Hắc ô nha bạch ô nha (Quạ đen quạ trắng)

0
85

Hắc ô nha Bạch ô nha (Black Crow White Crow)

Tạm dịch: Quạ Đen Quạ Trắng

Tác giả: Nhĩ Nhã

Translator: Quick Trans, Google Trans

Editor: Sapphire

Nội dung: cường cường showbiz dị năng hài oan gia

Văn án

Vinh Kính không phải diễn viên, anh là vệ sĩ của Tạ Lê Thần, trong mắt Tạ Lê Thần, anh là một White Crow thông minh xinh đẹp lại tuyệt kỹ đầy mình.

Tạ Lê Thần đóng phim bất quá cũng chỉ là chơi đùa cho vui mà thôi, y có chuyện quan trọng hơn nhiều phải làm, hơn nữa, một diễn viên bình thường bên người không cần thời thời khắc khắc phải có một vệ sĩ siêu cấp đi theo. Vinh Kính vốn là một cảnh sát ưu tú nhất, nhậ nhiệm vụ đặc biệt nên anh đến bảo vệ một Siêu sao, mà Siêu sao này tính cách xấu xa cực độ, gây chuyện thị phi chưa nói, lại còn mỗi ngày thay đổi cách đi quấy rầy anh! = =+

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 1 NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 2 HUNG DỮ! XIN CHỚ TỚI GẦN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 3 HỢP TÁC GÌ CHỨ, LẬT BÀN!

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 4 THỎ ƠI THỎ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 5 ĐƠN BÀO SIÊU CẤP

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 6 NHIỆM VỤ NO1

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 7 LEFT, RIGHT, GOGOGO

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 8 ĐẠO DIỄN CHUẨN MAN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 9 ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ KHÔNG GÌ CẢN NỔI

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 10 THĂM DÒ, THU HOẠCH NGOÀI Ý MUỐN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 11 CHỈ MỘT CHỮ COOL

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 12 VÓC NGƯỜI GỢI CẢM

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 13 NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 14 NGƯỜI THEO DÕI XUẤT HIỆN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 15 THÙ NÀY SỚM MUỘN GÌ CŨNG TRẢ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 16 KẾ TRONG KẾ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 17 NGỤY TIỂU NHÂN CHÂN QUÂN TỬ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 18 CÓ CÙNG Ý TƯỞNG ĐEN TỐI

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 19 NGƯỜI GIÁM HỘ ĐÁNG GHÉT

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 20 THÁI TỬ ĐỐI ĐẦU ĐỊA CHỦ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 21 TẮM THỔ NHĨ KỲ THẦN THÁNH = =+

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 22 CHỈ CÓ MỘT CÁI KHĂN NHỎ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 23 NHỆN TINH XÂM LẤN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 24 NGUY HIỂM KHÔNG ĐÂU KHÔNG CÓ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 25 THỎ PHIỀN MUỘN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 26 UY HIẾP ĐỒNG DAO

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 27 TUỔI TRẺ ĐIÊN CUỒNG

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 28 TRẮC NGHIỆM BUỒN CHÁN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 29 KẺ THỀ SẼ LÀM ÁC MA

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 30 DỤ RẮN KHỎI HANG

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 31 HẬN PHÁT ĐIÊN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 32 ĐÁNH CUỘC

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 33 NHÀ MA KINH HỒN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 34 ĐẠI HUNG ĐẠI LỢI

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 35 GIẢ THẦN GIẢ QUỶ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 36 KHÔNG HOÀN TOÀN BIẾN THÁI

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 37 NGOÀI LỀ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 38 HÀNH ĐỘNG ÁM SÁT

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 39 LÝ TƯỞNG CỦA CỤC ĐỒ ĂN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 40 CỤC ĐỒ ĂN HÀNH ĐỘNG

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 41 THĂM DÒ CÂU LẠC BỘ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 42 ÁC MA

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 43 GIẢI CỨU

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 44 LỄ GIÁNG SINH PHONG BA

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 45 VẤN ĐỀ TÍN NHIỆM

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 46 MẶT MŨI KHÔNG BIẾT ĐỂ ĐÂU

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 47 HAI NHIỆM VỤ MỚI

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 48 XUNG ĐỘT VŨ TRANG

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 49 SỰ ĐỜI

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 50 CÂU CHUYỆN CỦA SÁT THỦ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 51 ÂM MƯU ĐÊ TIỆN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 52 SÁT THỦ ĐIÊN CUỒNG

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 53 KẺ ĐIÊN TRANH ĐẤU

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 54 CHÂN CHÍNH TRANH ĐẤU

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 55 CHIẾN CUỘC

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 56 GIÁM SÁT

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 57 XUẤT QUỶ NHẬP THẦN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 58 GIAO DỊCH

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 59 TÌM KIẾM HỒN MA

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 60 THỨ MÊ HOẶC

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 61 CƯỚP VAI

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 62 LẠC ĐƯỜNG

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 63 HỒI ỨC

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 64 NGUY HIỂM TỚI GẦN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 65 HÀNH ĐỘNG BẮT GIỮ

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 66 BÍ MẬT KOLO CHE GIẤU

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 67 KẾ HOẠCH ĐIÊN CUỒNG

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 68 HOÀNG TƯỚC TẠI HẬU

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 69 TRANH ĐOẠT

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 70 B2 VÀ A1

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 71 SỐ PHẬN KHÔNG YÊN ỔN

Hắc ô nha Bạch ô nha – CHƯƠNG 72 CROW KẾT THÚC, HAWK TIẾP NỐI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here