Thiên nguyệt chi mị

0
384

Thiên Nguyệt chi mị

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Ma pháp + quỷ hút máu , Phụ tử, , cường cường, ấm áp,1v1.

Tình trạng edit: 6 cuốn (hoàn)

Edit: Mai Lạc

Giới thiệu

Thiên Nguyệt Thần nắm bàn tay Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía khố gian của mình: “Dứt bỏ thân phận đế vương, ta chỉ là một nam nhân rất bình thường, là nam nhân cũng sẽ có những lúc nhẫn không được, nếu như nơi này có thể vì ngươi mà nhẫn được mười năm, vẫn không thể chứng minh ta yêu ngươi sao? “

” Nếu như sau khi Triệt nhi trở về, thấy bên người phụ hoàng có nữ nhân khác, ta sẽ giết nàng.” Hắn muốn chính  mình là duy nhất, bất luận là duy nhất trong lòng, hay là duy nhất trong mắt.

Thiên nguyệt chi mị – Tiết tử Q1: TƯƠNG QUAN TRUYỀN THUYẾT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 1 Q1: MA PHÁP

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 2 Q1: TRẦM THỤY (NGỦ SAY)

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 3 Q1: DỊ GIỚI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 4 Q1: HỨNG THÚ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 5 Q1: HUYẾT THAI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 6 Q1: TÒ MÒ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 7 Q1: TỬ THAI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 8 Q1: RA ĐỜI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 9 Q1: KHINH PHỦ (KHẼ VUỐT)

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 10 Q1: MỆNH DANH (ĐẶT TÊN)

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 11 Q1: TẾ TI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 12 Q1: SONG SẮC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 13 Q1: NGÃ BỆNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 14 Q1: CHỮA TRỊ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 15 Q1: BĂNG TẰM

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 16 Q1: HOÁN HUYẾT (1)

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 17 Q1: HOÁN HUYẾT ( 2 )

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 18 Q1: GẶP MẶT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 19 Q1: UY NÃI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 20 Q1: TẾ NÃI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 21 Q1: LỚN LÊN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 22 Q1: MẮT KÍNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 23 Q1: XUẤT CUNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 24 Q1: NGUYÊN DO

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 25 Q1: HỒI CUNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 26 Q1: TÒ MÒ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 27 Q1: SINH THẦN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 28 Q1: SỨ GIẢ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 29 Q1: ĐÁP LỄ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 30 Q1: HIẾU LỄ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 31 Q1: LỄ VẬT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 32 Q1: CHO PHÉP

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 33 Q1: GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 34 Q1: LÝ TƯỞNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 35 Q1: NGỰ HOA VIÊN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 36 Q1: THIÊN NGUYỆT THIÊN HÂM

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 37 Q1: TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 38 Q1: TƯƠNG HỨA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 39 Q1: RẮN ĐỘC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 40 Q1: LINH ĐƯỜNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 41 Q1: THEO DÕI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 42 Q1: ẢNH VỆ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 43 Q1: BỊ THƯƠNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 44 Q1: NGŨ SẮC NGUYÊN TỐ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 45 Q1: THÁNH LINH CHÂU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 46 Q1: MẠN LA CÁC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 47 Q1: ĐÊM TỐI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 48 Q1: KHÁT VỌNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 49 Q1: GIẢI THÍCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 50 Q1: ĐÀN THÀNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 51 Q1: KIẾP TRƯỚC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 52 Q1: MA HỌC VIỆN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 53 Q1: NGỰ HOA VIÊN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 54 Q1: DỮU THỬ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 55 Q1: NHÂN TÌNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 56 Q1: BÍ MẬT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 57 Q1: NGỰ THƯ PHÒNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 58 Q1: THỪA KẾ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 59 Q1: LÃO ĐẦU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 60 Q1: SƠ THỦY MA PHÁP

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 61 Q1: KỲ TÍCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 62 Q1: NGỰ TRÙ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 63 Q1: ĐẲNG NGÃ (CHỜ TA)

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 64 Q1: THỨC ĂN CỦA BĂNG TẰM

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 65 Q1: MA THÚ CỦA PHỤ HOÀNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 66 Q1: ÁM TINH LINH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 67 Q1: CẠM BẪY

