Trẫm chính là không dám thú ngươi a!

0
253

-Trẫm chính là không dám thú ngươi a ! –

Tác giả: Nhất Hạc Trù

Editor: Bánh Ú

« Tóm tắt  nội dung »

Giáo chủ băng lãnh cứ một mực ngủ mà dính chặt lấy ái nhân của hắn.

Giáo chủ ưu sầu nói: ngươi vì sao không muốn cưới ta?

Hoàng đế cũng ưu sầu nói: không phải là không muốn, mà là ta không dám a.

Đoản văn…..là gạt người =3=. HE, hoàng đế công, một xô máu chó.

p.s: đây là bộ đam đầu tiên ta tự edit, tự beta nên có gì sai sót mong các nàng bỏ qua. Xem truyện vui vẻ ^^.

 

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 1

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 2

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 3

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 4

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 5

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 6

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 7

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 8

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 9

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 10

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 11

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 12

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 13

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 14

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 15

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 16

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 17

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 18

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 19

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 20

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 21

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 22

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 23

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 24

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 25

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 26

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 27

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 28

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 29

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 30

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 31

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 32

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 33

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 34

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 35

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 36

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 37

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 38

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 39

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 40

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 41

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 42

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 43

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 44

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! – CHƯƠNG 45 (CHÍNH VĂN HOÀN)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here