Xà yêu – Quân phu nhân

0
233

Xà yêu

♣ ♣

Tác giả: Quân phu nhân

Thể loại: Đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, ấm áp văn, thanh thủy văn

Ôn nhu đơn thuần công, xà yêu mỹ dụ thụ.

Chính văn + phiên ngoại: Hoàn

Dịch: Lão Xung tử + Chosenknight

Tình trạng dịch: Hoàn

 

Xà yêu – CHƯƠNG 1

Xà yêu – CHƯƠNG 1

Xà yêu – CHƯƠNG 2

Xà yêu – CHƯƠNG 2

Xà yêu – CHƯƠNG 3

Xà yêu – CHƯƠNG 3

Xà yêu – CHƯƠNG 4

Xà yêu – CHƯƠNG 4

Xà yêu – CHƯƠNG 5

Xà yêu – CHƯƠNG 5

Xà yêu – CHƯƠNG 6

Xà yêu – CHƯƠNG 6

Xà yêu – CHƯƠNG 7

Xà yêu – CHƯƠNG 7

Xà yêu – CHƯƠNG 8

Xà yêu – CHƯƠNG 8

Xà yêu – CHƯƠNG 9

Xà yêu – CHƯƠNG 9

Xà yêu – CHƯƠNG 10

Xà yêu – CHƯƠNG 10

Xà yêu – CHƯƠNG 11.1

Xà yêu – CHƯƠNG 11.1

Xà yêu – CHƯƠNG 11.2

Xà yêu – CHƯƠNG 11.2

Xà yêu – CHƯƠNG 12

Xà yêu – CHƯƠNG 12

Xà yêu – CHƯƠNG 13

Xà yêu – CHƯƠNG 13

Xà yêu – CHƯƠNG 14

Xà yêu – CHƯƠNG 14

Xà yêu – CHƯƠNG 15

Xà yêu – CHƯƠNG 15

Xà yêu – CHƯƠNG 16

Xà yêu – CHƯƠNG 16

Xà yêu – CHƯƠNG 17

Xà yêu – CHƯƠNG 17

Xà yêu – CHƯƠNG 18

Xà yêu – CHƯƠNG 18

Xà yêu – CHƯƠNG 19

Xà yêu – CHƯƠNG 19

Xà yêu – CHƯƠNG 20

Xà yêu – CHƯƠNG 20

Xà yêu – CHƯƠNG 21.1

Xà yêu – CHƯƠNG 21.1

Xà yêu – CHƯƠNG 21.2

Xà yêu – CHƯƠNG 21.2

Xà yêu – CHƯƠNG 22 PHIÊN NGOẠI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here