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 68 Q1: ĐIỀU KIỆN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 69 Q1: NGŨ HÀNH THÚ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 70 Q1: NGƯỜI THEO DÕI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 71 Q1: VAN CẦU NGƯƠI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 72 Q1: SÓI VÀ DÊ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 73 Q1: PHỦ NỘI VỤ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 74 Q1: CẨU NÔ TÀI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 75 Q1: HÍ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 76 Q1: NGỌC LINH • TẢ LẠP (1)

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 77 Q1: NGỌC LINH • TẢ LẠP (2)

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 78 Q1: NGƯƠI LÀ CỦA TA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 79 Q1: QUYẾT ĐỊNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 80 Q1: LY BIỆT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 1 Q2: LÊN THUYỀN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 2 Q2: THÂN PHẬN LIỆT LA ĐẶC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 3 Q3: TINH LINH HOÀNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 4 Q2: DANH TỰ TỪ ĐÂU TỚI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 5 Q2: BAN ĐÊM

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 6 Q2: BA NGÀY SAU ĐÓ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 7 Q2: BẰNG HỮU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 8 Q2: RƠI XUỐNG NƯỚC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 9 Q2: TÙ ĐẢO

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 10 Q2: Ý THỨC MƠ HỒ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 11 Q2: TỬ KHÍ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 12 Q2: QUỶ LIỀU LĨNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 13 Q3: KHÁCH ĐIẾM THẦN BÍ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 14 Q2: ĐÊM TỐI MỞ MÀN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 15 Q2: ÂM TRẠCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 16 Q2: MA PHÁP HỆ THỔ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 17 Q2: THỤY MIỆN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 18 Q2: BA TRĂM NĂM TRƯỚC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 19 Q2: TIN TƯỞNG VÀO KỲ TÍCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 20 Q2: THỤY PHI XUI XẺO

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 21 Q2: HÔN LỄ ÂM PHỦ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 22 Q2: HẢI TẶC ĐẦU LĨNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 23 Q3: HÔN SA (ÁO CƯỚI) HẠNH PHÚC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 24 Q2: THỨC TỈNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 25 Q2: THỬ DÒ XÉT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 26 Q2: ÂM DƯƠNG KIẾM

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 27 Q2: KIỆT TẮC NHĨ CHI THẠCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 28 Q2: ĐIỀU KIỆN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 29 Q2: GIẢI PHẪU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 30 Q2: ĐỘNG THÂN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 31 Q2: QUÁI SỰ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 32 Q2: NGŨ HÀNH THÚ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 33 Q2: GẶP MẶT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 34 Q2: THIẾU NIÊN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 35 Q2: YẾN HỘI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 36 Q2: KHÁT VỌNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 37 Q2: KÍCH THÍCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 38 Q2: TRẢ LỄ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 39 Q2: QUA LẠI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 40 Q2: HIỆP HỘI MA PHÁP

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 41 Q2: LÝ DO

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 42 Q2: ẨN ƯU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 43 Q2: HỒNG Y THIẾU NIÊN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 44 Q2: TÌM KIẾM

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 45 Q2: TRỞ VỀ NƯỚC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 46 Q2: VỘI VỘI VÀNG VÀNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 47 Q2: MỘC DỤC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 48 Q2: QUEN THUỘC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 49 Q2: THỦ ĐIỆN ĐỒNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 1 Q3: TÁM NĂM

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 2 Q3: DỤ DỖ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 3 Q3: PHỈ BỈ NA THÀNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 4 Q3: TÊN THÀNH TỪ ĐÂU TỚI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 5 Q3: TIỂU THÂU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 6 Q3: DƯỢC VỊ (MÙI THUỐC)

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 7 Q3: ĐÊM TỐI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 8 Q3: ÁN MẠNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 9 Q3: NHÀ TÙ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 10 Q3: LẠC THÀNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 11 Q3: PHÒNG NHỎ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 12 Q3: LÃO NHÂN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 13 Q3: ĐỐI CHIẾN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 14 Q3: CỪU THỊ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 15 Q3: TỚI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 16 Q3: THÁM THÍNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 17 Q3: MỸ NHÂN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 18 Q3: BÁI PHỎNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 19 Q3: GIAO HỮU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 20 Q3: THỔ KỲ GIA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 21 Q3: CHẾT YỂU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 22 Q3: LIÊN HÔN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 23 Q3: ĐỊCH CẢNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 24 Q3: GẶP LẠI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 25 Q3: ĐỊNH VỊ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 26 Q3: CỨU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 27 Q3: HỒI CUNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 28 Q3: SINH KHÍ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 29 Q3

