Cửu thiên liên sinh

0
188

Cửu thiên liên sinh

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại:  xuyên việt, kỳ huyễn, cổ trang, cung đình, giang hồ, super cường cường, 1×1, HE.

Dịch: QT ca ca

Edit: ilysm

Bê ta: A Bích, LiN

 

Giới thiệu

Người khác xuyên qua đều là toạ ủng thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, mỹ nhân bầu bạn, võ công cái thế, y thì mỹ nữ chả thấy bóng dáng đâu, đã thế lại còn bị người ta áp lên áp xuống.

Một miếng ngọc bội, một hồ liên hà* ( hoa sen), liên sinh cửu thiên, cửu thiên liên sinh.

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 1 – KHÚC NHẠC DẠO

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 2 – KHÚC NHẠC DẠO [2]

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 3 – XUYÊN QUA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 4 – CHẾT RỒI SỐNG LẠI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 5 – VỌNG NGUYỆT SƠN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 6 – TIỂU THỐI MIÊU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 7 – TIÊN HIỆP

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 8 – VĂN BẤT THÀNH VÕ BẤT TỰU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 9 – HẠ SƠN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 10 – VỌNG NGUYỆT TRẤN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 11 – TỨ PHÁI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 12 – DIỄN KỊCH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 13 – LÊN ĐƯỜNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 14 – KẺ XẤU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 15 – HỒ ĐIỆP LAN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 16 – KẺ CÓ TIỀN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 17 – ĐẠI MA ĐẦU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 18 – TĨNH VƯƠNG HOÀNG THIÊN HÁCH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 19 – TIỆC RƯỢU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 20 – HẮC LONG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 21 – DẠ HỘI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 22 – BÍ MẬT BỎ ĐI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 23 – HỢP TU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 24 – TRẦN KHÔI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 25 – SƯ HUYNH? SƯ ĐỆ?

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 26 – CHUYỆN CŨ TRƯỚC KIA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 27 – KHỞI HÀNH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 28 – ÂN ĐÔ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 29 – CỬU THIÊN KHÁCH ĐIẾM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 30 – SƯ NƯƠNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 31 – ÂN ĐÔ TAM GIA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 32 – TIỂU THỐI MIÊU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 33 – DUYẾN PHẨN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 34 – ĐẤU THÚ HỘI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 35 – TRẬN CHIẾN MỞ MÀN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 36 – GIANG HỒ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 37 – DU SÔNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 38 – HOA TƯ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 39 – HOÀNG PHỦ THIÊN HÁCH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 40 – GẶP GỠ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 41 – QUEN BIẾT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 42 – NHẬP TRỤ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 43 – NHỚ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 44 – MIÊU MIÊU QUYỀN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 45 – TRUNG THIÊN QUỐC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 46 – TỊCH MỊCH NHƯ TUYẾT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 47 – ĐẤU ĐẤU ĐẤU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 48 – THUỴ LIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 49 – DÂN GIAN BÁT QUÁI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 50 – NHƯ MỘNG NHƯ ẢO

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 51 – ĐỒNG TOẠ DỊ MỘNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 52 – ÁM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 53 – KHÔNG CHIẾN MÀ THẮNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 54 – THÚ VƯƠNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 55 – HOÀNG PHỦ THIÊN NIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 56 – CẨU HUYẾT ĐÍCH NHÂN SINH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 57 – TAM VĨ HỒ LY

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 58 – CẦU NGẪU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 59 – HẾT SỨC CĂNG THẲNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 60 – BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 61 – HOẢ LIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 62 – ĐÊ TIỆN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 63 – CHỈ MÀNH TREO CHUÔNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 64 – DIỆT THIÊN TRỞ VỀ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 65 – SỐNG HAY CHẾT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 66 – NGƯỜI ĐẸP NHƯ TRANH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 67 – TRUY ĐUỔI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 68 – THẦN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 69 – PHÓNG KHÁCH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 70 – THẦN CÔN? THẦN CÔN!

