Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị

0
1030

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị

Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu

Tác giả: Tây Tử Tự

Edit & Beta: Cici

Tình trạng: hoàn thành, 97 chương (6 PN)

Thể loại: Xuyên qua – huyền huyễn – tu chân – dưỡng thành – HE

Nhân vật chính: Tần Khai Dịch x Thẩm Phi Tiếu

Phúc hắc bình tĩnh vặn vẹo biến thái công x Khổ bức kiên định yếu đuối thụ

*Phúc hắc: giảo hoạt, gian xảo, nham hiểm

Giới thiệu

Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực rất lớn.

Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực phi thường lớn.

Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, lại phải dẫn dắt nội dung tiểu thuyết theo đúng hướng, Tần Khai Dịch tỏ vẻ mình không bao giờ muốn viết tiểu thuyết nữa.

Tần Khai Dịch: “Đậu xanh, đã xuyên thành nhân vật phản diện mà còn phải đi theo nội dung thì coi như xong đi. Thẩm Phi Tiếu, đậu xanh nhà ngươi có thể từ trên người của ta xuống không không không ?”

Thẩm Phi Tiếu: “Sư huynh, ta không muốn.”

 

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 2: NHÂN VẬT CHÍNH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT ĐÁNH NGƯỜI.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 5: NGƯỜI QUA ĐƯỜNG GIÁP.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 6: MỘT CON GÀ DẪN ĐẾN HUYẾT ÁN.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 7: TƯ THẾ.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 8: SAI LỆCH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 9: TU MA (1).

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 10: TU MA (2).

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 11: ÁNH SÁNG NHÂN VẬT CHÍNH TỎA RA BỐN PHƯƠNG TÁM HƯỚNG.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 12: BÍ CẢNH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 13: LỰA CHỌN.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 14: TRÚNG TUYỂN.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 15: CHẠY.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 16: TIẾN VÀO.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 17: CHÀO! DIỄN VIÊN PHỤ.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 18: TÂM TÌNH CỦA NHÂN VẬT CHÍNH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 19: MẶT NẠ HUYNH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 20: GẶP LẠI.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 21: TỰ HỎI

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 22: ĂN.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 23: MƯA TẠNH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 24: HIỂU LẦM.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 25: SAI LẦM.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 26: MƯA CÙNG NGƯỜI.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 27: VŨ LÂM LINH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 28: XUYÊN QUA GIẢ THAM GIA.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 29: RỐI RẮM.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 30: MA KÍNH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 31: BIẾN CỐ Ở KIẾM LÂM.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 32 | NHÀ CỦA TỚ

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 32: TỬ DƯƠNG BỘI CHÀO HỎI.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 33: NHÂN CÁCH PHÂN LIỆT LÀ BỆNH, PHẢI TRỊ.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 34: TRÁI TIM VỠ NÁT.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 35: VIÊM CỐT TÁN. Ô, DÙ

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 36: RỜI ĐI.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 37: BẾ TẮC.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 38: BÓP CHẾT.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 39: DIỄN BIẾN BẤT NGỜ.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 40: THỞ DÀI.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 41

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 42

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 43: ĐÊM MƯA.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 44: HOÀN CẢNH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 45: CẢNH GIỚI CỦA SỰ TƯỞNG TƯỢNG.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 46: ĐI TRƯỚC.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 47: XÉ RÁCH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 48: THẨM PHI TIẾU.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 49: PHÂN BIỆT.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 50: TRỞ VỀ.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 51

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 52

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 53

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 54

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 55

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 56

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 57

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 58

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 59

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 60: TRA TẤN.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 61

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 62

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 63

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 64: THẬT GIẢ.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 65: VỆ HÒA.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 66: MỈM CƯỜI TÀ MỊ.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 67: THÔ BẠO.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 68: VIÊM CỐT

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 69: VÀO TRẬN.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 70: BÃO TÁP

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 71: HỖN LOẠN.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 72: TUYỆT TÌNH.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 73: THẦN KINH THÔ.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 74: THẾ GIỚI CỦA ĐƯỜNG SA UẨN.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 75: A MEN.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 76: CỔ ĐỘC.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 77: TÁCH HỒN.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 78: CỔ TRÙNG NÀY.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 79

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 80

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 81

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 82: MẠCH NƯỚC NGẦM.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 83

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 84

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 85

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 86: THẾ GIỚI THẬT.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 87: CÚC HOA CỦA ANH ĐỂ TÔI BẢO HỘ.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 91: BẮT VỢ VỀ NHÀ.

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 89: BẮT LẤY ANH

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 90: ĐƯỜNG MẬT VÀ THẠCH TÍN

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 91

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 92: TRANG CHU MỘNG ĐIỆP |1|

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 93: TRANG CHU MỘNG ĐIỆP |2|

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 94: TRANG CHU MỘNG ĐIỆP |3|

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 95: NGỌT NGÀO, NGỌT NGÀO CÁI EM GÁI NGƯƠI |1|

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 96: NGỌT NGÀO, NGỌT NGÀO CÁI EM GÁI NGƯƠI |2|

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị – CHƯƠNG 97: THẾ GIỚI Ở NGOÀI THẾ GIỚI.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here