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 30 Q3: CÓ ĐƯỢC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 31 Q3: ÔN DỊCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 32 Q3: NAM TỬ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 33 Q3: DÃ NGOẠI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 34 Q3: KÍCH THÍCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 35 Q3: NGĂN TRỞ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 36 Q3: TRONG THÔN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 37 Q3: TỪ ĐƯỜNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 38 Q3: HỒNG DIỆP

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 39 Q3: HẠ ĐỘC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 40 Q3: TU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 41 Q3: NHẠC GIA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 42 Q3: HUYẾT NGA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 43 Q3: XUẤT ĐỘNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 44 Q3: NGHĨA TRANG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 45 Q3: MẬT ĐẠO

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 46 Q3: ẢO CẢNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 47 Q3: HUYẾT TRÌ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 48 Q3: SỐNG LẠI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 49 Q3: KẾT THÚC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 50 Q3: SỰ NHÂN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 51 Q3: BÊN NGOÀI…

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 52 Q3: LỜI HỨA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 1 Q4: BIẾN PHÁT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 2 Q4: MÃ NÃO

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 3 Q4: LÔI ĐÀI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 4 Q4: ĐẤU GIÁ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 5 Q4: GHEN TỨC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 6 Q4: GIẬT MÌNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 7 Q4: NÓI RA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 8 Q4: TI CHẾ PHÒNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 9 Q4: TIM ĐẬP NHANH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 10 Q4: ĐÃ ĐỊNH TRƯỚC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 11 Q4: LỜI TIÊN ĐOÁN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 12 Q4: GIẢI THƠ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 13 Q4: THIÊN TAI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 14 Q4: TỨC GIẬN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 15 Q4: NHÀN SỰ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 16 Q4: NHÁO SỰ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 17 Q4: BẪY RẬP

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 18 Q4: CƯỚP BÓC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 19 Q4: PHÁP TRƯỜNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 20 Q4: ĐỊNH TỘI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 21 Q4: NAM GIANG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 22 Q4: THI THỂ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 23 Q4: KHÔI PHỤC NHƯ CŨ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 24 Q4: TRANH TÀI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 25 Q4: ĐẦU MỐI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 26 Q4: THẮNG THUA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 27 Q4: VÀO THÀNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 28 Q4: KHOE MẼ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 29 Q4: NGƯỜI QUEN CŨ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 30 Q4: DẤM CHUA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 31 Q4: PHIỀN NÃO

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 32 Q4: RƠI VÀO

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 33 Q4: CHỜ CHỰC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 34 Q4

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 35 Q4

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 36 Q4

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 37 Q4

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 38 Q4: A NÔ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 39 Q4: NHÂN TÌNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 40 Q4: ĐÀO MỘ PHẦN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 41 Q4: TRỪNG PHẠT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 42 Q4: DỊ ỨNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 43 Q4: MA VỤ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 44 Q4: NHẬP CẢNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 45 Q4: CỨU TRỊ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 46 Q4: LANG NHÂN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 47 Q4: TƯƠNG NGỘ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 48 Q4: SƠ KIẾN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 49 Q4

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 50 Q4: ĐỘNG THÂN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 51 Q4: QUANG ĐIỆN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 52 Q4: NGOÀI Ý MUỐN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 53 Q4: BA ĐẤU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 54 Q4: THẮNG BẠI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 55 Q4: TRĂNG TRÒN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 56 Q4: GẶP NHAU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 57 Q4: HẠ LẠC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 58 Q4: HOÀNG LĂNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 59 Q4: CĂN NGUYÊN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 60 Q4: SA MẠC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 61 Q4: HỐ CÁT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 62 Q4: PHÁ HỐ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 63 Q4: KHÁCH ĐIẾM