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 71 – BIẾN BIẾN BIẾN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 72 – HIỀN MÔN THÁNH GIẢ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 73 – LÀM TRÒ CHỌC GHẸO

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 74 – DỤ DỖ KHIÊU KHÍCH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 75 – HÔN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 76 – NAM NHÂN NGUY HIỂM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 77 – CÙNG MA QUYẾT ĐẤU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 78 – NGHE TIN MÀ LẠI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 79 – UYÊN UYÊN DỤC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 80 – ÁI THƯỢNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 81 – DỊ THẾ AN SINH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 82 – VÓ NGỰA LỘC CỘC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 83 – PHƯỢNG HOÀNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 84 – HOÀNG THÀNH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 85 – HỒI GIA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 86 – GẶP LẠI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 87 – ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 88 – ÁI NGỮ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 89 – ĐỆ ĐỆ LÂM XUNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 90 – PHIỀN PHỨC TỚI CỬA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 91 – CỐ NHÂN CỐ NHÂN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 92 – SƯ MUỘI SƯ HUYNH, NGỐC NGỐC PHÂN KHÔNG RÕ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 93 – ĐÚNG HAY SAI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 94 – TỤ HỌP Ở THUÝ TRÚC CƯ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 95 – KHAI ĐIẾM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 96 – HẠ QUÝ THƯỞNG HÀ HỘI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 97 – KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 98 – KẾ TRÌ HOÃN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 99 – TIẾN CUNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 100 – BỊ TẬP KÍCH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 101 – SÁT NHÂN NHÂN SÁT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 102 – CÁI TÁT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 103 – CHẾT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 104 – NÓI CHUYỆN VỚI VUA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 105 – CHÂN THẬT HOANG NGÔN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 106 – TU TU TU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 107 – ÍCH KỈ TỘT CÙNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 108 – HIỀN MÔN CHƯỞNG MÔN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 109 – THIÊN HẠ NGŨ QUỐC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 110 – MIỆNG LƯỠI TRƠN TRU HOÀNG PHỦ THIÊN NIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 111 – DỊCH DUNG ĐAN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 112 – HƯ THỰC KHÓ DÒ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 113 – VƯƠNG GIA TỰ TRỌNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 114 – LÊN ĐƯỜNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 115 – BÍ MẬT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 116 – MẬT ĐÀM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 117 – GIẬN GIỮ TRỪNG PHẠT CỦA MA ĐẦU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 118 – THẲNG THẮN ĐỐI ĐÃI NHAU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 119 – HIỀN MÔN SƯ HUYNH ĐỆ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 120 – BỌN HỌ LÀ ĐỒNG BỌN!

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 121 – GẮN BÓ TƯƠNG ÔI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 122 – TỀ TỤ MỘT ĐƯỜNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 123 – CÓ QUÁI VẬT!

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 124 – NGƯƠI TRANH TA ĐOẠT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 125 – HỖN CHIẾN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 126 – LÂM CỬU BỊ BẮT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 127 – BỐN NGƯỜI VUI VẺ ĐI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 128 – ĐỀU MANG Ý XẤU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 129 – LÀM TRÒ CHỌC GHẸO

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 130 – CHÍ THIỆN BẠCH LIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 131 – NHẤT THỐNG THIÊN HẠ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 132 – CỬU THIÊN PHƯỢNG HOÀNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 133 – MA ĐẤU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 134 – SINH SINH TỬ TỬ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 135 – VĨNH THẾ TRẦM MIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 136 – TƯƠNG TƯ TÌNH THƯƠNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 137 – THẾ GIỚI KHÁC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 138 – TẠM THỜI CÁO BIỆT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 139 – TRUYỀN THUYẾT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 140 – ÂN ĐÔ CỐ NHÂN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 141 – HOÀNG THÀNH CỐ NHÂN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 142 – KHOẢNG CÁCH CHÂN TRỜI GÓC BIỂN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 143 – HOÀNG HẬU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 144 – TÂM BỆNH CỦA NGƯƠI DƯỢC CỦA TA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 145 – THI THỂ KHÔNG TIM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 146 – QUYẾT ĐỊNH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 147 – CHẶT ĐỨT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 148 – YÊU THÚ YÊU THÚ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 149 – NHẬN NHIỆM VỤ LÚC LÂM NGUY

