Phật môn ác thê

0
174

Phật môn ác thê

Tác giả: Kim Nguyên Bảo.

Thể loại: Xuyên việt, tu chân, huyền huyễn, thích văn, CHỦ THỤ, 1×1, HE.

Edit: Đào Đào

Văn án:

Nội dung giới thiệu vắn tắt của Phật Môn Ác Thê……

Hắn là người đứng đầu bảng danh sách ác nhân của toàn cầu, vì một sự cố ngoài ý muốn mà xuyên việt, thành hòa thượng của Vạn Phật Tự ……

Biến thành hòa thượng thì cũng được đi, bắt hắn tụng kinh niệm phật, hoá duyên, hắn cũng cố nhịn !

Thế nhưng –

Gạt hắn gả cho người ta!!

Phắc !

Bần tăng không hoàn tục !

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 1: TỊCH THIÊN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 2: DỰ CẢM KHÔNG TỐT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 3: HẮN THẬT LÀ ĐỆ TỬ CỬA PHẬT?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 4: TIỂU NHÂN TI BỈ

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 5. HƯ VÔ TRƯỞNG LÃO

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 6: BÍCH THẤT

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 7: RỜI ĐI

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 8: TƯỢNG ĐÁ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 9: TIỂU BỐI VÔ TRI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 10: GIỜ LÀNH SẮP ĐẾN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 11: ĐÂY LÀ CHUYỆN GÌ XẢY RA?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 12: LÊN ĐÂY NẰM

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 13: NGHĨ CŨNG ĐỪNG CÓ HÒNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 14: PHÙ THẾ THÂN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 15: LỄ VẬT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 16: ĐỪNG DÙNG BÀN TAY BẨN THỈU CỦA NGƯƠI ĐỤNG HẮN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 17: MINH THIẾU GIA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 18: BẦN TĂNG KHÔNG TÍNH TOÁN HOÀN TỤC.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 19 : VÌ SAO HẮN PHẢI SỢ ?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 20: QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 21: AN BÀI

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 22: BỊ MA ÁM.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 23: CHUNG TRÀ NÀNG DÂU TRONG TRUYỀN THUYẾT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 24: LINH THẠCH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 25: TUYỆT PHẨM LINH THẠCH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 26: NGƯƠI THẬT NHIỀU Ý ĐỒ XẤU XA

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 27: TIÊN PHÁT CHẾ NHÂN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 28: TA CÓ NƯƠNG TỬ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 29: THÍ NGHIỆM.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 30: YÊU ĐAN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 31: LỆNH BÀI THÂN PHẬN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 32: THẬT SỰ LÀ CỔ QUÁI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 33: NÁT

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 34: KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 35: THẬT SỰ ĐÁNG TIẾC.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 36: THẬT QUÁ PHẬN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 37: NHÌN CÁI GÌ VẬY.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 38: NÓI DỄ NGHE

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 39: TIÊN HỒN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 40: THÚ VIÊN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 41: CÁCH XA TA MỘT CHÚT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 42: KHÔNG THỂ NÓI RA TIẾNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 43: ĐẬU HOA THÔN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 44: NGƯƠI ĐẶT CHÚ Ý SAI NƠI RỒI!

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 45: HẮN KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ĐÂU

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 46: THẬT SỰ LÀ TRÚNG TÀ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 47: KHÔNG XONG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 48: ĐỪNG ĐỘNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 49: CẢNH TRONG MƠ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 50: NGỌN LỬA BẢY MÀU.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 51: ĐỀU HỎNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 52: THUỐC DƯỠNG THÂN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 53: HIÊN VIÊN DUẬT

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 54: THÍ NGHIỆM.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 55: THÍ NGHIỆM (2)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 56: THÔN PHÁCH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 57: NHÀM CHÁN ĐẾN CỰC ĐIỂM.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 58: YÊU ĐAN VÀ ĐÁ VỤN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 59: NGƯỜI KHÔNG THỂ NHÌN MẶT NGOÀI

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 60: TỤNG KINH NIỆM PHẬT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 61: CHÚNG TA LẠI THẤY MẶT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 62: TỘI LỖI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 63: NGƯƠI THAY ĐỔI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 64: XINH ĐẸP LẠNH NGƯỜI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 65: KỲ QUÁI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 66: PHU NHÂN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 67: CỬA HÀNG NHÀ KIA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 68: THẬT SỰ QUÁ TỨC CƯỜI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 69: THIÊN TÀI VÀ PHẾ VẬT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 70: THIÊN TÀI TUYỆT THẾ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 71: KÌ LƯNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 72: TA MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG NHỎ