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 64 Q4: HÁN TỬ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 65 Q4: VỌNG ĐỘNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 66 Q4: ĐẰNG HỎA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 67 Q4: BỘC PHÁT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 68 Q4: NGŨ SẮC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 69 Q4: VÔ TÌNH GẶP GỠ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 70 Q4: THIẾU NIÊN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 71 Q4: ÁN MẠNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 72 Q4: VŨ DẠ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 71: ÁN MẠNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 73 Q4: TRẢI QUA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 74 Q4: ĐẦU MỐI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 75 Q4: ĐÁP ÁN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 76 Q4: MA VƯƠNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 77 Q4: CHƠI ĐÙA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 78 Q4: LẠI XUẤT HIỆN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 79 Q4: THỔ LINH CHÂU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 80 Q4: MONG ĐỢI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 81 Q4: HỒI CUNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 82 Q4: TẦN PHI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 83 Q4: CẨM PHI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 84 Q4: CỮU CỮU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 85 Q4: BÍ MẬT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 86 Q4: MẤT TÍCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 1 Q5: BÁO NGUY

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 2 Q5: TỀ QUẬN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 3 Q5: GIAO DỊCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 4 Q5: BỞI VÌ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 5 Q5: MƯU KẾ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 6 Q5: LÝ DO

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 7 Q5: GIẢI QUYẾT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 8 Q5: THƯ PHI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 9 Q5: HỒI CUNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 10 Q5: LỰA CHỌN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 11 Q5: HIẾP BỨC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 12 Q5: IN ẤN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 13 Q5: TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 14 Q5: ĐÊM TRƯỚC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 15 Q5: VIÊN MÃN (KẾT THÚC)

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 1 Q6: LƯU THẤT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG THỨ 15 – QUYỂN 5]

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 2 Q6: NGHI NGỜ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 3 Q6: THƯƠNG KHUNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 4 Q6: PHÓ HỒN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 5 Q6: PHÓ HỒN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 6 Q6: HUYẾT NHÂN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 7 Q6: NGƯỜI QUEN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 8 Q6: MẤT TÍCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 9 Q6: TÌM

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 10 Q6: KHỞI HÀNH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 11 Q6: HẢI TẶC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 12 Q6: ĐE DỌA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 13 Q6: THU PHỤC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 14 Q6: SÁNG TỎ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 15 Q6: GIẢI QUYẾT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 16 Q6: YẾN HỘI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 17 Q6: HUYẾT NGỌC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 18 Q6: CỐ SỰ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 19 Q6: NGHIÊN CỨU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 20 Q6: SẮC ĐẸP

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 21 Q6: TRÚNG KẾ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 22 Q6: PHẢN BỘI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 23 Q6: BẠO ĐỘNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 24 Q6: KHÀN KHÀN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 25 Q6: VẬT NGU NGỐC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 26 Q6: BỊ LỪA

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 27 Q6: GIẢI THÍCH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 28 Q6: TRẤN NHỎ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 29 Q6: NGUY HIỂM

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 30 Q6: GẶP NHAU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 31 Q6: CỔ MỘ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 32 Q6: UY HIẾP

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 33 Q6: ĐỘT BIẾN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 34 Q6: CÂU ĐỐ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 35 Q6: BÍ MẬT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 36 Q6: ĐẠI LOẠN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 37 Q6: QUANG MINH

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 38 Q7: LỰC CHỌN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 39 Q7: HỒI TỘC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 40 Q7: THANH LỌC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 41 Q7: ĐỊA CẦU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 42 Q7: GẶP LẠI

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 43 Q7: NGUYÊN NHÂN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 44 Q7: BỊ PHẠT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 45 Q7: SỐNG CHUNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 46 Q7: TÒ MÒ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 47 Q7: KHO MÁU

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 48 Q7: NGƯỜI CHẾT

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 49 Q7: THI BIẾN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 50 Q7: SỰ CỐ

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 51 Q7: NAM NHÂN

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 52 Q7: ÁC MỘNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 53 Q7: TIN TỨC

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 54 Q7: THÔN TRANG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 55 Q7: MINH VƯƠNG

Thiên nguyệt chi mị – CHƯƠNG 56 Q7: CHƯƠNG CUỐI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here