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 150 – LÂM CỬU PHÁ ÁN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 151 – NGHIỆP HOẢ HỒNG LIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 152 – HỒNG HỒNG BẠCH BẠCH LIÊN LIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 153 – THIẾT KẾ THIÊN NIÊ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 154 – NGUYỆT VIÊN HỒ THANH TRUNG THU THÌ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 155 – THẬT THẬT GIẢ GIẢ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 156 – LỄ VẬT ĐẶC BIỆT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 157 – ĐỊCH TA KHÓ PHÂN BIỆT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 158 – THẾ GIAN LỘ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 159 – MUÔN HỒNG NGHÌN TÍA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 160 – NGHIÊM PHẠT CỦA THÚ VƯƠNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 161 – THI BẠO GIẢ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 162 – LY VÂN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 163 – DIỄM HOẢ CHI THƯƠNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 164 – TIẾN VỀ TRUNG THIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 165 – TÂM MA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 166 – TÂY SA THƯƠNG ĐÔ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 167 – THƯƠNG SƠN TUYẾT ĐIỆN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 168 – CẦM VÀ BỊ CẦM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 169 – CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 170 – PHƯỢNG VŨ CỬU THIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 171 – RỜI ĐI VÀ TRUY TÌM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 172 – U MINH TÁI THẾ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 173 – YÊU VÀ HẬN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 174 – U MINH CHI NỘ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 175 – TỘI ÁC QUỐC GIA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 176 – ĐỪNG QUÊN LỜI THỀ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 177 – HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG TRONG NƯỚC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 178 – CƠ DUYÊN XẢO HỢP

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 179 – TỬ THÀNH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 180 – TÌNH LI BIỆT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 181 – GIÓ THỔI MƯA GIÔNG TRƯỚC CƠN BÃO

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 182 – KHÓI LỬA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 183 – ÁM SÁT CHI ƯỚC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 184 – CHIM TRONG LỒNG, TRĂNG TRONG GƯƠNG, HOA TRONG NƯỚC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 185 – SỰ MÊ HOẶC CỦA MA ĐẦU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 186 – CUỘC CHIẾN CỦA TÌNH ĐỊCH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 187 – PHẾ HẾT CÔNG LỰC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 188 – GIAM CẦM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 189 – NGĂN CÁCH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 190 – CHẠY TRỐN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 191 – SINH TỬ CÓ MỆNH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 192 – RƠI XUỐNG SA MẠC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 193 – HỔ THẸN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 194 – ĐỘI QUÂN XƯƠNG KHÔ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 195 – TÂM THƯƠNG TÂM THỐNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 196 – MA ĐẾN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 197 – CHẠY TRỐN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 198 – HẮC LONG HÀNG LÂM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 199 – SÁT LỤC CHI MA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 200 – TAM LIÊN SA LƯỚ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 201 – MỘT NGHÌN NĂM TRƯỚC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 202 – TỊNH ĐẾ SONG SINH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 203 – LẦN ĐẦU GẶP LUÂN HỒI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 204 – LIÊN ÁI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 205 – ĐIỀU KIỆN CỦA THƯƠNG ĐẾ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 206 – TRANH GIÀNH GIỮA HẮC LIÊN VÀ THANH LIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 207 – SÀNG ĐỊA DẠ NGỮ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 208 – SINH HOẠT CỦA LỤC LIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 209 – TƯƠNG TÀN TƯƠNG SÁT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 210 – ĐÁP LỄ CỦA DIỆT THIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 211 – THANH LIÊN BẤT TỊNH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 212 – BẤT NHẪN TÂM, TÌNH NAM CHỈ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 213 – TÌNH CŨ LẠI CHÁY

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 214 – KIẾP TRƯỚC NỢ, KIẾP NÀY TRẢ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 215 – ĐÙA GIỠN LƯU MANH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 216 – BA NGƯỜI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 217 – SAY

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 218 – HÀI TỬ CỦA LÂM CỬU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 219 – KHI TÌNH YÊU ĐÃ THÀNH CHUYỆN QUÁ KHỨ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 220 – QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG, CHỐN YÊN HOA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 221 – THƯỞNG HOA HỘI, HỘI THÚ VƯƠNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 222 – TA DỤC CẦU GÌ?

