Đôi bờ vực thẳm

0
182
  • Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
  • Độ dài: 80 chương
  • Tình trạng: Hoàn
  • Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, 1×1, HE.
  • Nhân vật chính: Chu Trù (Dean Dương), Anson Lorenzo
  • Nhân vật phụ: Gwen, Leila Hopman, William Goodwin, Eva Hoffsky, Leslie Elvis, …

Dịch: Sabi-chan (aka Tiểu Tịch)

Giới thiệu sơ lược:

Chu Trù: Tinh anh trẻ tuổi của Interpol, lãnh tĩnh nội liễm biết tự kiềm chế, thân thủ đột phá thuật bắn súng tinh chuẩn, cuộc sống của cậu nên là trường phong vạn lý, nhưng lại ở trước cái vực sâu Anson Lorenzo mà dừng bước lại.

Khi mọi người đang ào ào rớt ngựa trước mị lực và tâm kế của Anson Lorenzo, Chu Trù vẫn như cũ bảo lưu được nét vốn có của mình.

Thẳng đến khi vụ nổ mạnh làm xáo trộn cuộc sống của cậu, cậu từ một cảnh sát quốc tế nằm vùng trở thành người thừa kế của gia tộc hào phú chuyên về kim cương, phụng mệnh tiếp cận người đàn ông sâu không thể dò này…

Anson Lorenzo: Anh hưởng thụ cuộc đời xa xỉ cực điểm, anh tin phụng tiền tài và quyền lực, anh máu lạnh vô tình không theo trật tự mà xuất bài (lá bài ấy), trọng yếu nhất là anh không tin tưởng vào tình yêu —— bởi vì thứ không thể dùng tiền mua được mới là xa xỉ phẩm chân chính.

Nhưng là khi anh lần đầu tiên trông thấy cậu cảnh sát quốc tế người châu Á trẻ tuổi ấy, anh biết có một luồng sáng mặt trời rọi xuống vực thẳm anh, anh muốn nắm giữ toàn bộ của cậu.

 

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 1:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 2:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 3:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 4:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 5:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 6:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 7:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 8:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 9:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 10:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 11:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 12:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 13:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 14:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 15:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 16:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 17:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 18:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 19:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 20:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 21:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 22:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 23:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 24:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 25:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 26:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 27:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 28:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 29:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 30:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 31:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 32:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 33:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 34:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 35:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 36:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 37:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 38:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 39:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 40:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 41:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 42:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 43:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 44:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 45:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 46:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 47:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 48:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 49:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 50:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 51:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 52:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 53:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 54:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 55:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 56:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 57:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 58:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 59:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 60:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 61:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 62:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 63:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 64:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 65:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 66:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 67:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 68:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 69:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 70:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 71:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 72:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 73:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 74:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 75:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 76:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 77:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 78:

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 79: KẾT THÚC

Đôi bờ vực thẳm – CHƯƠNG 80 – NGOẠI TRUYỆN: Ở ĐỊA NGỤC HÔN ANH.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here