Giường đôi màu – Điệp Chi Linh

0
276

Giường đôi màu tím

Điệp Chi Linh | Hà Hi

Cố vấn: Namichan

Văn án:

Nhan Cảnh: Khụ khụ, bạn Nhung Tử, bạn nghĩ xem bạn cố chấp theo đuổi một ông chú lớn hơn bạn nhiều tuổi như vậy có gì tốt. Đi tìm một bạn trai cùng tuổi với bạn không được sao? Chú không còn ít tuổi nữa, không còn nhiệt tình để chơi với bạn, mạng già này không muốn rơi vào tay bạn đâu!

Nhung Tử: Em thích thầy nên em đường đường chính chính theo đuổi thầy, thế là sai ư?

Nhan Cảnh: cái đứa nhỏ này sao cố chấp như vậy!

Nhung Tử: giữ vững niềm tin là sai ư?

Nhan Cảnh:… Bạn đúng rồi, là tôi sai.

Giường đôi màu tím – MỞ ĐẦU – NHAN CẢNH

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 1

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 2

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 3

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 4.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 5

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 6.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 7

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 8:

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 9

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 10

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 11.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 12.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 13.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 14.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 15.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 16.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 17.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 18.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 19.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 20.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 21.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 22.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 23.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 24.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 25.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 26.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 27.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 28.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 29.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 30.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 31.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 32.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 33.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 34.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 35.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 36.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 37.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 38.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 39.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 40.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 41.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 42.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 43.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 44.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 45.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 46.

Giường đôi màu tím – CHƯƠNG 47.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here