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 73: NHẢY CỬA SỔ RỜI ĐI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 74: LỄ CẦU ‘ÊN’.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 75: TÓC DÀI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 76:CÁC NGƯỜI GIỠN ĐỦ CHƯA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 77: Ý TỐT THÀNH CHUYỆN XẤU.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 78: DUYÊN SƠN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 79: QUẢ NHIÊN LÀ NGƯƠI SẼ ĐẾN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 80: MỎI MẮT MONG CHỜ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 81: TA MUỐN NUỐT LỜI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 82: THẦN SỬ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 83: THẦN DUYÊN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 84: TA KHÔNG BIẾT BỌN HỌ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 85: HẮC ĐỘC BÁO.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 86: NGƯƠI LÀ NGỰ THÚ SƯ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 87: NGƯƠI CƯỜI CÁI GÌ?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 88: TÓC RỤNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 89: HOÀN TOÀN BỊ Y BẮT LẤY.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 90: CHÂN TƯỚNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 91: ĐÂY CHỈ LÀ MỞ ĐẦU.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 92: NGƯƠI MUỐN LÀM NHƯ THẾ NÀO.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 93: CHẤP PHÁP TRƯỞNG LÃO.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 94: CHA CHỒNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 95: SỐ MỆNH HAY THAY ĐỔI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 96: VÒNG TAY MÀU ĐEN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 97: NGHE ĐƯỢC TIN TỨC.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 98: CHUẨN BỊ THĂNG CẤP CẢNH GIỚI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 99: BẤT NGỜ XẢY RA CHUYỆN!

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 100: RỜI ĐI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 101: YÊU TU LÃO TỔ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 102: RẤT NHỚ NGƯƠI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 103: NGƯƠI CÀNG XINH ĐẸP.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 104: SỚM TẤN CHỨC CẢNH GIỚI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 105: HUYỀN NGỌC TRƯỞNG LÃO.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 106: ĐỘ KIẾP (1)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 107: ĐỘ KIẾP (2)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 108: ĐỘ KIẾP (3)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 109: TA NHẬN THUA

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 110.1: NĂNG LỰC CỦA HẮN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 110.2

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 111: NĂNG LỰC CÓ MỘT KHÔNG HAI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 112: LỜI ĐỒN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 113: MUỐN CHƠI GÌ NÀO?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 114: MỘT CÁI LƯỠI ĐỔI MỘT CÁI MẠNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 115: MỌC TÓC RỒI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 116: NGƯƠI LẶP LẠI LẦN NỮA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 117: ĐIỂM TRUNG TÂM CỦA VẠN YÊU SÂM LÂM.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 118: HƯ KHÔNG TRƯỞNG LÃO.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 119: TRÊU CỢT LÃO.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 120: TẾ THIÊN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 121: THÔNG ĐẠO TỨ QUÝ. ( THÔNG ĐẠO BỐN MÙA ).

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 122: BAN CHO CÁI TÊN HẮC LỊCH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 123: ẢO CẢNH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 124: HAI TIỂU THÍ HÀI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 125: MƯỜI NĂM TRƯỚC.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 126: MÁI TÓC QUỶ DỊ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 127: KÍNH PHẢN QUANG

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 128.1: THÍ THẦN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 128.2: THÍ THẦN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 129: ĐÁM LÃO TỔ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 130: NĂNG LỰC MỚI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 131: THỦ DANH. (GỌI LÀ …)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 132: YÊU THÚ CẤP SÁU.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 133: THẬT LÀ ĐẠP TRÚNG VẬN CỨT CHÓ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 134: AI LÀ NAM NHÂN XINH ĐẸP NHẤT TU CHÂN GIỚI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 135.1: GIAO THỦ

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 135.2.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 136: NGƯƠI QUÁ ÁC ĐỘC.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 137: THÔN TRƯỞNG VÀ THẦN SỬ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 138: NGƯỜI LĂNG GIA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 139: TỊCH THIÊN, CÓ THỂ CHỨ?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 140: YÊU THÚ TRUYỀN THỪA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 141: HỘI TRƯỜNG ĐẤU GIÁ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 142: ĐỒNG MỆNH CHÚ PHÙ LỤC (CHIẾC PHÙ NGUYỀN RỦA ĐỒNG MỆNH).

