÔ LẠI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 391: NGÀN AO VẠN ƯỚC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 392: CÓ VIỆC KHÔNG THỂ LÀM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 393: KHÔNG CÓ BIẾT ĐÂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 393: KHÔNG CÓ BIẾT ĐÂU

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 394: TRĂNG SAO SÓNG NƯỚC

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 395: THẦN TÍCH CHỚ HỎI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 395: THẦN TÍCH CHỚ HỎI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 396: HÂM MỘ THÌ HÂM MỘ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 397: LÒNG NGƯƠI LÒNG TA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 398: PHU LẠI CẦU GÌ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 399: QUYẾT ĐỊNH CỦA TA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 400: NGÀN DẶM SONG LÍ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 401: NGƯƠI CÓ MINH BẠCH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 402: DO ÁI CỐ SINH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 403: TRỜI CAO LIỀN CÁNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 404: TRỜI NƯỚC VÔ BỜ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 405: BẠN CŨ TRỞ VỀ

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 406: TRÁI TIM THIẾU NIÊN

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 407: DỤ RẮN KHỎI HANG

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 408: SAU KHI CÔNG THÀNH

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 409: ĐỜI ĐỜI TRUYỀN THỪA

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 410: MỘT SỢI DÂY NỐI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 411: HÀ TẤT PHIỀN NÃO

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 412: NƠI GẦN BẦU TRỜI

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 413: NGƯỜI ĐÃ VÔ TÂM

[Tiểu lâu truyền thuyết] Quyển 5 Phong vân tế hội – CHƯƠNG 414: ĐẠI KẾT CỤC

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here