Học trưởng, em đói bụng

0
355

Học trưởng, em đói bụng

Tác giả: Hi Nguyệt công tử

Nguồn: Hủ giới

Edit: Thích Phong

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, võng phối, song hướng thầm mến, ngọt sủng ấm áp

Couple: Ôn nhu công x Ngốc manh thụ

 

VĂN ÁN

“Học trưởng, em đói bụng.”

“Đói bụng hay đói chỗ khác?”

“Yên tâm, em bảo đói thì chỉ có thể là bụng đói, o(>﹏<)o “

Ngốc manh ăn hóa thụ VS trầm ổn công

Nội dung nhãn: võng phối ngọt văn

Nhân vật chính: Tiêu Dữ Tín, Đàm Đường ┃ Phối hợp diễn: cà chua xào cà chua

Học trưởng, em đói bụng – CHƯƠNG 1

Học trưởng, em đói bụng – CHƯƠNG 2

Học trưởng, em đói bụng – CHƯƠNG 3

Học trưởng, em đói bụng – CHƯƠNG 4

Học trưởng, em đói bụng – CHƯƠNG 5

Học trưởng, em đói bụng – CHƯƠNG 6

Học trưởng, em đói bụng – CHƯƠNG 7

Học trưởng, em đói bụng – CHƯƠNG 8

Học trưởng, em đói bụng – CHƯƠNG 9

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here