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 143: CẠNH TRANH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 144: CHẾT DƯỚI HOA MẪU ĐƠN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 145: YÊU THÚ CẤP CHÍN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 146: BẠO ĐỘNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 147: NGỰ THÚ SƯ CHÂN CHÍNH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 148: LỜI NÀY NÓI THẬT HAY!

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 149: BỊ BỨC ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 150: CƯ NHIÊN LÀ HẮN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 151: MÁI TÓC ĐIÊN CUỒNG

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 152: CHÚNG TA THÀNH THÂN ĐI

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 153: NÓ CHỈ NGHE LỜI NGƯƠI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 154: TRẢ LẠI NỖI NHỤC NGÀY ĐÓ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 155: LỰA CHỌN THỨ HAI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 156: THU ĐỒ ĐỆ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 157: NHẤT TIỄN SONG ĐIÊU. (MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI CON NHẠN).

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 158: LÀ NGƯƠI LÀM ĐÚNG KHÔNG?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 159:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 160: ĐỒ TẾ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 161: NÓI HỚ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 162: TA KHÔNG PHẢI THÁNH NHÂN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 163: THÍ NGHIỆM (1)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 164: THÍ NGHIỆM (2)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 165: THÍ NGHIỆM (3)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 166: NGỰ THÚ SƯ CẤP MƯỜI KHÔNG CÒN LÀ TRUYỀN THUYẾT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 167: KHÔNG CÓ TƯ CÁCH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 168: ĐÃ GẶP QUA LÀ KHÔNG QUÊN ĐƯỢC.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 169: COI TRỌNG HẮN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 170: TÊN TIỂU NHỊ KỲ QUÁI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 171: NGỰ THÚ SƯ CẤP MƯỜI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 172: THẲNG THẮN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 173.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 174: CÓ ĐÁNG GIÁ HAY KHÔNG?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 175: ĂN NGON LÀ TỚI NGAY.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 176:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 177: QUẢ THẬT TINH MẮT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 178: TUYẾT SƯ

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 179: KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 180: DÙNG HÀNH ĐỘNG CHỨNG MINH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 181: HÀNH VI TÌM CHẾT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 182: GHÈN MẮT TIỂU BẮC MINH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 183: NGƯƠI THẬT ĐÀNH LÒNG.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 184: ĐÂY LÀ CON CỦA CHÚNG TA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 185: HẬU QUẢ (1)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 186: HẬU QUẢ (2)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 187.1: CHẾT SỚM SIÊU SINH SỚM.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 187.2

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 188: ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 189: CHỈ CẦN NGƯƠI KHỎE MẠNH

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 190: NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 191: ĐỪNG CÓ NHỊN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 192: ĐIÊU LUYỆN SẮC SẢO.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 193: DÙNG SƠ TRÂM ĐỂ ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 194: RA OAI PHỦ ĐẦU.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 195: GIA CHỦ BẮC GIA

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 196: NGƯƠI VỪA LÒNG CHƯA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 197: NGƯƠI LÀ ĐANG DỤ TA NÓI?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 198: QUẢ NHIÊN LÀ TUYỆT PHỐI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 199: CỬU ĐĂNG THÁP.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 200: THẦN VẬT THƯỢNG CỔ

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 201: ĐẠI HÔN (1)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 202

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 203

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 204: ĐẠI HÔN (4)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 205: NỘI LOẠN Ở BẮC GIA (1)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 206: NỘI LOẠN Ở BẮC GIA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 207: NỘI LOẠN Ở BẮC GIA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 208

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 209:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 210: KHÔNG SỢ TA CHẠY TRỐN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 211: ĐỪNG LÀM RỘN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 212: TA CƯỚI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 213: CHÂN CÚ KIẾM

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 214: NGƯƠI ĐANG LO LẮNG CHO TA?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 215:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 216: PHỤC VỤ GIA CHO TỐT, GIA SẼ CÓ THƯỞNG!

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 217: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (1)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 218: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (2) – NHẬP CẢNH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 219: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (3) – THỰC YÊU.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 220: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (4) – GẶP NHAU.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 221: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (5)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 222: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (6)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 223: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (7)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 224: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (8)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 225: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (9)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 226: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (10)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 227: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (11)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 228: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (12) – ĐỘNG ĐEN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 229: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (13) – VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG OAN HỒN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 230: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (14) – ĐẦM LẦY ĐEN (HẮC SẮC CHIỂU TRẠCH).