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 223 – THÁM HOA LANG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 224 – KHĂN HỒNG CỦA HẮN, LỜI THỀ ƯỚC CỦA AI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 225 – HOÀ HẢO NHƯ LÚC BAN ĐẦU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 226 – LÂM CỬU THỰC GIẢ, HAI VỊ THÁNH GIẢ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 227 – GẶP LẠI CỐ NHÂN TRONG LIÊN SINH ĐIẾM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 228 – MỘNG ĐẸP

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 229 – MỘT PHẦN ĐẠI LỄ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 230 – THỦ ĐOẠN CỦA MA ĐẦU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 231 – BẮT ĐƯỢC THÚ VƯƠNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 232 – NGUYỆT DẠ TRIỀN MIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 233 – THẲNG THẮN THÀNH KHẨN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 234 – SỰ LÍ GIẢI ẤM ÁP

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 235 – XÉ MỞ SỰ THẬT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 236 – CẢ ĐỜI KHÔNG BUÔNG TAY

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 237 – HIỀN MÔN TRÀ THOẠI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 238 – GẶP NGỠ NGƯƠI LÀ DUYÊN, KIẾP CỦA TA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 239 – TẨU HOẢ NHẬP MA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 240 – TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 241 – LÂM CỬU LÂM CHƯƠNG MÔN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 242 – HIỀN MÔN THỊNH YẾN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 243 – HOÀNG CUNG CHI YÊU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 244 – ĐỪNG SUY NGHĨ BẬY BẠ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 245 – MỐI TÌNH ĐẦU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 246 – GIẢI VÂY

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 247 – ĐỐI PHÓ TIỂU HÀI TỬ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 248 – HÀI TỬ CỦA DIỆT THIÊN VÀ LÂM CỬU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 249 – RẮC RỐI NHO NHỎ VỚI KẺ THỨ BA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 250 – PHỤ CHI QUÁ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 251 – LAI GIẢ BẤT THIỆN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 252 – PHẢN BỘ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 253 – ĐỊA NGỤC QUAY VỀ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 254 – BẠCH LIÊN CHI TRẬN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 255 – KHỐN TRẬN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 256 – BẪY RẬP

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 257 – CHỈ MÀNH TREO CHUÔNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 258 – CHẤP NIỆM THÀNH MA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 259 – TÍN NHIỆM

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 260 – MA TÍNH ĐẠI PHÁT

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 261 – ĐÁNH MẤT LÍ TRÍ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 262 – PHÁ THÀNH MẢNH NHỎ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 263 – LỰA CHỌN CỦA MA ĐẦU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 264 – BẠCH NHẬN CHI THƯƠNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 265 – ĐỒNG SINH CỘNG TỬ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 266 – PHẢN XUYÊN KHÔNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 267 – THIÊN NGOẠI PHI TIÊN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 268 – CHỖ TRỐNG KHÔNG THỂ LẤP ĐẦY

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 269 – NHỮNG CHUYỆN Ở XÍCH THỔ ĐẠI ĐỊA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 270 – TÌNH YÊU NỒNG CHÁY

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 271 – “ÔNG VÚ NUÔI” ĐẠI MA ĐẦU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 272 – ĐOÀN TỤ TƯƠNG PHÙNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 273 – NƯỚC SỮA HOÀ NHAU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 274 – CON TRAI MA ĐẦU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 275 – KEM QUE VÀ ĐOÀN TỬ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 276 – ĐOÀN TỬ TỨC GIẬN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 277 – KHẾ ƯỚC SUỐT ĐỜI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 278 – CUỘC SỐNG MỚI TOANH

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 279 – THIẾU GIA VÀ NÔ BỘC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 280 – BUỔI HỌP LỚP RẮC RỐI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 281 – TIỂU THUYẾT TÌNH YÊU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 282 – TƯ TƯỞNG TÀ ÁC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 283 – MÊ HUYỄN DƯỢC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 284 – CHƯƠNG 284

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 285 – NHỮNG CHUYỆN NGÂY THƠ THỜI TRUNG HỌC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 286 – NAM NHÂN NGÂY NGÔ

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 287 – GÚT MẮT KHÔNG NGỪNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 288 – TÌNH YÊU ĐỎ MÁU

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 289 – NGÃ XUỐNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 290 – MỘT NGƯỜI CHA, MỘT NGƯỜI BA

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 291 – CHĂM SÓC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 292 – TÌNH NỒNG

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 293 – NGẢ BÀI

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 294 – ĐẠI KẾT CỤC

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 295 – PHIÊN NGOẠI: CÁI GÌ LÀ LÃNG MẠN

Cửu thiên liên sinh – CHƯƠNG 296: NGOẠI THIÊN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here