Nhất chỉ hoang đường mộng | Chỉ là một giấc mộng hoang đường

0
411

✭Nhất chỉ hoang đường mộng✭

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Thể loại: Cung đình, thế thân, ngược tâm, HE.

*

*

Có một loại ngây thơ tên là lõi đời.

Có một loại quật cường khiến cho tâm ta đau đến mức quên khóc.

*

Có lẽ quá khứ không thể dễ dàng buông tay như vậy,

nhưng có lẽ một ngày nào đó, khi thời gian hòa tan tất cả  yêu hận,  

y có thể thản nhiên cười,

đề bút,

viết xuống một giấc mộng cũ hoang đường.

✤✤✤

ADMIN:

Có những sự thật không phải bao giờ cũng như bạn đã nhìn thấy.
Có những việc làm tốt không phải bao giờ cũng được đáp lại.
Có những tình yêu phải đi đến cùng mới thực sự bừng ngộ.
Ám ảnh, vương vít, như trà nhạt, như ngọc lan,…

 

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 1

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 2

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 3

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 4

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 5

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 6

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 7

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 8

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 9

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 10

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 11

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 12

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 13

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 14

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 15

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 16

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 17

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 18

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 19

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 20

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 21

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 22

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 23

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 24

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 25

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 26

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 27

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 28

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 29

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 30

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 31

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 32

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 33

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 34

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 35

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 36

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 37

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 38

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 39

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 40

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 41

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 42

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 43

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 44

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 45

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 46

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 47

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 48

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 49

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 50

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 51

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 52 VĨ THANH

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 53 PHIÊN NGOẠI – THẤT TỊCH (THƯỢNG)

Nhất chỉ hoang đường mộng – CHƯƠNG 54 PHIÊN NGOẠI – THẤT TỊCH (HẠ)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here