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 231: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (15) – MA QUY.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 232: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (16)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 233: BÍ CẢNH THƯỢNG CỔ (17).

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 234:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 235: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (19)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 236: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (20)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 237

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 238: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (22)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 239: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (23)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 240:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 241:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 242: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (26).

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 243: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (27)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 244:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 245:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 246: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (30)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 247: THƯỢNG CỔ BÍ CẢNH (31)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 248

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 249: RỜI KHỎI BÍ CẢNH

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 250: RỜI KHỎI BÍ CẢNH (2) – TƯỢNG ĐÁ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 251: TA CŨNG NHƯ THẾ!

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 252: THẬT KHÔNG NGỜ NGƯƠI CŨNG THÍCH NÓI GIỠN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 253: HỒN PHI PHÁCH TÁN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 254: CÒN DÁM XẰNG BẬY.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 255: TA LÀ CÁI GÌ?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 256: NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VẠN YÊU.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 257: TRỰC GIÁC THẬT LÀ ĐÁNG SỢ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 258: NHIỀU THÊM MỘT PHẦN KÝ ỨC.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 259: THẬT ĐÚNG LÀ HẮN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 260: HẠ HẦU LÂN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 261: THẬT CHUA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 262: CÒN ÁC HƠN CẢ HẮN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 263: NGƯƠI THẬT LÀ HƯ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 264: RẤT XIN LỖI.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 265: ĐỪNG LÀM RỘN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 266: ĐÁNH CUỘC.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 267: ÂM TẾ THIÊN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 268: KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHO HẮN BIẾT.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 269: PHỤNG ÂM ĐẠI NHÂN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 270:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 271:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 272:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 273: ĐÂY MÀ LÀ ĂN MỪNG CÁI GÌ?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 274:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 275: TỰ HỦY LINH CĂN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 276: QUÁ MỨC KHIÊM TỐN SẼ TRỞ THÀNH DỐI TRÁ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 277: THẬT LÀ THÚ VỊ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 278: TỊCH THIÊN NHIỆT TÌNH THẬT ĐẤY.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 279:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 280:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 281

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 282: BỒI THƯỜNG

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 283:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 284: VÌ ĐẠO LỮ BÁO THÙ, TRĂM NĂM CHƯA MUỘN

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 285: LÀ TA GÂY THƯƠNG TÍCH.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 286: NGƯƠI CÓ THÀNH KIẾN VỚI Y?

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 287: VẬY CŨNG ĐƯỢC SAO.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 288: TIỂU TỔ TÔNG CỦA TA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 289:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 290:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 291:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 292: NHỜ VẢ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 293: KHÔNG THÍCH HỢP.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 294: TA NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ ĐƯỢC HẮN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 295: MỘT HỒN KIA

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 296: DỰ CẢM XẤU.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 297: ĐỢI TA.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 298:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 299:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 300:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 301:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 302:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 303:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 304:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 305:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 306: ĐỪNG THƯƠNG TÂM.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 307: HỒN VỀ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 308:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 309:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 310:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 311:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 312: QUÁ KHỨ CỦA HẮN (1)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 313: QUÁ KHỨ CỦA HẮN (3)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 314: QUÁ KHỨ CỦA HẮN (3)

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 315:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 316:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 317:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 318:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 319:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 320:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 321:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 322:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 323

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 324:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 325: ĐỘT PHÁ

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 326:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 327

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 328:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 329:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 330:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 331: THẦN HỒN THÚ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 332:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 333:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 334:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 335:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 336:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 337:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 338:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 339: CHIẾN GIẢN.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 340: CUỐI CÙNG CŨNG VỀ TỚI NHÀ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 341:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 342: TRỰC ĐÁO HOÀNG LONG PHỦ.

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 343:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 344:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 345:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 346:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 347:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 348:

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 349: ĐẠI KẾT CỤC (THƯỢNG).

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 350.1: ĐẠI KẾT CỤC (HẠ).

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 350.2: ĐẠI KẾT CỤC (HẠ).

Phật môn ác thê – CHƯƠNG 350.3: ĐẠI KẾT CỤC (HẠ).

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here