Đem tâm để lại bên cạnh ngươi Để lại trái tim mình bên cạnh ngươi

0
88

Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi

Thể loại : Tiên yêu, huyễn huyễn , ấm áp , 1×1, HE

CP : Vô tâm lãnh tình tiên nhân x Ngốc manh khả ái chim khách yêu 

Trans: Kính Hoa Thủy Nguyệt

Văn án

Một khi tu tiên thành công, Thanh Vũ lại vẫn lưu luyến thế gian.

Không vì cái gì khác, chính là ngồi trên đỉnh núi đánh đàn tự tiêu khiển.

Y vô tâm vô tình, không biết hỉ nộ ái ố hàng trăm tư vị.

Thẳng đến khi vật nhỏ chuyên nghe lén y đánh đàn xuất hiện, thế nhưng lại có thể làm tâm hồn y rung động…

Nhưng y nguyên bản vô tâm, làm sao lại tâm động?

Chứ không phải là…..

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 1

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 2

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 3

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 4

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 5

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 6

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 7

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 8 :

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 9 :

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 10 :

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 11 :

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 12 :

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 13

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 14

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 15 : VĨ THANH

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 16: PHIÊN NGOẠI 1 – CHỦ TỚ

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 17: PHIÊN NGOẠI 2 – CẦM

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 18: PHIÊN NGOẠI 3 – KHOẢNG CÁCH TÂM.

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi – CHƯƠNG 19: PHIÊN NGOẠI 4 – LỚN LÊN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here