Phong quá vũ lưu vân

0
1008

Phong quá vũ lưu vân

Tác giả : Tử Vũ Nguyệt Diên

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, xuyên việt, tá thi hoàn hồn, nhất công đa thụ, mỹ công mỹ thụ, cường công cường thụ, tà mị công, trung khuyển thụ, băng sơn thụ, nữ vương thụ…

Pairings: Ngự Lưu Vân x Ngự Lưu Tiêu, Liễm Hàn, Huyền Dục, Mộ Dung Linh, Thệ Thần.

Độ dài : Hai bộ hoàn, 81 chương + 11 phiên ngoại (Thêm một phiên ngoại cực kì ngắn về Lưu Vân nữa nhưng vì ngắn quá nên tớ…không tính!)

Dịch giả : QT ca ca

Biên tập : Dược  Tà (1-11) Thủy Linh Long (12-31), Sagittarius (32-81)

Truyện liên quan: Thanh khung kiếm ảnh, sát na thiên nhai (nói về đệ tử của bạn Vân)

Phong quá vũ lưu vân –Tiết tử

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 1: VẬN MAY ? VẪN LÀ NGẠT VẬN ?

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 2: LỘ RỒI SAO ?

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 3: THIÊN TUYỆT LẠI XUẤT HIỆN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 4: NHÁO SỰ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 5: BIẾN HÓA

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 6: HỖN ĐẢN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 7: ĐÀO HÔN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 8: KẾT BẠN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 9: DU LỊCH

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 10: MA XUI QUỶ KHIẾN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 11: CHÂN TIỂU NHÂN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 12: Ý NGOẠI – NGOÀI Ý MUỐN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 13: MỊ PHƯỢNG CÁC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 14: ĐỊNH TÂM

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 15: ÔN TỒN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 16: HOÀNG BẢNG

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 17: ĐA QUẢN NHÀN SỰ – XEN VÀO VIỆC CỦA NGƯỜI KHÁC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 18: TRANH PHONG

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 19: LUẬN VŨ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 20: MÊ TÌNH

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 21: Ỷ NỊ – KIỀU DIỄM

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 22: HỈ HOAN DỮ PHỦ – THÍCH VÀ KHÔNG

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 23: TRI KỶ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 24: THÍ MÃ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 25: MÔI KHÍ – MÙI MỐC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 26: NGUYỆT DẠ- ĐÊM TRĂNG

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 27: TÁI MÃ – ĐUA NGỰA

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 28: TÂM ĐỘNG

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 29: ĐỘNG TÌNH

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 30: TRIỀN MIÊN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 31: NGƯNG NGỌC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 32: HỒI ỨC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 33: ĐỒNG Ý

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 34: TÌNH ĐĂNG TIẾT

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 35: ĐÈN MÀU

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 36: KÍNH RƯỢU

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 37: BẮT CÓC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 38: XÔNG VÀO HIỂM NGUY

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 39: TRÚNG TIỄN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 40: TRƯỜNG ĐÀM

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 41: MÊ ĐOÀN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 42: RỜI ĐI

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 43: MÂU THUẪN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 44: VI KIẾP

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 45: TIỄU SÁT

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 46: HỒI THÀNH

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 47: TỰ MẠC (MỞ MÀN)

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 48: ÁM SÁT

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 49: MẠT DỮ THỦY

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 50.1: QUYỂN 2 – VĂN ÁN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 50.2

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 51: AN ỦI

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 52: TỨ SỬ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 53: NGUYỆN ĐỔ PHỤC THÂU

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 54: ĐỐI TỬU

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 55: NGẢ BÀI

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 56: NAM TUẦN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 57: HỢP TÁC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 58: TẠO THẾ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 59: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 60: GIANG NAM

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 61: LẠC HOA UYỂN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 62: DẠ THÁM

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 63: BỊ THƯƠNG

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 64: HUNG SÁT

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 65: BIỂU LỘ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 66: KHỞI HÀNH

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 67: KIẾM TRÌ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 68: SẬU BIẾN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 69: THIÊN ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 70: RƠI NHAI

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 71: PHÂN LY

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 72: TÁI KIẾN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 73: XUẤT CỐC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 74: TRÙNG PHÙNG

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 75: PHONG MANG SƠ HIỂN

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 76: RỬA NHỤC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 77: TỀ TỤ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 78: XẢO NGỘ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 79: BỐ TRÍ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 80: TẬP KÍCH

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 81: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 82 PN1: HẠM ĐẠM TỐ TÂM

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 83 PN2: THU ĐỒ KÝ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 84 PN3: MINH NIÊN THỬ KHẮC

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 85 PN4: DẠ VỊ ƯƠNG

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 86 PN5: MỸ NHÂN ĐỒ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 87 PN6: MẪU ĐƠN HOA HỘI

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 88 PN7: MỪNG NĂM MỚI

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 89 PN8: NAM KHA NHẤT MỘNG

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 90 PN9: TIÊU DAO NHẤT ĐỘ

Phong quá vũ lưu vân – CHƯƠNG 91 PN10: XUẤT SỬ PHẦN VIỆT

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here