[Hệ liệt – Những truyện ngắn bình thường đã kết thúc] – Mỗi ngày ma giáo nằm vùng đều lộ tẩy

0
102

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy

(thuộc hệ liệt: Những truyện ngắn bình thường đã kết thúc)

Tên tác phẩm: Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy (Link tiếng trung)

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Miêu~~

Beta: Mika

Tình trạng: Đã hoàn

Văn án:

Một giấc tỉnh lại, Lâm Nhiễm phát hiện mình bất hạnh xuyên việt thành tiểu thiếp thứ mười tám của Ma Giáo giáo chủ.

Càng không may là thân phận thật sự của mình là một bộ khoái, gả cho giáo chủ là để tìm tòi tình báo.

Nhân vật chính ngốc nghếch đành phải trở thành nằm vùng, các loại xui xẻo, các loại để lộ dấu vết, nhưng mà làm làm hắn liền nhận ra, Ma Giáo giáo chủ, họa phong cực kỳ cực kỳ ba chấm…

Thể loại:

Ma giáo giáo chủ (???) ( Cơ Vô Tà ) X Bộ khoái (???) ( Lâm Nhiễm )

Nhãn: Nguyên sang – thuần yêu – giá không lịch sử – tình yêu.

 

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ NHẤT: TA BỊ MA GIÁO GIÁO CHỦ TRIỆT [1] 

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ HAI: NGÀY HÔM QUA CÓ PHẢI ĐỆ BỊ LÀM ĐẾN CHOÁNG VÁNG CẢ NGƯỜI KHÔNG

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ BA: NGƯƠI CHÍNH LÀ LỤC PHIẾN MÔN ĐỆ NHẤT ĐAO

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ TƯ: BẢO NGƯƠI ĐÁNH BOSS NGƯƠI CHẠY ĐI ĐÂU!

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ NĂM: SƯ HUYNH KHÓC HÍC HÍC GẬT GẬT ĐẦU

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ SÁU: LỤC PHIẾN MÔN CỦA CHÚNG TA RA MỘT PHẢN ĐỒ

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ BẢY: TA XẤU

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ TÁM: NẰM VÙNG NHƯ NGƯƠI CÒN KHÔNG BẰNG MỘT CON CÁ MẶN [1]

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ CHÍN: TÊN HẮN LÀ VƯƠNG MẮT TO

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ MƯỜI: MA QUỶ!

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT: CỤC CƯNG

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy – CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI: VI PHU CHÍNH LÀ ĐẠI MA ĐẦU

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here